Gå till innehåll

Därför ställer vi frågor

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansiellt bolag behöver ha god kännedom om våra kunder. Med jämna mellanrum behöver därför alla våra kunder svara på frågor. Syftet är att motverka de kriminella krafter som vill utnyttja oss för brottslig verksamhet. 

Vi behöver också få information om din skatterättsliga hemvist. Detta för att bedöma om ditt engagemang i Skandia ska rapporteras till Skatteverket i enlighet med FATCA- och/ eller CRS lagstiftningen.

När du loggar in finns en länk på översiktssidan som går till frågorna. Beroende på vilka frågor du har svarat på tidigare kan du också få frågorna direkt i samband med inloggningen. 

Logga in och svara på frågorna

Vi har ett ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat banker förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering finns i stort sett i hela världen och de svenska reglerna grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

Vi förstår att frågorna kan kännas krångliga, men när du svarar på dem hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet. Tack för att du hjälper oss.

 • Penningtvätt kan beskrivas som ett sätt att få olagligt förvärvad egendom att framstå som att den är legitimt förvärvad. Illegala förtjänster från exempelvis bedrägeri, stöld eller droghandel byter skepnad och ser ut att komma från hederligt arbete eller schysta affärer. Genom penningtvätten döljer man pengarnas ursprung genom att man försvårar spårningen tillbaka till dess ursprung.

  Terrorismfinansiering att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom till stöd för terrorism. Det handlar om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från vanliga inkomster och från brottslig verksamhet.

  Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det det här en viktig del i vårt arbete att förhindra brottslig verksamhet och att kriminella utnyttjar det finansiella systemet.

 • Vi har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

  Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.

  De frågor som vi ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk. 

 • Om du inte vill identifiera dig och om du inte svarar på frågorna om kundkännedom kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster. Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi  måste spärra produkter eller tjänster. Vi kan till slut bli tvingade att avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi inte får tillhandahålla tjänster utan att ha bra kundkännedom enligt lag.

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvätt

 • Du behöver svara på våra frågor för att du ska kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster. 

  Är du befintlig kund som inte vill svara på våra frågor, när vi ber dig, kan det hända att vi behöver begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster. Vi kan till slut behöva avsluta din kundrelation med oss om du trots påminnelser inte svarar på frågorna. Det beror på att vi enligt lag inte får tillhandahålla tjänster utan att ha tillräcklig kundkännedom.

 • Enligt lagen om penningtvätt består kundkännedom av flera olika typer av frågor. Några frågor är kopplade till dig som person och några frågor är kopplade till användandet av produkter hos oss.

  Det kan antingen vara så att du har svarat på vissa frågor men inte andra. Det kan också vara så att det var länge sedan du svarade på frågorna, eller att du behöver svara i samband med att du tecknar en ny produkt. Alla våra kunder behöver dessutom svara på frågor kontinuerligt för att svaren ska vara uppdaterade.

 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär att vi har ett ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara. Frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess.

  Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be dig att uppdatera din informationen med jämna mellanrum.

  Mer information om penningtvättslagen hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.

 • Är du bankkund kan du ringa oss på 0771-27 20 00, så hjälper vi dig att svara på frågorna. Öppet vardagar 07-23, helgdagar 08-22. Är du försäkringskund kan du ringa oss på 0771-25 05 35. Öppet vardagar 8.15-16.

 • Samtliga frågor behöver besvaras och du väljer det alternativ som bäst stämmer överens med din situation.

 • De eventuella pengar du har hos oss tillhör självklart dig. För att få dem utbetalda kontaktar du vår kundservice på 0771-55 55 00, öppet vardagar 07-23, helgdagar 08-22. Du kan också chatta med oss på skandia.se. Chatten är öppen alla dagar 8-21. Ha din PIN-kod till Skandia och det kontonummer som du vill få pengarna överförda till tillgängligt när du kontaktar oss.

  Du kan även skicka ett skriftligt uppdrag för att få pengarna utbetalda. Du skickar uppdraget till Skandiabanken, Box 31,581 02 Linköping. Säkerställ att du anger det konto du vill få pengarna överförda till samt bifoga en kopia på din ID handling.

