Gå till innehåll
Tre personer håller i blombukett

Räkna på pensionen – börja pensionsspara direkt

Förstå hur mycket du bör spara och vilken sparform som passar dig bäst.

 

Räkna på ditt pensionssparande

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär också en risk men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Allt du behöver veta innan du testar vår digitala pensionsrådgivning läser du här.

Något gick fel. Testa att uppdatera sidan eller försök igen om en liten stund.
Kalkylator

Vi räknar...

Vi räknar ut hur mycket du borde spara för en bättre pension. Du får svaret direkt och behöver inte logga in förrän du ska förfina uppgifterna. 

Frågetecken

Du svarar

Nästa steg är att svara på frågor om hur du ser på risk, hur mycket du vill vara involverad i olika val och hur din ekonomi ser ut i övrigt.

Stapeldiagram

Klart!

Nu får du förslag på ett sparande. Råden är framtagna av vår kapitalförvaltning och anpassade efter dina förutsättningar.

Tumme upp

Uppföljning

När du har fått ditt råd och tagit ett beslut om ditt pensionssparande kan du enkelt få en översikt och följa upp ditt råd här.

Vanliga frågor om privat pension

 • Pensionssystemet i Sverige bygger på att staten betalar ut en viss grund, att dina arbetsgivare står för ett komplement till den grunden och att du själv lägger till ett privat sparande. 

  På senare år har det blivit allt viktigare både med tjänstepension från arbetsgivarna och att spara privat till pensionen. Det beror på att vi kommer ut senare på arbetsmarknaden och blir allt äldre. Staten får inte in lika mycket pensionspengar som behövs för utbetalningarna.

  Vi kommer ut senare på arbetsmarknaden

  Både statlig pension och tjänstepension från jobbet baseras främst på din lön. Om du är sen ut i arbetslivet behöver du kompensera för det själv. Genom att pensionsspara ger du dig själv möjlighet att gå i pension när du vill – och undviker att behöva jobba upp i 70-årsåldern. 

  Vi betalar för dagens pensionärer

  Vi som jobbar betalar för de pensioner som staten betalar ut just nu. Samtidigt visar trenden att arbets­tagarna är för få i förhållande till utbetalningarna. Ju längre du har kvar till pension, desto mer eget ansvar behöver du ta för pensions­sparandet. En civilingenjör född på 90-talet behöver spara ungefär två miljoner mer än en civilingenjör född på 1960-talet. 

  Vi lever allt längre

  Att fler når en hög ålder är ytterligare en orsak till att fler behöver dela på pensionspengarna. Framtidens pensionärer kommer inte att få lika mycket i pension som tidigare generationer. Vill du leva livet som pensionär i närmare 30–40 år – då är det ditt privata pensionssparande som bidrar till en god levnads­standard.

  Läs mer om hur pensionen funkar och vad du kan påverka

 • Då har du kommit rätt! Ta 15 minuter och gå igenom hela pensionsverktyget. Utifrån dina svar ger vi råd om vilken sparform som passar utifrån just dina önskemål och förutsättningar.

  4 saker att tänka på i valet

  1. Risk, avkastning och plan framåt: Högre risk brukar ge möjlighet till högre avkastning, men du kan också förlora pengar – därför ska du alltid tänka långsiktigt. Ju längre tid kvar till pensionen du har desto större risk kan du ta, om det känns bra för dig. Ha en plan framåt så att du inte säljer av fonder i onödan. 
  2. Månadsspara för kontinuitet: Månadssparande är smidigt för att samma belopp dras från kontot varje månad – pengar som du till slut inte räknar med. Genom att månadsspara jämnar du ut svängningar över tid och minskar risken att gå in med en stor summa vid fel tillfälle. 
  3. Möjlighet till månadsutbetalning: Du kommer förmodligen att vilja ha månadsutbetalning av din pension – inte behöva sälja av fonder sporadiskt vid behov. Se till att sparandet du väljer har möjlighet till månadsutbetalning. Bägge sparformer nämnda ovan har det.
  4. När du närmar dig pensionen: När det börjar bli dags att gå i pension behöver du fundera kring risk igen. Det ska vara enkelt att successivt minska risken om du sparar i fonder. Ha dock i åtanke att pensionen ska räcka i kanske 30–40 år – du vill inte minska risken för mycket för tidigt.

