Gå till innehåll
Biljardtriangel med biljardklot

ISK – Investeringssparkonto

 • Passar både aktier & fonder
 • Ingen skatt på vinster
 • Lätt att deklarera

Från 1 februari 2023 får du 0,5 % i inlåningsränta på likvida medel på investeringssparkonton (ISK).

Öppna ISK utan kostnad

Insättningsgaranti. Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kund enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Fördelar med ett investeringssparkonto (ISK)


Hand lägger bollar i glasskål

Passar aktier & fonder

ISK är ett flexibelt konto som passar dig som t.ex. vill köpa och sälja aktier ofta och letar efter en enkel lösning.

Kulor i en skål

Ingen skatt på vinster

Istället för att skatta på vinster betalar du varje år en schablonskatt på hela värdet av ditt konto. För 2024 är skatten 1,086 %.

Raket

Lätt att deklarera

Varje år räknar vi ut din schablonintäkt och skickar in uppgiften till Skatteverket så att den redan är ifylld i din deklaration.

Investerarskydd. För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

Vanliga frågor om investerings­sparkonto

 • Om du har ett investeringssparkonto (ISK) slipper du deklarera vinster eller förluster. I stället betalar du en årlig schablonskatt på värdet av dina tillgångar, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. För 2024 är skatten 1,086 %.

  Läs mer om schablonskatt på investeringssparkonto (ISK)

 • På ett investeringssparkonto (ISK) kan du handla med:

  Aktier

  • Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor
  • First North
  • Externa listan
  • Spotlight Stock Market
  • NGM Equity
  • NGM Nordic SME
  • NGM PepMarket

  Fonder

  • Skandias kvalitetsgranskade fondutbud

  Övriga värdepapper

  • Teckningsoptioner
  • Emissionsrätter
  • Konvertibler
  • Börshandlade fonder - Samtliga ETF:er, Nasdaq Stockholm

  Mer om värdepapper

 • ISK passar dig som tror att din avkastning kommer att bli högre än 3,62 % under 2024. Handlar du värdepapper sällan, eller tror på en avkastning mindre än 3,62 %, kan t.ex. Värdepappersdepå eller Kapitalförsäkring Skandia Liv passa bättre för ditt sparande.

 • För att flytta värdepapper och fonder behöver du fylla i en blankett som du hittar i din depå när du loggar in. Titta under fliken Flytta värdepapper. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonden du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja den. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta värdepapper från en annan typ av depå fungerar i princip på samma sätt även om flytten behöver deklareras som en försäljning med skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker – och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

 • När det gäller kostnader är ISK och kapitalförsäkring likvärdiga när du tecknar produkterna på nätet. Med ISK kan du handla med aktier och välja fonder ur vårt bredaste sortiment. Du gör enkelt uttag genom att själv sälja av innehav. En kapitalförsäkring kan du anpassa till dina nära på ett annat vis, t.ex. vem som får dina pengar om du dör i förtid.

  Här kan du läsa mer om de 3 största skillnaderna och ett par likheter mellan kapitalförsäkringar och ISK.

 • Lagen begränsar möjligheten att ta del av börsintroduktioner på ett investeringssparkonto (ISK). För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

 • För tillfället finns inte möjligheten att köpa utländska aktier.

Alla frågor och svar
Priser & villkor

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Läs mer här

Hur mycket kan ett månadssparande ge?

Öppna ISK med vår guide

Vill du få hjälp längs vägen? Följ vår enkla guide, steg för steg. Öppna ett ISK, komplett med månadssparande & fondval. Vi leder dig genom 3 viktiga moment:

 • Öppna ett investeringssparkonto (ISK)
 • Sätta upp en stående överföring
 • Välja en fond att spara i
Starta guiden till ett sparande på ISK