Gå till innehåll
Kvinna tittar i kikare

Fasträntekonto

Genom att binda dina sparpengar på 1 år får du en högre ränta än på ett vanligt sparkonto.

  • 2,90 % i ränta
  • Samma höga ränta under hela bindningstiden
  • Insättningsgaranti
Öppna Fasträntekonto

Högre ränta med fast bindningstid

Öppna ett Fasträntekonto där du binder dina pengar i 1 år och få 2,90 % i ränta. Ett Fasträntekonto passar dig som vill ha ett tryggt sparande på längre sikt med en garanterad ränta.

Välj vilket belopp du vill spara, minsta belopp är 20 000 kr.

Om du inte redan är kund i Skandia behöver du bli kund och öppna ett Allt i Ett-konto. Du flyttar sedan in dina pengar till ditt Allt i Ett-konto och öppnar ett Fasträntekonto.

Bli kund här

Självklart gäller insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kund enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgäldens hemsida.

Aktuell ränta

Räntan är samma under hela perioden och ränteinkomsterna beskattas först vid spartidens slut.

Bindningstid Effektiv årsränta Fast ränta
1 år 2,90 % 2,90 %

Gäller fr.o.m 2022-12-06

Räntesatsen som gäller sätts i realtid och kan därmed förändras, uppåt eller nedåt, från tid till annan utifrån marknadsräntornas utveckling. När ett Fasträntekonto tecknats är räntesatsen fast under löptiden.

Räntan på det placerade beloppet beräknas för alla dagar utom avtalad återbetalningsdag.

Man håller barn i famnen

Fasträntekonto till barn

Vill du skaffa ett Fasträntekonto till ditt barn gör du det via blankett.

Är ditt barn inte kund i Skandia sedan tidigare behöver du även öppna ett Allt i Ett-konto till ditt barn.

Öppna till barn

Priser & villkor

Frågor och svar om Fasträntekonto

  • Skulle du behöva ta ut dina pengar tidigare så går det bra. Uttag kan genomföras tidigast 7 dagar efter insättning och Fasträntekontot avslutas då i sin helhet. Vid uttag tillkommer en uttagsavgift som är 2 % av insatt belopp. Avgiften kan inte överstiga den upplupna räntan.

  • Nej, du kan inte sätta in mer pengar på ett befintligt Fasträntekonto, däremot kan du öppna flera Fasträntekonton.