  Sparformerna som föreslås är följande:

  Kapitalförsäkring inom Skandia Liv Kapitalförsäkring inom Skandia Link 
  • Bekvämt sparande med garanterat belopp vid utbetalningen
  • Flexibelt sparande med möjlighet att påverka avkastningen
  • Våra kapital­för­val­tare placerar dina pen­gar
  • Du väljer fonder ur ett kvalitets­granskat urval
  • Jämn tillväxt över tid – och chans att få mer än garantin
  • Marknaden styr tillväxt – ökad chans till avkastning, men med mer risk

 • Vad som passar eller inte passar beror alltid på dina förutsättningar. En bra tumregel kan vara att du som behöver hjälp väljer en sparform där vi gör en del av jobbet åt dig, medan du som kan lite mer väljer en sparform med valmöjligheter och flexibilitet.

  Testa vilken sparform som passar bäst

  Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto?

  I valet av sparformer till pensionen dyker ibland investeringssparkonto (ISK) upp som ett alternativ.

  När det gäller kostnader är ISK och kapitalförsäkring likvärdiga när du tecknar produkterna på nätet. 

  ISK kan vara ett alternativ för den som vill handla med aktier och välja fonder ur vårt bredaste sortiment. Du har inte samma möjligheter som med en kapitalförsäkring att styra vem som får dina pengar om du dör i förtid. Du har inte heller månadsutbetalning som tillval, utan styr själv när du vill sälja av innehav.  Av dessa anledningar kan ISK passa bättre till annat sparande än just pensionen. 

  Här kan du läsa mer om de 3 största skillnaderna och ett par likheter mellan kapitalförsäkringar och ISK.

 • Allt sparande kommer med någon sorts avgift. Det viktiga är att du får ta ställning till kostnaderna på förhand, förstår vad du får för dem och inte betalar onödigt höga avgifter.

  • Priset skiljer sig åt beroende på om du tecknar på nätet eller med rådgivare
   – Att ansöka om en kapitalförsäkring själv på nätet utan en rådgivare kostar 0 kr
   – Om du tecknar den med en rådgivare betalar du en avgift – du betalar alltså för att få hjälp med att ta beslut om t.ex. sparformer, fondval eller skydd för dina nära. 
  • Oavsett hur du väljer att teckna produkten tillkommer vissa avgifter, t.ex. för kapitalförvaltning, fondavgift och schablonskatt
  • Avgifterna skiljer sig ofta åt mellan olika sparformer

  Du hittar alla avgifter på respektive faktablad. 

 • Löneväxling är ett sätt att öka pensionen för dig som tjänar lite mer. Genom att ta en del av lönen före skatt blir sparandet högre än själva löneminskningen. Dessutom får din arbetsgivare chansen att erbjuda en bra förmån utan att det kostar något extra.

  Läs mer om löneväxling

Förutsättningar för vår digitala rådgivningstjänst

 • Syftet med rådgivningen är att hjälpa dig med pensionen genom att ge dig anpassade rekommendationer:

  • Vi ger råd om hur mycket du bör spara till din pension för att nå din önskade pensionsnivå
  • Vi ger råd om vilka placeringsformer som är lämpliga för dig

  Råden gäller enbart ditt långsiktiga privata sparande till pension. De utgår från hela din situation, dvs. alla uppgifter du anger om din ekonomi, tjänstepension, allmänna pension, ålder och inkomst. Dessutom tar de utgångspunkt i nuvarande marknadsläge. Vi kommer inte att löpande bevaka lämpligheten av placeringarna (exempelvis utifrån föreslagen allokering och risknivå), utan det är viktigt att du själv gör det.

  Notera att om du har förmånsbestämd pension så kan ditt tjänstepensionsavtal skilja sig en del mot våra antaganden, vilket gör att den prognos vi ger av din framtida pension riskerar att skilja sig gentemot verkligheten.

  Om du i framtiden önskar få hjälp med en översyn av dina placeringar, är du välkommen att kontakta våra rådgivare.

 • Därför rekommenderar vi försäkringsformen

  Vi kommer att rekommendera dig att placera dina investeringar i form av likvida medel på konto i Skandia i en försäkring. Det finns två anledningar till det:

  • Med en försäkring får du möjlighet att bestämma om utbetalningstiden och kan t.ex. välja månadsutbetalning
  • Du kan välja vem som ska få dina pengar om du dör i förtid, genom ett så kallat särskilt förmånstagar­förordnande

  Förmånstagar­förordnande må låta krångligt, men det är ett enkelt sätt för dig att på förhand bestämma vem som ska få dina kvarvarande pengar. Du kan läsa mer i förköpsinformationen som du får till den försäkring du blir rekommenderad.

