Gå till innehåll
Grönt paraply

Kapitalförsäkring Skandia Liv – spara med garanti

Som gjord för ett sparande till pensionen eller de drömmar du har. Skandia Liv – Kapital­försäkring med traditionell förvaltning. 

 • Återbäringsränta: just nu 6 % (6,5 % i genomsnitt sett på de senaste 15 åren)
 • Avgift på 0,5 % per år när du tecknar själv på webben
 • Du behöver inte tänka på placeringarna – det sköter vi
Börja spara nu Fördelar med Skandia Liv

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) kan både öka och minska i värde men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Skandia Liv (traditionell förvaltning) på 1 minut

Ett tryggt sparande med god historisk avkastning

Med Skandia Liv (traditionell förvaltning) sköter våra placeringsexperter ditt sparande utan att du själv behöver ha koll på marknaderna. Det ger dig bland annat tillgång till unika placeringar som onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur. En sparform som gjord för både ett pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Börja spara i Skandia Liv nu

Du kan teckna Skandia Liv – Kapitalförsäkring Allt i Ett själv på webben. Skandia Liv – Kapitalförsäkring Framtid tecknar du via rådgivare.

Starta ett tryggt sparande i Skandia Liv

Kvinna tittar i sin mobil

Teckna på webben – årlig avgift 0,5 %

 • Återbäringsränta: just nu 6 % (6,5 % i genomsnitt sett på de senaste 15 åren)
 • Du behöver inte tänka på placeringarna – det sköter vi
 • Avgift på 0,5 % per år när du tecknar själv på webben
Två men pratar vid fikabordet

Teckna via rådgivare

Känner du dig osäker? Du kan förstås även teckna via rådgivare och tillsammans kan ni ta ett helhetsgrepp om din ekonomi. Då kan du även göra vissa speciella tillval som inte ingår i kapitalförsäkringen du tecknar själv på webben.

Har du frågor gällande Skandia Liv? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig – 0771-55 55 00.

 • Månads­sparande

  lägst 500 kr/ månad

  Första engångs­insättning

  lägst 6 000 kr

  Engångs­insätt­ningar därefter

  lägst 1 000 kr

  Totalt sparande (månads­sparande + engångs­insätt­ningar)

  högst 250 000 kr/ kalenderår
 • Priser & avgifter Kapitalförsäkring Allt i Ett  
  Årlig kapital­avgift (Kapitalförsäkring Allt i Ett) 0,5 %
  Kostnad för kapitalförvaltning på försäkringskapitalet per år* 0,03 %

  Avgifterna kan ändras under avtalstiden.

  Återköpsavgift vid förtida uttag

  Om du tar ut pengar under försäkringstiden kommer vi att ta ut en fast avgift på 350 kr.

  Väljer du att ta ut pengarna innan försäkringstiden är slut kan vi, vid låg kollektiv konsolideringsgrad, göra en marknadsvärdesjustering enligt de regler som gäller vid tidpunkten för återköpet. Det innebär en minskning av försäkringskapitalet. Anledningen är för att få rättvisa både för de kunder som återköper och för de kunder som är kvar hela försäkringstiden.   

  För att ett återköp av en försäkring inte ska påverka det kvarvarande försäkringstagarkollektivet eller Skandias ekonomiska situation på ett oskäligt sätt, kan vi även komma att göra andra justeringar av försäkringskapitalet vid ett återköp. För närvarande tillämpar vi en så kallad riskkapitaljustering under de första tio försäkringsåren. Det innebär att vi minskar försäkringskapitalet som återköps. Minskningen beror på att försäkringen får samma återbäringsränta som övriga försäkringar, trots att försäkringens bidrag till Skandias riskkapital är lägre i början av försäkringstiden. Försäkringskapitalet som återköps minskas med för närvarande 1,5 procent om försäkringsavtalet helt eller delvis avbryts genom återköp.

