Gå till innehåll

Handla med aktier

Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, med smarta verktyg och kunniga aktiemäklare.

 • Fast pris 69 kr för affärer upp till 250 000 kr
 • Aktier, fonder och andra värdepapper på Nasdaq, NGM, NDX och Spotlight Stockmarket
 • Om du redan har ett konto så kan du logga in och se information om utdelningar, bolagsstämmor och andra händelser i samlat under fliken Händelser
Öppna konto och kom igång

Öppna ISK

ISK kostar 0 kr – du betalar bara när du handlar. Passar dig som vill spara aktivt utan att behöva deklarera för varje affär

Så funkar ISK

Få koll med tradern

Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

Få koll med Skandia Trader

Nybörjare?

I vår guide "Spara i aktier för nybörjare" går vi igenom vad du bör ha koll på innan du köper din första aktie.

Aktier för nybörjare

Insättningsgaranti

Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Investerarskydd

För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

Experterna om marknaden

Sparar du på kort eller lång sikt? Våra experter har analyserat placeringsläget och delar med sig av sina insikter.

Koll på marknaden

Bästa orderutförande

Läs rapporter och sammanfattningar för bästa orderutförande som vi publicerar årligen.

Till rapporterna

Flytta aktier till oss

Flytta dina värdepapper till oss så får du också tillgång till våra kunniga aktiemäklare.

Flytta värdepapper

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Läs mer här

Våra andra konton & depåer

Vi har även andra konton och depåer som kan passa dig som vill handla med fonder, aktier och andra värdepapper. De skiljer sig åt i t.ex. skatter, deklaration, skydd och ägande. 

Investeringssparkonto Värdepappersdepå  
Ingår insättningsgaranti och investerarskydd?
Ja Ja  
Ingår försäkringsskydd med valfri förmånstagare?
Nej, kapitalet tillfaller dödsboet Nej, kapitalet tillfaller dödsboet  
Hur fungerar skatt & deklaration?
Årlig schablonskatt, inget deklarationskrångel Vinstskatt och deklaration (du får deklarationsunderlag för K4) vid försäljning   
Äger jag tillgångarna direkt (får t.ex. rösta och gå på bolagsstämmor)?
Ja Ja  
Kan jag flytta in värdepapper?
Ja, men vinstskatt tillkommer Ja, utan vinstskatt  
Vilka typer av värdepapper kan jag handla med?

Aktier noterade på

Stockholmsbörsens samtliga aktielistor, Aktietorget, First North, Externa listan, NGM
Equity, NGM Nordic MTF. Du har också möjlighet att handla med utländska aktier (Norden,
västra Europa, Kanada och USA) via telefon.

Fonder

Skandiabankens utbud av fonder

Övriga värdepapper

warranter och certifikat, obligationer, strukturerade produkter,
premieobligationer, teckningsoptioner, emissionsrätter

Aktier noterade på

 • Large Cap
 • Mid Cap
 • Small Cap
 • Spotlight Stock Market
 • First North
 • NGM Equity
 • NGM Nordic MTF
 • Emissionsrätter (Nasdaq OMX Stockholm & NGM)
 • Även viss handel i svenska onoterade aktier (via telefon)

Warranter/Certifikat

 • Warranter – Nasdaq OMX Stockholm
 • Certifikat – Nasdaq OMX Stockholm
 • ETN (Exchange Traded Note) – Nasdaq OMX Stockholm
 • Warranter – NDX Sweden
 • Certifikat –  NDX Sweden

Obligationer/konvertibler

 • Samtliga obligationer på Nasdaq OMX Stockholm & NDX Bonds Sweden, t.ex. Premierobligationer, Konvertibler – Nasdaq OMX Stockholm och Företagsobligationer – Nasdaq OMX Stockholm

Strukturerade produkter

 • SOX-listan
 • NDX-bonds
 • Onoterade stukturerade produkter (via telefon)

Börshandlade fonder

 • Samtliga ETF:er – Nasdaq OMX Stockholm

Fonder

 • Skandias breda sortiment av kvalitetsgranskade fonder

Utlandshandel

 • Nordiska aktier (via telefon)
 • Utomnordiska aktier, t.ex. NYSE, NASDAQ (via telefon)

 

Läs mer Läs mer

Informationen tillhandahålls av Skandias bank. Jämförelsen bygger på den fakta som framgår av villkor och faktablad för respektive produkt.

Flytta värdepapper till oss

 • Få tillgång till våra kunniga aktiemäklare
 • Bättre koll på hur du har fördelat dina placeringar och risker 
 • En och samma inloggning till allt

När du flyttar aktier till ISK-konto eller Kapitalförsäkring Depå måste du deklarera flytten som om en försäljning skett och betala skatt på eventuell vinst, om inte aktierna flyttas från ett annat ISK.

Om du redan är kund hos oss och har en depå är det bara att logga in och flytta dina värdepapper direkt i internetbanken, under fliken Flytta värdepapper.

Om du inte har en depå än skaffar du det först. Logga in i internetbanken och välj Investeringssparkonto  eller Värdepappersdepå.

Inte kund än? Då börjar du med att bli kund hos oss med hjälp av ett BankID. Därefter öppnar du en depå som du kan flytta dina värdepapper till. Själva flytten gör du under fliken Flytta värdepapper i internetbanken.

Du kan också skicka en flyttanmälan med post:

 • Börja med att öppna en depå om du inte redan har en
 • Flytta värdepapper? Fyll i en Flytta värdepappersblankett för varje bank som du vill flytta värdepapper från
 • Flytta fonder? Fyll i flyttblanketten för fonder för varje bank/fondbolag som du vill flytta värdepapper från
 • Skicka blanketten portofritt till:

Frisvar
Skandia Dokumenthantering
R813 
110 00 Stockholm 

Osäker på eventuella skatteeffekter? Ring oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

Få våra bästa spar- och placeringstips först!

Börja prenumerera på våra Marknadsbrev och Placeringsutsikter idag och var först med att få våra ekonomers analys av marknaden och spar- och placeringstipsHelt gratis och direkt i din inkorg. Hur vi använder din mejladress

Hoppsan!

Något gick fel. Kolla att du fyllt i allt rätt och testa igen.

Person bygger torn av klossar

Aktuella börsnoteringar

 • Ta del av aktuella börsnoteringar
 • Få svar på vanliga frågor kring IPO (Initial Public Offering)
 • Håll dig uppdaterad med Skandias morgonrapport
Läs mer om börs- & nyintroduktioner