Gå till innehåll
Biljardtriangel med biljardklot

Investerings­sparkonto (ISK)

Passar dig som vill ha friheten att spara aktivt i vårt breda utbud av aktier och kvalitets­granskade fonder.

 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • Stort utbud av aktier, kvalitetsgranskade fonder och andra börshandlade produkter
 • Enkelt att sätta in och ta ut pengar
Öppna ISK enkelt med BankID

Så fungerar investeringssparkonto

Investeringssparkontot (ISK) är en flexibel sparform som passar flera olika typer av sparande – långt som kort, stort som litet. ISK är inte ett sparande i sig självt utan ett konto som du själv fyller med det du vill spara i, exempelvis fonder och aktier.

För vem passar ISK?

ISK passar för dig som

 • vill köpa och sälja hur ofta du vill
 • inte vill skatta på vinsterna utan genom den årliga schablonskatten
 • vill slippa deklarationskrånglet
Öppna ISK enkelt med BankID

Frågor om våra sparprodukter?

kontakta oss 0771-55 55 00

Ring oss direkt eller boka en tid.

Boka rådgivning

Fyll ditt investeringssparkonto med fonder och aktier

Kom i gång med våra tre utvalda fonder

För dig som vill börja spara i fonder men inte vet vilka, är valet enklare med våra tre blandfonder: Försiktig, Balanserad & Världen.

Spara i utvalda fonder

Våra kvalitetsgranskade fonder

Välj bland våra kvalitetsgranskade fonder. Vi erbjuder även värdepapper på Nasdaq,  Spotlight Stockmarket, First North, NGM och NDX. 

Hela vårt fondutbud

Få koll på aktiemarknaden

Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

Skandia Trader

Kom igång med ISK enkelt och snabbt

 • ISK-kontot kostar 0 kr att öppna på webben
 • Köp och sälj hur mycket du vill – du betalar ingen vinstskatt
 • Enkelt att sätta in och ta ut pengar
Öppna ISK enkelt med BankID
Kundcitat ISK

Korta fakta och priser

 • Priser ISK-konto

  Avgift 0 kr
  Avgift vid köp och försäljning av fond­andelar* 0 kr
  Uttag Fria uttag
  Insättning Ingen lägsta insättning
  Ränta på kontanter 0 %
  Courtage (aktiehandel) från 8 kr

  Fondavgifter (se fondens faktablad) och eventuellt courtage tillkommer vid aktiehandel. Se alla priser

  Schablonskatt
  Årlig schablonsskatt (2020) 0,375 %

  Vid köp av andelar i en fond som inte ingår i vårt ordinarie sortiment debiterar Skandia en transaktionsavgift (1 % på likvidbeloppet) för att täcka administrativa kostnader.

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia förebygger intressekonflikter i produktinformationen och på Att handla på skandia.se i menyn.

 • Investeringssparkonto passar bra om du vill köpa och sälja ofta eftersom du inte behöver deklarera dina kapitalvinster eller kapitalförluster. Du betalar i stället en årlig lagstadgad schablonskatt på värdet på dina tillgångar, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. För 2020 är skatten 0,375 %. Läs mer om schablonskatten här.

  Ett långsiktigt sparande på ett investeringssparkonto kan ge lägre skatt än på en vanlig värdepappersdepå som är på 30 % på vinsten. 

  Du behöver inte betala skatt på ränta, utdelning eller annan avkastning. Du kan även ta ut pengar från ditt konto när du vill och inte heller de beskattas.

  Det du betalar är courtage för själva handeln och/eller fondavgifter. Se priser.

 • Med ett ISK slipper du att deklarera dina vinster och förluster som du måste göra om du har en värde­­pappers­depå. Vi räknar ut din schablonintäkt och skickar in uppgifterna till Skatteverket. På så sätt är allt förtryckt i din deklaration och du kan luta dig tillbaka. 

  Du kan inte göra avdrag i deklarationen för förluster i din ISK men du kan kvitta kontots schablonintäkt mot andra kapitalförluster, såsom exempelvis bolåneränta.

 • För värdepapper i Investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet.

  Mer om insättningsgarantin och investerarskyddet

  Likvida medel på depån/kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

  För ytterligare information se www.insattningsgarantin.se.

  För värdepapper i investeringssparkonto (ISK) och Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilken ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

Tänk på

En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder är alltid förenad med ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och står själv den ekonomiska risken. Du ska därför alltid ta del av mer detaljerad information innan du fattar ditt beslut; information om egenskaper och risker med olika finansiella instrument, och samtliga villkor för handeln hittar du under Villkor & faktablad. 

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar s.k. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på Att handla på skandia.se.

Viktig/Important information

Bor du utanför Sverige? Do you reside outside Sweden?

Läs mer – Read more

Vanliga frågor om investerings­sparkonto

 • Kapitalförsäkringar Investeringssparkonto (ISK)
  Vad kan jag spara i?

  Kapitalförsäkring Traditionell – våra experter sköter förvaltningen åt dig

  Kapitalförsäkring Fond – endast fonder

  Kapitalförsäkring Depå – fonder, aktier och värdepapper 

  Investeringssparkonto (ISK)  Fonder, aktier och värdepapper

  Är jag garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning?

