Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll

Finansiell information

Här hittar du finansiell information för alla Skandias bolag.

Faktablad & rapporter – alla Skandias bolag

Här hittar du faktablad, årsredovisningar, delårsrapporter, solvens- och verksamhetsrapporter, redogörelse för ersättningar och hållbarhetsredovisningar.

Skandias livbolag och Skandiakoncernen
Skandias fondförsäkringsbolag
Skandiabanken
Skandias fondbolag
Skandias kapitalförvaltningsbolag