Gå till innehåll

Ta ut din pension

Få hjälp att planera innan det är dags för pension – med checklistan eller med hjälp av en rådgivare.

Börja ta ut pensionen

Har du fått hem ett brev från oss? Då är det dags att göra dina val för utbetalningar (t.ex. ange skatt och vilket konto du vill få in pengarna på).

Logga in här och gör dina val

Guide – planera pensionen

Du har förmodligen flera pensioner med olika upplägg och valmöjligheter. I vår checklista får du koll på hur valen påverkar ditt pensionskapital.

Till guiden

Få hjälp av en rådgivare

Pensionsoptimering är en tjänst för dig som ska gå i pension inom de närmaste åren och handlar om hur du bäst ska ta ut din pension.

Få hjälp

Checklista inför pensionsuttag

Man leder cykel

1. Välj pensionsålder

Väljer du en tidig pensionsålder börjar du med att kontakta ­den som han­terar din pension och prata med din arbetsgivare. Du behöver förmod­ligen komplettera den allmänna pensionen med privat pension och även tjänstepension.

Din allmänna pension blir ca 6 % lägre för varje år du väljer att ta ut din pension innan du fyllt 65 år. Denna lägre nivå gäller sedan livet ut. Hur tidigt du får ta ut allmän pension beror på reglerna – just nu pågår regeländringar för lägsta ålder.

65 år är fortarande vanligaste pensionsåldern, men arbetar du efter 65 finns det flera fördelar. Till exempel att du tjänar in mer till pensionen och får vissa skattelättnader. Hos oss har du valmöj­ligheten att skjuta upp pensionen ett år i taget. Läs mer om hur pensionsålder och fortsatt arbete kan påverka skatten.

När du väl påbörjat dina pensionsuttag är det sällan möjligt att stoppa utbetalningen eller göra ändringar. Kontakta oss innan du bestämmer dig, för att vara säker på vad som gäller i ditt fall.

Kalkylator

2. Sätt en månadsbudget

Innan du börjar planera pensionsuttagen behöver du ha koll på utgifterna. Ett tips är att räkna högt – vi underskattar ofta våra faktiska kostnader. 

 • Se över vilka utgifter och inkomster du haft senaste året
 • Titta igenom kontoutdragen från det senaste året och din deklaration
 • Börja med att dela in utgifterna i fasta (boende, mat och försäkringar) resp.varierande utgifter
 • Dela in kostnaderna i kategorier för en bättre överblick, t.ex. hushåll, semester, nöjen, fordon. 

Målet är att din pensionsinkomst ska täcka dina utgifter per månad. Med en budget blir det lättare att ta beslut – t.ex. om hur hög pensionsinkomst du egentligen behöver, om du ska jobba lite längre, om du behöver bo lite billigare, och om du bör ta ut pension på lång eller kort tid.

Tre generationer av tjejer

3. Se över skyddet för dina nära

Till din pension kan du ofta välja ett efterlevandeskydd. Det betyder att dina nära får återstoden av din pension om du skulle dö under försäkringstiden. 

Dina nära kallas förmånstagare och är i första hand maka, make, registrerad partner eller sambo, och i andra hand barn, om du inte ändrar ordning. 

 1. Se över vilka pensioner du har valt efterlevandeskydd för och vilka som inte har det.
 2. Fundera på i vilken ordning du vill ta ut pensionerna. Pension utan skydd kan vara bra att ta ut före pension med efter­levande­skydd.
 3. Eftersom skyddet innebär att du får lite mindre i pension, kan du fundera på hur viktigt det är med ekonomisk trygghet för dina efterlevande.
 4. Bestäm dig också för om du ska behålla skyddet under hela utbetalningen – eller ta bort hela eller delar av om situationen förändras. 

Det är ofta svårt att lägga till efterlevandeskydd eller göra ändringar i efterhand. Därför är det bra att ha en plan från början – t.ex. om du vill ändra förmånstagare eller om det utbetalda kapitalet ska vara enskild egendom. I vissa fall kan du göra det möjligt för förmånstagaren att ändra längd och tidpunkt för utbetalningen. 

Frågor om efterlevandeskyddet? Ring oss på 0771-55 55 00 (tryck 3 för pensionsfrågor).

Procenttecken

4. Ha koll på skatten

Pension beskattas på liknande sätt som inkomst av tjänst. Du betalar 29–35 % i kommunal inkomstskatt, beroende på kommun, och extra 20 % i statlig inkomstskatt om inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

Eftersom staten vill att det ska löna sig att arbeta, har man bestämt att den som jobbar ska få vissa skattelättnader. Det blir ännu förmånligare från och med året då du fyller 66 år. Då betalar du betydligt mindre i skatt än tidigare, tack vare ett förhöjt grundavdrag och jobb­skatte­avdrag.

Man har också bestämt att den som går i pension efter 65 års ålder ska betala mindre i inkomstskatt än den som går före. Till exempel är brytpunkten för statlig inkomstskatt mer tillåtande för personer över 65 år. 