  Du hittar prislista för Kapitalförsäkring med rådgivning i produktens faktablad, som du hittar under Villkor & förköpsinformation här nedan

  * Kostnaden för kapital­förvaltningen dras inte från försäkrings­kapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

 • Du behöver inte deklarera för vinstförsäljning och uttag på din Kapitalförsäkring Skandia Liv, utan betalar istället en årlig schablonskatt. 2024 är schablonskatten 1,086 % av försäkringens värde. Avkastnings­skatten tas ut genom avdrag från återbärings­räntan.

 • Det är viktigt att du tar del av informationen nedan innan du ansöker om en kapitalförsäkring.

  När du tecknar själv på webben

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Bilaga till förköpsinformation Hållbarhetsrelaterade upplysningar Skandia Liv

  Faktablad Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Villkor Kapitalförsäkring Allt i Ett

  Att handla på skandia.se

  När du tecknar via rådgivning

  Förköpsinformation Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Bilaga till förköpsinformation Hållbarhetsrelaterade upplysningar Skandia Liv

  Faktablad Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitalförsäkring Skandia Framtid

  Faktablad Kapitallivränta Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid med återbetalningsskydd

  Faktablad PRIIP Kapitallivränta Skandia Framtid utan återbetalningsskydd

  Faktablad Livstidsförsäkring – Skandia Framtid

  Faktablad PRIIP Livstidsförsäkring Skandia Framtid

  • Informationen nedan gäller Kapitalförsäkring inom Skandia Liv som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

   Försäkringstid

   Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 10 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

   Återköp

   Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett. 

   Återbetalningsskydd

   I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Enligt försäkringsvillkoren är det din make/sambo som är förmånstagare. Om du inte har någon är det dina barn, och om du inte har några är det dina arvingar. Om en av dina förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, tar den eller de som står på tur därefter dennes plats. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

   Skandia Liv – traditionell förvaltning

   Skandia Liv innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

   Återbäringsränta

   Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

   • Utbetalningen är skattefri
   • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
   • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
   • Du slipper deklarationskrångel
   Schablonskatt (avkastningsskatt)

   Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

  • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under Så placeras dina pengar.

   Solvensgrad

   Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  • Det garanterade beloppet är det lägsta belopp som vi garanterar att betala ut till dig enligt försäkringsavtalet om du inte ändrar avtalet.

   Garantin byggs successivt upp av dina (eller din arbetsgivares) inbetalningar (premier). För varje premie som betalas beräknas ett garanterat belopp för utbetalningen (försäkringsbelopp).

   För att räkna ut vad du kommer få i försäkringsbelopp använder vi antaganden om bl.a. garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande premier. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

  Alla frågor och svar

Fördelar med Skandia Liv


Bord med jordglob och växter på

Stabil åter­bärings­ränta över tid​

Tillfälliga svängningar på marknaden blir mindre kännbara för dig eftersom återbärings­räntan jämnar ut upp och nedgångar över tid. Den genom­snittliga åter­bärings­räntan sett på de senaste 15 åren är 6,5 %.

Mamma och barn planterar växter

Långsiktigt  och hållbart

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhets­risker och hållbarhets­faktorer i sin förvaltning av produkter inom Skandia Liv. Skandia arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. Läs mer här

Tre generationer av kvinnor

Sparande med garanti

För att du ska få en trygg grund för ditt sparande så garanterar vi ett visst utbetalnings­­belopp när det är dags för utbetalning. Du kan aldrig få mindre än vad vi lovat, bara mer. Garantin är en egenskap som skiljer spar­formen från andra alternativ på marknaden.

Konkurrenskraftigt pris

Tecknar du kapitalförsäkringen på webben kostar den 0,5 % av försäkringskapitalet per år. Du slipper dessutom deklarationskrångel – i stället för att betala skatt på varje vinstförsäljning betalar du en årlig schablonskatt.

Välj utbetalningstakt

Du kan välja utbetalningstakt – engångs­utbetalning eller löpande. (till skillnad från investerings­sparkonto där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna). Det är guld värt oavsett om du sparar till pension eller något annat.

Du väljer förmånstagare

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör, till skillnad från exempelvis ett investeringssparkonto.

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Så placerar vi pengarna

 • Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garanterade belopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.