Gå till innehåll

Finansiell information – Skandias fondförsäkringsbolag

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter, solvens- och verksamhetsrapporter och redogörelse för ersättningar för Skandias fondförsäkringsbolag, Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Årsredovisningar & finansiella rapporter

2023
Årsredovisning 2023
Delårsrapport januari-juni 2023
2022
Årsredovisning 2022
Delårsrapport januari-juni 2022
2021
Årsredovisning 2021
Delårsrapport januari-juni 2021
2020
Årsredovisning 2020
Delårsrapport januari-juni 2020
2019
Årsredovisning 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
2018
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
2017

Årsredovisning 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

2016
Årsredovisning 2016
Delårsrapport januari–juni 2016
2015
Årsredovisning 2015
Delårsrapport januari–juni 2015