Om du fortsätter jobba ökar möjligheten för din pension att öka i värde och det betalas in mer till din pension. Men ju högre pension du får, desto viktigare blir det att ha koll på brytpunkten. Behöver du en hög inkomst och är villig att betala mer i skatt? Eller räcker en inkomst under brytpunkten för dina utgifter?

Även utbetalningstid påverkar – kort utbetalningstid innebär högre årsinkomst. Rent skattemässigt kan det vara bättre med en något lägre inkomst under en längre tid. Vid behov kan du kompensera med kapital som inte omfattas av inkomstskatt, om du t.ex. har ett annat sparande, säljer en bostad eller liknande. 

Eventuella förmånstagare beskattas på samma vis (gäller om du har efterlevande­skydd och dör under försäkrings­tiden).

Läs mer på Skatteverket: 1) statlig inkomstskatt 2) förhöjt grundavdrag 3) jobb­skatte­avdrag

Stapeldiagram

5. Skapa möjligheter för avkastning

Många upplever att pensionen inte riktigt räcker till och det är fullt normalt. Men kanske har du övrigt kapital som kan stärka upp din pension? En framtida bostadsförsäljning, ett arv eller privat sparande. Våra rådgivare hjälper dig med en långsiktig plan framåt. 

Vi kan också hjälpa dig att skapa förutsättningar för din pension att fortsätta växa. I många fall kan du ta ut pengarna som en kapitalförsäkring med fonder eller traditionell förvaltning. 

Gör valet utifrån din situation – har du råd med att utbetalningarna kan variera i värde? Fonder, särskilt aktiefonder har ofta en högre potential, men högre risk. Med traditionell förvaltning sköter vi placeringarna och du får en jämnare utveckling över tid. 

Kvinna med bowlingklot

6. Laborera på minpension.se

Ett tips för att få en bra översikt över din pension och hur olika val påverkar, är att logga in på minpension.se som vi samarbetar med. Om du är inloggad på skandia.se kan du även nå minpension.se utan att behöva logga in igen.

På minPension kan du som har lite längre kvar till pension laborera med ålder, uttagstakt osv. för att få en bild av din framtida månadsinkomst. Du som är 54 år eller äldre kan prova Uttagsplaneraren, som hjälper dig att få överblick och planera hur du kan ta ut dina pensioner. 

Vanliga frågor

 • Om du inte gör några val kommer utbetalningen att starta enligt tidigare gällande avtal. Pengarna utbetalas då på en utbetalningsavi och skatt dras med 30%.

  Här kan du logga in och göra val.

   

 • Du anger eller ändrar skatt eller konto enklast genom att logga in. Om vi inte får svar på vilken skatt du önskar startar vi utbetalningen med 30% i skatteavdrag.

 • Det är inte säkert att du kan göra ändringar efter att du börjat ta ut din pension, därför är det bäst att se över dina behov och göra ändringar innan det är dags för utbetalning. 

  Är du osäker, kontakta din rådgivare.

 • Ja, det går oftast bra i samband med att pensionen ska börja betalas ut. Logga in för att se dina möjligheter och gör dina val.

  Om du vill starta pensionsutbetalningarna tidigare än avtalat kan det innebära en hälsoprövning som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill.

 • Ja, det går bra att låta ditt pensionskapital ligga kvar med din nuvarande förvaltning. När du har fått ditt brev inför utbetalning har du möjlighet att logga in och ange önskad utbetalningsstart.

   

 • Ja, det går oftast bra. Om det gäller tjänstepension kan du behöva godkännande från din arbetsgivare.

  Om du vill starta pensionsutbetalningarna tidigare än avtalat kan det innebära en hälsoprövning som måste godkännas för att du ska kunna göra den ändring du vill. Kontakta Kundservice för mer information om du önskar starta pensionsutbetalningarna tidigare än avtalat.

 • Inför utbetalning får du alltid ett brev där det framgår hur du gör dina val. Logga gärna in för att läsa mer om din försäkring och när den ska börja betalas ut. Har du fått ditt brev inför utbetalning loggar du in för att göra dina val.

   

 • Om du har pension och förmåner från anställning i kommun och/eller region kan du inte ange konto eller skatt här. I samband med ditt uttag får du hem en svarsblankett som du fyller i och skickar in till oss.

 • Placeringsplan Exit innebär att automatiska fondbyten kommer att starta vid en bestämd tidpunkt före utbetalningen från din fondförsäkring. Du har valt om du vill placera försäkringskapitalet i en fond med antingen hög eller medelhög risk. Från denna fond kommer sedan successivt en överföring göras till en fond med måttlig risk.  

Alla frågor och svar

Vad vill du göra nu?

Få hjälp av en rådgivare

Pensionsoptimering är en tjänst för dig som ska gå i pension inom de närmaste åren och handlar om hur du bäst ska ta ut din pension.

Se över pensionen på minpension.se

Få full koll på din pension med minpension.se

Få hjälp av rådgivare Till minpension.se