 • Ja, du kan få hjälp med dina ärenden genom att ringa kundservice. Vi uppmanar dig dock att svara på frågorna så snart det är möjligt.

  Är du bankkund kan du ringa oss på 0771-27 20 00, alla vardagar 7-23, helgdagar 08-22. Är du försäkringskund kan du ringa oss på 0771-25 05 35, vardagar 8.15-16.

 • Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi som finansiellt bolag behöver ha aktuell och ökad kännedom om våra kunder. Därför ställer vi frågor om kundkännedom med jämna mellanrum till alla våra kunder. Frågorna är en väsentlig del i vårt arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 • Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi måste förstå syftet med dina bankaffärer och transaktioner.  

  Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Men för att förhindra brottslig verksamhet behöver alla våra kunder svara på våra frågor. 

 • Är du redan kund hos oss men saknar Mobilt BankID? Hämta Mobilt BankID gör du enkelt här.

  Vill du bli kund hos oss och skaffa Mobilt BankID? Ring vår kundservice på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

  Är du kund i någon annan bank så kan du hämta Mobilt BankID hos dem och enkelt logga in med det hos oss.

 • Det beror på vilken typ av försäkring du har. Om du har frågor att besvara kommer de upp automatiskt när du loggar in.

 • Vi liksom övriga finansiella bolag behöver förhålla oss till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagen går bland annat ut på att vi ska ha tillräcklig och aktuell kundkännedom om alla våra kunder genom att de svarar på ett antal frågor. Vi behöver kundkännedomen för att effektivt kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du som kund inte svarar på dessa frågor kan vi komma att behöva avsluta dina banktjänster enligt ovannämnda lag.

 • Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder.

 • TIN (Taxpayer Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer som består av unika kombinationer av bokstäver eller siffror. Skatteregistreringsnumret (TIN) får fysiska  eller juridiska personer av skattemyndigheten i det land där de har sin skatterättsliga hemvist.

 • Om barnet har BankID kan barnet tillsammans med vårdnadshavare logga in på Skandia.se och besvara frågorna.

 • Svensk lagstiftning kräver att försäkringsföretag och andra finansiella företag identifierar och lämnar kontrolluppgifter om vissa finansiella konton, som innehas av privatpersoner samt företag och dess delägare med skattehemvist i ett annat land än Sverige. Vi behöver därför få in uppgifter från alla våra kunder om deras skattehemvist.

  Bakgrunden till detta är dels EU-lagstiftning (CRS), dels också att Sverige liksom många andra länder har - eller kommer att ha - avtal om informationsutbyte med andra länder, t.ex. USA (det s.k. FATCA-avtalet).

  Läs mer om FATCA på skatteverkets webbplats

  Läs mer om CRS på skatteverkets webbplats

 • Vi är skyldiga enligt penningtvättslagen att ställa frågor till dig för att försöka förstå syftet med dina affärer och transaktioner. Därför behöver vi bland annat fråga dig om:

  • Var kommer dina pengar från som du sätter in hos oss?
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer?
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
  • Är du skattskyldig i USA (Fatca-lagen)?
  • För företagskunder, till exempel: Vad är företagets verksamhet och ägarförhållanden?

  OBS! Vi kommer aldrig fråga dig om dina personliga koder.

 • Ja, även företag behöver svara på frågor enligt penningtvättslagen.

  Läs mer och svara på företagsfrågor

 • Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. En PEP är en person som har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Vi behöver också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Här kan du läsa mer på Bankföreningens hemsida.

Alla frågor och svar

Logga in och svara på frågor

När du loggar in finns en länk på översiktssidan som går till frågorna. Beroende på vilka frågor du har svarat på tidigare kan du också få frågorna direkt i samband med inloggningen. 

Logga in och svara Kundkännedom för företag

Få hjälp att svara på frågorna

Bankkund, ring oss på:
0771-27 20 00
, vardagar 07–23, helgdagar 08-22

Försäkringskund, ring oss på:
0771-25 05 35, vardagar 8.15–16