Gå till innehåll
Man sitter i stol med läsplatta

Tips för dig som gått i pension

Har du gått i pension? Grattis! Se till att njuta av livet och planera så att du skapar bra förutsättningar för en trygg och rolig framtid. Här delar vi med oss av tips som är bra att ha koll på.

Öppnad ask med praliner. Ett vitt fat med en pralin kvar och papper från två uppätna.

Anpassat dig till livet efter jobbet?

Det finns såklart många funderingar när du gått i pension. Hur länge ska pengarna räcka? Vill jag bo kvar eller flytta? Kommer jag att vara frisk? Det brukar vara vanliga frågor som inte alltid har ett enkelt svar.

Vill du förändra någonting? Ta del av våra tips.

 1. Sparande & få dina pengar att växa
 2. Planera din ekonomi
 3. Trygga dig själv och dina nära
 4. Få en bättre hälsa
 5. Fortsätta jobba helt eller delvis

1. Sparande & få dina pengar att växa

Pengarna ska räcka resten av livet och har många år kvar att växa även under utbetalningstiden. Kanske vill du minska risken något men inte för mycket eller för tidigt. Hitta rätt balans mellan avkastning och trygghet.

 • Dina pengar ska fortsätta växa även när du gått i pension. Ett vanligt misstag många gör är att sänka risken för mycket och för tidigt i den delen av sitt pensionssparande man kan styra över själv. Pensionen ska räcka resten av livet och behöver avkastning för att kunna stiga i takt med inflationen. Det här gäller förstås även för dig som vill starta ett helt nytt sparande efter pensioneringen.

  Det gäller för var och en att hitta rätt balans mellan avkastning och trygghet. Du kan ta hjälp av en av våra rådgivare för att diskutera igenom vad som passar just dig.

  Boka rådgivning här

  Våra olika sparformer

  Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

  En kapital­försäkring med traditionell förvaltning och garanti passar dig som vill ha trygghet och spara bekvämt. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara och sedan sköter vi resten. 

  Du kan också välja vem som får dina pengar om du dör under för­säkrings­­tiden. Det kan t.ex. vara bra om du är omgift och har barn i ett tidigare äktenskap eller av annan anledning vill styra detta.

  Sparandet passar bäst för dig som kan tänka dig att spara i minst 15 år.

  Läs mer om Kapitalförsäkring Traditionell

  Kapitalförsäkring Fond

  Passar dig som vill spara långsiktigt i fonder med ett försäkringsskydd. Du väljer själv fonder från vårt utbud av kvalitetsgranskade fonder.

  Även i denna sparform har du  möjlighet att styra vem som får dina pengar om du dör under försäkringstiden.

  Läs mer om Kapitalförsäkring Fond

  Investeringssparkonto (ISK)

  Investeringssparkontot har en flexibilitet som gör att det passar för dig som t.ex. vill spara i fonder eller aktier under många år, eller som vill vara mer aktiv och köpa och sälja mer frekvent eller handla i andra typer av värdepapper.

  Läs mer om ISK

  Likvida medel på Investeringssparkonto (ISK) omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

  För finansiella instrument i Investeringssparkonto (ISK) gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

   

 • Om du har möjlighet att spara till någon annan, exempelvis barn eller barnbarn, finns flera alternativ.

  1. Gåvoförsäkring – spara i barnets namn med kontroll över pengarna. Det här är en skräddarsydd sparform för långsiktigt sparande till barn.
  2. Kapitalförsäkring Traditionell – spara i eget namn med barnet som förmånstagare. Du väljer hur mycket du vill spara och sedan sköter vi resten.
  3. Kapitalförsäking Fond – spara i eget namn med barnet som förmånstagare. Med vårt utbud av ett 90-tal särskilt utvalda fonder kan du själv välja vilka av dem du vill spara i. 
  4. Investeringssparkonto (ISK) – spara i ett ISK, antingen i ditt eget eller barnets namn. Båda alternativen har för- och nackdelar, så bestäm dig för vad som passar bäst.

  Läs mer om hur du kan spara till barn & barnbarn här.

2. Planera din ekonomi

Vill du förändra någonting? Om du vill göra justeringar eller se över din ekonomi i allmänhet kan det finnas stora möjligheter att göra det.

 • När du gått i pension kommer du kanske att upptäcka att du vill göra någon justering av dina utbetalningar. Blev de som du tänkte dig? Vill du att dina efterlevande ska få pengarna om du dör? Kanske vill du ta ut mer, eller mindre. Vissa tar ut för mycket pension i början, för att efter ett par år upptäcka att pengarna inte kommer att räcka så långt som man tänkt. Därför kan det vara en bra idé att ibland se över storleken på dina utbetalningar så att de är i linje med dina behov.

