Gå till innehåll

Om du inte är nöjd med ditt bankärende

Om du har synpunkter får du gärna höra av dig till oss – så att vi kan bli bättre. Vi är ett kundstyrt bolag och det är viktigt för oss att vara transparenta och ha en öppen dialog med dig som kund. Vi vill såklart att du ska känna dig nöjd med oss. Att inkomma med klagomål är givetvis kostnadsfritt. 

Börja med att kontakta kundservice för att få hjälp med ditt ärende

Vid klagomål ska du i första hand kontakta Skandiabankens kundservice för att få ytterligare förklaring till beslut och reda ut eventuella missförstånd. 

Kontaktvägar
Skicka meddelande: Logga in här för att skicka ett säkert meddelande
Chatt: Logga in här för att starta en chatt
Telefon: 0771-55 55 00

Öppettider
Vardagar 7–23
Helgdagar 8–22

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det besked du fått i ditt klagomål och önskar få ditt ärende prövat, kan du vända dig till Skandiabankens klagomålsavdelning. På din begäran kan en klagomålsutredare pröva ditt ärende och granska handläggning och beslut i olika frågor. Ärenden som önskas prövade av Skandiabankens klagomålsutredare ska lämnas skriftligt. 

Motivera och beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen av ditt ärende. 

Handläggningstiden för klagomålsärenden är upp till 14 dagar och svar lämnas skriftligt. 

Kontaktvägar till klagomålsansvarig
Skicka meddelande: Logga in här för att skicka ett säkert meddelande 
Mejl: klagomal.bank@skandia.se
Brev: Skandia, klagomål, R809, 106 37 Stockholm

Andra vägar för prövning

Vill du hellre vända dig till någon annan instans och diskutera eller låta pröva ditt ärende har du andra möjligheter utanför Skandiabanken. Du kan naturligtvis vända dig till någon av dessa instanser även om ärende redan prövats av Skandiabanken. 

Tänk på: För att Allmänna reklamationsnämnden ska pröva ditt ärende krävs bland annat att din anmälan kommit in inom ett år från att du första gången klagade till Skandiabanken.

 • Konsumenternas vägledning bank
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som informerar privatpersoner och ger vägledning inom det finansiella området.

  Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
  Postadress: Konsumenternas Bank och finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
  Telefon: 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Oberoende vägledning genom konsumentvägledning
  Konsumentverket erbjuder oberoende vägledning via deras upplysningstjänst Hallå Konsument. Du kan få information och råd direkt via hemsidan, mejl, chatt eller telefon gällande bland annat bankfrågor. Många kommuner har också en konsumentvägledare som kan ge dig information och råd. Du kan hitta konsumentvägledning i din kommun via Hallå Konsument.

  Konsumentverket
  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A, Karlstad
  Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
  Telefon: 0771-42 33 00
  www.konsumentverket.se

  Hallå Konsument
  Telefon: 0771-525 525
  www.hallakonsument.se

  Allmänna reklamationsnämnden
  Allmänna reklamationsnämnden har särskilda avdelningar för privatpersoners bankfrågor. Om prövningen av ditt klagomål, trots kontakter med Skandiabanken inte resulterat i en för dig tillfredställande lösning, kan du, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom av ARN angiven tid vända dig till ARN. Vid en eventuell tvist vid ARN kommer Skandia att delta för att på bästa sätt lösa tvisten.

  Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
  Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
  Telefon: 08-508 860 00
  www.arn.se 

  EU:s plattform för tvistelösning online
  Om tvisten rör en produkt eller tjänst som är köpt online kan du även lämna in ditt klagomål via EU:s plattform för tvistelösning online. Via plattformen vidarebefordras klagomålet till den alternativa tvistelösningsnämnden du väljer och hela processen hanteras onlina via plattformen. 

  Besök EU:s plattform för tvistelösning här (länk https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

  Prövning i domstol
  Du kan också låta pröva tvisten i domstol. Du bör då först anlita ett ombud, t.ex. en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Det är även lämpligt att du undersöker om du har någon försäkring som lämnar ersättning för ombudskostnader eller om du får allmän rättshjälp. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Köp på distans

Vid ingående av ett nytt avtal på distans, såsom exempelvis via vår digitala plattform, är vi alltid skyldiga att informera om din möjlighet att ångra ditt köp, dvs. vad som kallas för ångerrätt under distansavtalslagen. Du kan läsa mer om bl.a. ångerrätt och de frister som gäller för olika typer av produkter i produktinformationen för varje produkt. 

Kontakta oss om du inte hittar rätt produktinformation