  Ja, för Kapitalförsäkring Traditionell (efter 15 år men inte om du tar ut i förskott). Nej, inte för Kapitalförsäkring Fond och Kapitalförsäkring Depå.

  Nej
  När kan jag ta ut pengarna?

  Kapitalförsäkring Traditionell – Efter 15 år (tidigare mot en avgift men då gäller inte garantin)

  Kapitalförsäkring Fond internet – När du vill

  Kapitalförsäkring Depå internet – När du vill

  När du vill
  Ingår investerar­skydd & insättnings­garanti?
  Nej

  Ja

  Kan jag själv välja vem som får mina pengar om jag dör i förtid?

  Ja, försäkringsskydd ingår och du kan välja förmånstagare

  Nej, kapitalet tillfaller dödsboet
   Kan jag välja en utbetalningsstjänst som t.ex. utbetalningar varje månad? 

  Ja, för Kapitalförsäkring Traditionell och Kapitalförsäkring Fond. Nej, inte för Kapitalförsäkring Depå.

  Nej
  Dras schablonskatt (avkastningsskatt)? 

  Ja

  Ja

  Har jag rösträtt på bolagstämmor om jag har aktier i min Kapitalförsäkring Depå eller på ISK-kontot?

  Nej

  Ja

  Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell »
  Läs mer om Kapitalförsäkring Fond »
  Läs mer om Kapitalförsäkring Depå » 

  Läs mer om Investeringssparkonto (ISK) » 

 • ISK har en årlig schablonmässig skatt som bestäms utifrån statslåneräntan. Vi räknar ut skatten åt dig och skickar in uppgifterna till Skatteverket. På så sätt är allt förtryckt och klart i din deklaration.

  Exempel på schablonbeskattning

  Portföljvärde utan insättningar* Schablonskatt 2019 Schablonskatt 2020
    (Beräknat på statslåneräntan nov 2018, 0,51 %) (Beräknat på statslåneräntan nov 2019, -0,09 %)
  25 000 kr 113,25 kr 93,75 kr
  100 000 kr 453 kr 375 kr
  250 000 kr 1 132,50 kr 937,50 kr
  * I portföljens värde har vi räknat på att inga insättningar är gjorda under året och att ingen värdeökning har skett.

  Så här räknas skatten fram för 2020

  Tillgångarnas värde på kontot mäts vid fyra tidpunkter under året (varje kvartal). Skatten beräknas på värdet av dina tillgångar på kontot, insättningar under året och utvecklingen på dina fonder, aktier och andra värdepapper m.m.  

  För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med 4 (kapitalunderlaget) och multiplicerar resultatet med statslåneräntan från 30 november föregående år ökad med 1 %. Schablonintäkten ska lägst beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget. Det belopp du får beskattas med 30 %. 

  • tillgångarnas värde kvartal 1 + kvartal 2 + kvartal 3 + kvartal 4 + alla insättningar under året = x
  • x / 4 = y
  • Statslåneräntan (använd räntan från 30 november föregående år) + 1 % = z (dock lägst 1,25 %)
  • y * z (kan lägst beräknas till 1,25 %) = belopp som ska beskattas med 30 %.

  Läs mer om schablonbeskattningen på Skatteverket

  För begränsat skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. Då tillämpas konventionell beskattning i stället för schablonbeskattning.

  Öppna Investeringssparkonto

 • ISK passar dig som tror att din avkastning kommer att bli högre än 1,25 % under 2020. Om du tror att avkastningen blir lägre så är värdepappersdepå ett bättre alternativ.

 • Att flytta dina värdepapper från ett annat Investeringssparkonto är enkelt: logga in i internetbanken och gör flytten under Flytta värdepapper. Är du inte kund ännu blir du det med ett Bank-ID, genom att öppna ett Investeringssparkonto hos oss. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonder du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja av dem, vilket kan ge upphov till kapitalvinstskatt. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta dina värdepapper från en annan typ av depå är i princip lika enkelt, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker  och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

  • Aktier: Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor, Spotlight Stockmarket, First North, Externa listan, NGM Equity, NGM Nordic MTF. Du har också möjlighet att handla med utländska aktier (Norden, västra Europa, Kanada och USA) via telefon.
  • Fonder: Skandiabankens utbud av fonder
  • Övriga värdepapper: obligationer, premieobligationer, teckningsoptioner, emissionsrätter och börshandlade produkter 

  Mer om värdepapper

 • Lagen begränsar möjligheten för att i ISK ta del av börsintroduktioner. För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

 • Ring till oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

Alla frågor och svar

Skandia kundägt

Skandia är kundägt – vi ägs av våra 1,2 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Kvalitets­granskade fonder

Vi gör det tryggt och enkelt för dig att välja rätt fonder och de vi erbjuder bedömer vi har bra förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder.

Starkt samhällsengagemang

Skandia investerar långsiktigt i samhällsviktiga projekt och forskning med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen.

 

Hjälpte informationen dig?

Något gick fel när du skulle tycka till, försök gärna igen!

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.