Gå till innehåll
Man sitter i soffa med läsplatta

Hälsodeklaration

När du ansöker om vissa av våra försäkringar eller vill ändra på en befintlig försäkring behöver du lämna uppgifter om din hälsa, en så kallad hälsodeklaration. 

Innan du börjar ...

Sitt gärna i lugn och ro och ha nedanstående information redo innan du sätter igång:

 • Läkemedel som du använder eller som du har använt. 
 • Har du sökt vård eller ska du söka vård?
 • Har du varit skadad eller sjukskriven och i så fall när?

Ett tips är att du loggar in på 1177.se, för att få tillgång till dina recept och journaler. Dina uppgifter är sekretessbelagda, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Så här gör du

 1. Välj hälsodeklaration här nedanför
 2. Fyll i dina hälsouppgifter
 3. Signera
 • Har du ett BankID eller Mobilt BankID väljer du att signera dina uppgifter digitalt när du är klar.
 • Har du inte ett BankID eller Mobilt BankID kryssar du i "Saknar BankID" när du är klar. Vi skickar då hem hälsodeklarationen till dig så att du kan skriva under och skicka tillbaka den till oss (inom 30 dagar). 

Vanliga frågor & svar

 • Hälsodeklarationen innehåller frågor om din hälsa som hjälper oss att göra en riktig bedömning så att du kan få rätt ersättning och rätt pris. Därför är det viktigt att du besvarar alla frågor, även om de kan verka onödiga. 

  Rätt ersättning 

  Du ska självklart få rätt ersättning om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Därför är det viktigt att du fyllt i din hälso­deklaration fullständigt och att uppgifterna stämmer. Du riskerar annars att få en lägre ersättning eller ingen alls.

  Rätt pris 

  För att vi ska kunna bestämma vilket pris du ska betala gör vi en bedömning av risken för att du ska behöva sjuk­vård, bli sjukskriven eller avlida. Har du mindre bra hälsa är risken att du blir sjuk­skriven, skadad eller drabbas av ett dödsfall högre än normalt. Du kan därför få betala ett högre pris för ditt försäkrings­skydd.

  Om du har mindre bra hälsa finns också ett alternativ att du erbjuds en försäkring med undantag, så kallad klausul. Då betalar du normalt pris för din försäkring men får inte någon ersättning för de skador eller besvär som undantaget avser. I vissa fall har vi inte möjlighet att erbjuda någon försäkring alls.

 • Bedömer du att någon uppgift inte har någon betydelse behöver du ändå uppge den. Uppge hellre för mycket än för lite.

 • Vi behöver dina uppgifter även om du inte minns vad sjukdomen heter. Beskriv så gott det går i hälsodeklarationen.

 • Kommer du inte ihåg exakt när du hade en viss sjukdom, skada eller ett besvär, ange en ungefärlig tidpunkt så gott du kan i hälsodeklarationen. Vi behöver dina uppgifter även om du inte minns exakt.

  Ett tips är att logga in på 1177.se för att få tillgång till dina recept och journaler.

 • Nej, svaren ska lämnas personligen av dig som ska försäkras.

 • Generellt sett behöver du inte lämna information till oss om du har gjort ett genetiskt test. Men det kan finnas undantag. Du kan läsa mer om det under rubriken Lagens begränsning, här nedanför. 

  Information om Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  Fr.o.m. den 1 januari 2007 gäller följande lagstifning av genetisk information. Syftet med lagen är att värna om den enskildes integritet.

  Definition

  Med genetisk undersökning avses: en undersökning inom hälso- och sjukvården eller medicinsk forskning som syftar till att ge upplysning om en människas arvsmassa. 

  Med genetisk information avses: information om resultatet av en genetisk undersökning, dock inte till den del informationen endast innefattar upplysning om den undersöktes aktuella hälsotillstånd.

  Förbud mot att använda genetisk undersökning och information

  Försäkringsbolaget får inte utan stöd i lag ställa som villkor för ett avtal att den andra parten skall genomgå en genetisk undersökning eller lämna genetisk information om sig själv. Däremot får försäkrings­bolaget vid behov inhämta familjeupplysningar direkt av försäkrings­­tagaren eller den försäkrade.

  Lagens begränsning

  Ovan beskrivet förbud gäller inte om den försäkrade har fyllt 18 år och det försäkrings­belopp som vid försäkringsfall ska utbetalas som ett engångsbelopp överstiger 30 prisbas­belopp eller då försäkring utbetalas som en periodisk ersättning (t.ex. efterlevande­pension eller sjuk­ersättning) överstiger 4 pris­basbelopp per år.  I försäkrings­beloppet ingår även utbetalningar från vårdförsäkringar.

  Med försäkringsbelopp avses totalt riskbedömt försäkringsbelopp för sökta försäkringar och redan tecknade försäkringar i ett och samma försäkringsbolag. Med sökta försäkringar avses också en ändring eller utökning av försäkringen.

 • När du är klar med frågorna signerar du med ditt BankID. Vi behandlar din ansökan och återkommer så snart vi kan.

  Ibland behöver vi fler uppgifter

  Ibland behöver vi fler uppgifter om din hälsa från t.ex. din läkare eller vård­central. I så fall hör vi av oss till dig och ber om din tillåtelse att hämta in dessa uppgifter.

  Om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller dödsfall i framtiden

  Om din försäkring blir godkänd och du drabbas av en sjukdom, olycksfall eller dödsfall behöver vi veta vad som har hänt innan vi kan betala ersättning. Med din tillåtelse kontaktar vi i vissa fall Försäkrings­kassan eller de vårdgivare du har besökt. Deras upplysningar kommer att jämföras med de svar du gav i hälso­deklarationen när du ansökte om försäkringen.

 • Vi behöver din hälsodeklaration inom 30 dagar från det datum som du har undertecknat den. Annars måste vi tyvärr be om en ny innan vi kan ta hand om din ansökan.

 • Ja, alla uppgifter i din hälsodeklaration är sekretessbelagda. Formuläret du fyller i på vår webbplats är skyddat enligt sekretessregler och behandlas enligt GDPR (The General Data Protection Regulation).

 • Är det något du undrar över är eller inte förstår är du alltid välkommen att kontakta din rådgivare eller vår kundservice på telefon 0771-55 55 00.

Alla frågor och svar

Välj hälsodeklaration

Fullständig hälso­deklaration

För dig som t.ex. har:

 • Fått ny Tjänstepension
  T.ex. Premie­befrielse-­, Sjuk- eller Liv­försäkring
 • Ansökt om ny försäkring
  T.ex. Vård-, Liv-, Sjuk- eller Premie­befrielse­­försäkring
 • Höjt försäkringsbeloppet

För grupp­­försäkring

För dig som har ansökt om en ny eller ändrat på din gruppförsäkring. För t.ex. Liv-, Sjuk-, Diagnos- och Trygghets­­kapitalförsäkring eller Familjeskydd.

Förenklad hälso­deklaration ägare

För ägare av bolag och om din årslön är maximalt 10 inkomst­basbelopp (710 000 kr, 2022).

Kompletterande hälso­deklaration

För dig som fått veta att du behöver svara på nya frågor, för att komplettera din tidigare inskickade hälsodeklaration.

Tycker du informationen på sidan är enkel och vägledande?

Något gick fel när formuläret skulle skickas.