Gå till innehåll

Anmäl bedrägeri

Ring oss omgående om du misstänker att du har blivit utsatt för ett bedrägeri. Gör även en polisanmälan. 

Så anmäler du


1. Kontakta oss

Om du har blivit av med ditt kort eller mobil, om någon har kommit över dina koder eller om du upptäckt något misstänkt i våra digitala tjänster är det viktigt att du kontaktar oss. 

Om du befinner dig i Sverige: 
0771- 33 20 00

Om du befinner dig i utlandet:
+46 771-33 20 00

Val i talsvaret: 

  • För spärr av kort, tryck 1.
  • För att anmäla misstänkt bedrägeri, tryck 4. 

2. Gör en polisanmälan

Gör en polisanmälan oavsett om du har hunnit betala in pengar, redan vet att du förlorat pengar eller endast är utsatt för ett försök till bedrägeri.

  • Gör en polisanmälan genom att ringa 114 14. Om bedrägeriet endast gäller korttransaktioner så kan du göra en polisanmälan på polisen.se
  • Det är alltid polisen som utreder brott. Vi bistår polisen i utredningarna. 

Detta händer när du anmält ett bedrägeri till oss


Kontroll och spärr av tjänster

Vi kontrollerar och spärrar berörda konton och tjänster om vi bedömer att det är lämpligt. Det är viktigt att du går igenom vad som hänt med oss, och vilka konton och tjänster du har tillgång till.

Kortreklamation

Om det skett obehöriga korttransaktioner så kan du göra en kortreklamation. Du får alltid skriftlig återkoppling från oss.