  Begränsat urval och partisk analys i grunden

  Rådgivningen är anpassad för dig som önskar att placera ditt pensionssparande i form av likvida medel på konto i Skandia i fonder och traditionell livförvaltning på Skandia.

  Därför grundas rekommendationerna på ett begränsat urval och en partisk analys och utgår därför endast utifrån information om ditt tillgängliga sparkapital som du har i likvida medel på konto i Skandia utöver din buffert.

  Om du har du andra placeringsönskemål, ber vi dig att kontakta en rådgivare som kan hjälpa dig att hitta andra lämpliga sparformer.

  De produkter som vi ger råd om här är:
  • Skandia Liv, en traditionell livförsäkring
  • Skandia Link, en fondförsäkring
  • Skandias indexnära Exponeringsfonder, fonder med hållbarhetsfokus med olika risknivå framtagna av våra kapitalförvaltare:
   • Mix 30 Exponering
   • Mix 60 Exponering
   • Mix 100 Exponering
  • Skandias modellportföljer, fondportföljer med olika risknivå framtagna av våra kapitalförvaltare:
   • Försiktig
   • Balanserad
   • Offensiv 

 • Det är viktigt att du kontrollerar de uppgifter du lämnar till oss (t.ex. din lön), eftersom det är utifrån dessa uppgifter som vi gör beräkningen och anpassar vår rådgivning.

  Det är också viktigt att du löpande utvärderar ditt sparande, vilket du kommer att kunna göra via vår uppföljningssida för uppsatta sparmål. Du kommer där att kunna följa din investering över tid och se hur din investering har presterat historiskt och hur den förväntas utveckla sig framöver. Om du i framtiden önskar få ytterligare hjälp med en översyn av dina placeringar är du välkommen att boka rådgivning

 • Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att följa upp rådgivningen som vi har lämnat. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

  Ytterligare information om Skandia och våra tjänster m.m. hittar du här.

Vilken sparform väljer du?

Välj om du vill ha ett bekvämt sparande där vi sköter förvaltningen av ditt kapital, eller om du vill välja fonder själv från vårt kvalitetsgranskade utbud.

Kvinna med paraply

Låt oss sköta förvalt­ningen

 • Spara med återbäringsränta – just nu 6 %
 • Garanterat belopp vid utbetalningen med möjlighet till mer

Läs mer om Kapitalförsäkring inom Skandia Liv

Hand håller i mobil

Placera i kvalitets­granskade fonder

 • Cirka 100 särskilt utvalda fonder och hjälp på vägen
 • Chans att påverka sparandet – inriktning, risk, avkastning

Läs mer om Kapitalförsäkring inom Skandia Link 

Så påverkas pensionen av din ålder

 • Fördelarna är många för dig som är 60-talist. Varje år med inkomst bidrar till en högre pension och du etablerade dig förmodligen tidigt på arbetsmarknaden, i snitt redan vid 21 års ålder. Du har förmodligen både tjänstepension och eget pensionssparande. Kanske har du också gjort bra bostadsaffärer, om du köpte en bostad före 90-talets stora prisrally.

  5 områden att checka av 5-10 år innan du går i pension

  Men värt att veta är att en del 60-talister bara når upp till 40 % av sin framtida slutlön i allmän pension från staten. Tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba.

  Exempel:

  En civilingenjör med en slutlön på ca 60 000 kr/mån, behöver spara mer än 1,2 miljoner kronor privat under karriären, utöver tjänstepensionen, för att komma upp i nivåer på runt 80 % av slutlönen. Det motsvarar ett månadssparande på 1 260 kronor – från dag ett på arbetsmarknaden. Utan tjänstepension blir månadssparandet mer än 4 300 kr/mån.

 • Pensionen för 70-talister ser tämligen ljus ut. Förmodligen befinner du dig mitt i karriären och har många år kvar att jobba.Varje år med inkomst bidrar till en högre pension. Du har förmodligen både tjänstepension och eget pensionssparande.

  Men värt att veta är att en del 70-talister bara når upp till 40 % av sin framtida slutlön i allmän pension från staten. Tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba.

  Exempel:

  En civilingenjör med en slutlön på ca 70 000 kr/mån, behöver spara mer än 1,4 miljoner kronor privat under karriären, utöver tjänstepensionen, för att komma upp i nivåer på runt 80 % av slutlönen. Det motsvarar ett månadssparande på 1 300 kronor – från dag ett på arbetsmarknaden. Utan tjänstepension blir månadssparandet mer än 4 200 kr/mån.

