Gå till innehåll
Man äter ett äpple

Forskning som stöttar både individen och samhället

Vi har en lång tradition av nytänkande och engagemang när det gäller viktiga samhällsfrågor. Det finns flera samhällsutmaningar som våra kunder möter och som är relevanta för vår affär. Våra stiftelser och forskningsresurser har alla en koppling till utmaningarna; otillräckligt sparande för ett långt och aktivt liv, ökande kostnader för ohälsa och behov av långsiktiga samhällsinvesteringar. 

Forskningsområden vi stöttar


Otillräckligt sparande för långt aktivt liv

Befolkningens ökande medellivslängd, det sena arbetsmarknadsinträdet för stora grupper samt utmaningar för äldre att förlänga sina yrkesliv är alla exempelsådant som kan leda till ökad risk för låga pensionsnivåer. Genom att stötta forskning inom området långsiktigt sparande och pensioner kan vi bidra till ökad förståelse för hur allt hänger ihop, hur ekonomin påverkar allt från samhället till individen. 

Pågående och avslutade projekt

Ökande kostnader ​för ohälsa

Höga sjuktal för den arbetande befolkningen leder till ett större behov av sjuk- och hälsovård. Det medför långa väntetider i den offentligt finansierade vården med höga samhällskostnader i form av produktivitetsbortfall som följd. Vi bidrar bland annat till forskning om förebyggande insatser för att hantera ohälsa i rätt tid, samt vilket i förlängningen gynnar individ, företag och samhälle. 

Pågående och avslutade projekt

Ökande behov​ av investeringar i samhället

Det finns en efterfrågan på innovativa och långsiktiga finansieringslösningar för samhälls- och miljönyttiga investeringar. Forskningen är en viktig del i att hitta lösningarna för ett mer hållbart samhälle och utvecklingen av en hållbar finansmarknad som kan bidra till att skapa ekonomisk trygghet för generationer. Pågående och avslutade projekt

Ansök om anslag


Stiftelser

Vi har stiftelser som främst ger stöd till allmännyttig forskning och projekt inom specifika områden. För att söka medel och stipendier krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som följer stiftelsernas stadgar och respektive styrelses beslutade inriktning. 


Våra stiftelser och ansökan

Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet (IFL) arbetar med proaktiv forskning kring trygghet och hälsa för barn och unga i vårt samhälle.  IFL verkar som en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder och lokala barn- och ungdomsprojekt. Idéer för livet har funnits i över 35 år och stöttat mer än 4 000 projekt hittills genom åren. 

Mer om Idéer för livet och ansökan

Risk & Hälsa

Vi stödjer forskning som positivt påverkar sjukdomar inom försäkringskollektivet eller kommande kunder. På så sätt vill vi skapa kundnytta och affärsnytta med innovation som även skapar ett friskare samhälle. Stödet ges till den forskning som har möjlighet att förbättra hälsan i Sverige inom en snar framtid.

Mer om forskningen och ansökan
Tre personer håller i en blombukett

Stolt huvudpartner till Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancern och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen. Vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. I mer än 30 år, sedan 1988, har våra sparare i Skandia Cancerfonden* bidragit med pengar till svensk cancerforskning.

*2 % av fondens värde går varje år till Riksföreningen mot Cancer 

Ta reda på mer