  Det kan finnas möjlighet att ändra i utbetalningarna men det skiljer sig från fall till fall. Ta reda på dina möjligehter genom att se över villkoren för respektive försäkring.

  Har du börjat ta ut pension från alla försäkringar?

  Du har säkert, som de allra flesta, pågående pensionsutbetalningar från olika källor, men du har kanske inte påbörjat uttag från precis alla dina pensionsförsäkringar. Till exempel så behövde du inte ta ut din tjänstepension samtidigt som din allmänna pension. Du kanske har din tjänstepension i flera bolag. Hos vissa har du möjlighet att påbörja och pausa uttagen som du vill. Du kan också när som helst göra ett uppehåll eller ändra storleken på utbetalningarna av din allmänna pension. Pensionmyndigheten skriver om det här.

  Tar du ut pensionen "för snabbt"?

  – Det allra vanligaste misstaget när det gäller pensionsplanering är att man blir för kortsiktig. Att man tar ut stora delar av sin tjänstepension på för kort tid och att man upptäcker att det finns för mycket liv kvar när pensionen är slut, menar vår pensionsekonom Mattias Munter.

  De flesta har en lång pension framför sig. I genomsnitt lever man 23 år efter sin 65-årsdag – många längre än så. Då många inte ser över storleken på sina pensionsutbetalningar från den allmänna pensionen och tjänstepensionen, är det inte ovanligt att man tar ut för mycket de första 5 åren som pensionär. Därefter blir utbetalningarna mindre – vilket förstås är något de flesta vill undvika.

  Hur du får överblick över din pension

  minPension kan du se hur mycket du har tjänat in till din totala pension, hur olika val du gör påverkar den och var dina pensionspengar finns.

  Du som är Skandiakund kan logga in till minPension via oss. Då slipper du logga in flera gånger och har samtidigt överblick över ditt eventuella sparande hos oss.

 • Med en budget blir det lättare att ta beslut, om du ska förändra något i de utgifter och inkomster du har i vardagen.

  Ladda ner vår budgetmall

Händer bygger pyramid med klossar

Ta hjälp av en rådgivare

Låt oss hjälpa dig att skapa ekonomisk trygghet för resten av din pension. Vi hjälper dig med att

 • justera din pensionsplan
 • se över risken i ditt sparande
 • se över dina försäkringsbehov
Boka ett möte

3. Trygga dig själv och dina nära

Alla vill vi gå en trygg framtid till mötes. Se till att få rätt vård i rätt tid även efter att du gått i pension. Kanske vill du se över ditt boende och din juridiska situation för att öka familjens trygghet och underlätta för dina anhöriga. Fortsätt njut av livet.

 • Behovet av trygghet är lika stort även om du inte längre är yrkesverksam. I samband med pensionen är det en del försäkringar som upphör även om behovet finns kvar. Därför bör du nu se över ditt försäkringsskydd.

  • Har du haft en Vårdförsäkring via jobbet kommer du att få ett erbjudande när du går i pension om att teckna en fortsättningsförsäkring som du tar över som privatperson och betalar själv utan att du behöver göra någon hälsoprövning
  • Har du ingen Vårdförsäkring kan du teckna en upp till 69 års ålder och behålla den så länge som önskas. Du behöver lämna uppgifter om din hälsa. Priset på Vårdförsäkringen beror dels på din ålder och hur bra hälsa du har. Här kan du läsa mer och ansöka
  • Ett annat alternativ är att teckna försäkring genom ett pensionärsförbund som SPF Seniorerna. Som medlem mellan 60-69 år kan du teckna en olycksfalls- och livförsäkring till ett förmånligt pris. Läs mer här
 • Har du skapat rätt förutsättningar för det du kan kontrollera? Det är viktigt att prata om vad som händer vid sjukdom eller dödsfall och se över sin juridiska situation som både kan skydda och trygga. Vi har ett nära samarbete med Familjens Jurist där du som kund hos oss kan få hjälp med familjejuridiska frågor.

  Du som är kund hos oss får rabatt våra samarbetspartners Verahill och Familjens Jurist

  Trygghet med framtidsfullmakt

  Vad händer om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut? En framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Genom detta juridiska dokument kan du själv välja vem eller vilka som kan hjälpa dig i frågor som rör dina personliga och ekonomiska intressen. 