 • Styrkan för dig som är född på 80-talet är att du har många år kvar att jobba. Du är en del av en mer flexibel arbetsmarknad än tidigare generationer upplevt och du har kanske i ryggmärgen att rejäla löneökningar kommer med jobbyten. Det du också ska tänka på när du byter jobb är vad du får i tjänstepension

  Du har förmodligen tjänat in en del tjänstepension och kanske också en del eget pensions­sparande (avdrags­rätten för privat pensionssparande gällde fram till 2016). Det är en bra start – som 80-talist kommer du nämligen behöva ta stort eget ansvar för att i framtiden få ut en rimlig pension. En del kommer bara nå upp i 40 % av sin framtida slutlön i statlig pension. Tjänstepension och privat pensionssparande är en stor del av det du ska leva på när du slutat jobba.

  Exempel:

  En civilingenjör född på 80-talet, med en slutlön på ca 63 000 kr/mån, behöver spara mer än 2,76 miljoner kronor privat under karriären, utöver tjänstepensionen, för att komma upp i nivåer på runt 80 % av slutlönen. Det motsvarar ett månadssparande på 2 650 kronor – från dag ett på arbetsmarknaden. Utan tjänstepension blir månadssparandet mer än 4 000 kr/mån.

 • Du som är född på 90-talet har en bra chans påverka din framtid. Du har många år kvar att jobba och kommer förmodligen byta jobb flera gånger under ditt arbetsliv. Du vet att jobbyte ofta innebär chans till löneökning, men tänk också på att fråga vad du får i tjänstepension när du byter jobb.

  Den har flexibla arbetsmarknaden ställer också högre krav på dig. Som 90-talist kommer du nämligen behöva ta stort eget ansvar för att i framtiden få ut en rimlig lön som pensionär. En del kommer bara nå upp i 40 % av sin framtida slutlön i statlig pension. Tjänstepension och eget pensionssparande utgör en stor del av det du ska leva på när du så småningom sluta jobba.

  Styrkan för dig som är född på 90-talet är att du har många år kvar att jobba. Om du börjar sätta in en liten slant till pensionen i dag har det många år på sig att växa och öka i värde. Ett tips är att sätta upp ett automatiskt månads­sparande – då märks det inte lika mycket som om du varje månad manuellt skulle överföra pengarna. Tänk dig att varje insättning till ett pensions­sparande bidrar till något du kan unna dig senare i livet.

  Exempel:

  En civilingenjör född på 90-talet, med en slutlön på ca 70 000 kr/mån, behöver spara mer än 3,4 miljoner kronor privat under karriären, utöver tjänstepensionen, för att komma upp i nivåer på runt 80 % av slutlönen. Det motsvarar ett månadssparande på 3 280 kronor – från dag ett på arbetsmarknaden. Utan tjänstepension blir månadssparandet mer än 4 700 kr/mån.

 • Du som är född på 00-talet har en riktigt bra chans påverka din framtid. Det första du ska tänka på är att komma ut i arbetslivet tillräckligt tidigt för att börja tjäna in till statlig pension och tjänstepension från jobbet. Om du är sen ut i arbetslivet behöver du kompensera för det med ett eget pensionssparande. Att plugga vidare direkt efter gymnasiet och att avsluta studierna i tid är två bra råd på vägen.

  Du har många år kvar att jobba och pensionen känns förmodligen avlägsen. Du kommer förmodligen byta jobb flera gånger under ditt arbetsliv och du kommer att lära dig att jobbyte ofta innebär chans till löneökning. Men tänk också på att fråga vad du får i tjänstepension när du byter jobb.

  Som 00-talist kommer du behöva ta stort eget ansvar för att i framtiden få ut en rimlig lön som pensionär. En del kommer bara nå upp i 40 % av sin framtida slutlön i statlig pension. Tjänstepension och eget pensionssparande utgör en stor del av det du ska leva på när du så småningom sluta jobba.

  Om du har svårt att relatera till pensionen i dag så tänk på att varje peng du sätter in bidrar till något du kan unna ditt framtida jag. Pengarna har många år på sig att växa och öka i värde. Ett tips är att sätta upp ett automatiskt månadssparande – då märks det inte lika mycket som om du varje månad manuellt skulle överföra pengarna.