Gå till innehåll

Så placeras dina pengar

  • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt
  • Bra riskspridning och finansiell styrka ökar möjligheterna till en hög och stabil avkastning
  • Vår förvaltning utgår från ansvarsfull kapitalförvaltning

Portföljen – traditionell förvaltning

Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. 

Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garanterade belopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.


Portföljen består av följande tillgångar

Nominella obligationer 36,2 %
Svenska aktier 10,2 %
Nordamerikanska aktier 2,3 %
Europeiska aktier 3,6 %
Pacific aktier  2,6 %
Aktier i tillväxtmarknader 3,1 %
Fastigheter 9,5 %
Onoterade bolag 16 %
Realobligationer 4,6 %
Affärsstrategiska tillgångar 3,7 %
Krediter 3,3 %
Infrastruktur 4,9 %

Skandia Liv per den 2024-03-31