  Testamente

  Ett tydligt testamente ökar din och din familjs trygghet och underlättar för dina anhöriga när arvet ska fördelas. Rätt förberedelser gör framtiden tryggare för dig och dina nära.

  Bouppteckning

  När någon går bort behöver du som anhörig göra en bouppteckning. Det är en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder.

 • Vid pensionen ändras ofta behoven. Kanske behöver du inte längre bo som du gör i dag? Är det för stort, för litet, för mycket att ta hand om eller för långt borta från det som är viktigt i livet? Se över vad du kan ändra. Börja fundera på hur du vill ha det.

  Hur vill du bo framåt?

  En del vill flytta till något mindre och andra vill bo kvar. Om du har haft en villa eller bostadsrätt under lång tid har den kanske ökat en hel del i värde. Det är förstås kul, samtidigt som det kan kännas svårt att sälja då reavinstskatten blir stor. Oavsett vilka framtidsplaner du har är det bra att börja planera i god tid.

 • Vad vill du ska hända med dina pengar? Du har stora möjligheter att påverka vem som får vad. Det som styr detta är bland annat om du har ett efterlevandeskydd i dina försäkringar.

  Detta betalas ut till dina efterlevande, som kallas förmåns­tagare. Läs försäkringshandlingarna för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. I de stora dragen brukar det funka så här:

  I tjänstepensionsförsäkring brukar det finnas en förvald prioritering (som du kan ändra vid behov). Läs mer om vad som gäller om du har tjänstepension hos oss.

  I vissa kapitalförsäkringar kan du välja vem som helst som förmåns­tagare, dvs. inte enbart inom närmsta familjen. Prata med en rådgivare om du vill ha hjälp att se över det.

  I allmän pension är det möjligt att lägga till efterlevande­skydd för utbetal­ningarna av premie­pensionen, dock inte för den Allmänna pensionen. Du kan enbart välja maka, make, sambo som förmånstagare – inte barn eller andra nära. Du väljer skyddet först när du ansöker om utbetalning.

  Har du kvar efterlevandeskyddet?

  Att ha efterlevandeskydd knutet till pensionspengarna behövs för att efterlevande ska få tillgång till dem vid dödsfall.

  Om du skulle dö efter att ha börjat ta ut din pension kan pengarna fortsätta att betalas ut till dina efterlevande under den tid som är kvar enligt avtalet.

  Har utbetalningarna påbörjats kan du ändra ditt val men som regel krävs hälsoprövning.

  Är du osäker på hur du ska göra? Kontakta en av våra rådgivare så hjälper vi dig.

4. Få en bättre hälsa

Hur behåller eller skaffar man en sund livsstil? Hur påverkas livet om man blir sjuk? Du kan förbättra hälsan och skapa extra trygghet för dig och din familj genom att ta rätt beslut.

 • Fysisk aktivitet

  Lättare sagt än gjort, tänker många. Men faktum är att det blir viktigare att hålla sig rörlig med stigande ålder. Dagliga promenader och enklare övningar som inte belastar kroppen för hårt är bra för att hålla muskler, hjärta, leder och skelett i toppbra skick.

  Sömn

  Vår sömn är lika viktig som kost och motion och är avgörande för hjärnans och kroppens återhämtning. Men stillasittande, stress och skärmtid får oss att sova allt sämre. Stressen kanske minskar efter arbetslivet, men sömnsvårigheter är inte ovanligt. Skapa fasta rutiner, positiva målbeteenden och undvik att göra sömn till en prestation är tips från Fredrik Rickardson, psykolog hos vår samarbetspartner Sophiahemmet Rehab Center. Läs mer

 • En undersökning gjord av Novus på uppdrag av oss (okt 2020) frågade vi svenska folket hur läget är. I åldersgruppen 65-79 år svarar faktiskt hela åtta av tio att de mår bra. 

  Sverige har Europas, om inte världens, friskaste pensionärer. En 70-åring i dag har enligt forskare samma hälsa som en 50-åring hade på 1970-talet. Så dramatisk har hälsoutvecklingen varit.

  Rätt vård i rätt tid

  Men om du blir sjuk eller får ont någonstans kan en Vårdförsäkring som du betalar själv ge dig tillgång till rätt vård i rätt tid även efter att du gått i pension.  

  • Har du haft en Vårdförsäkring via jobbet kommer du att få ett erbjudande när du går i pension om att teckna en fortsättningsförsäkring som du tar över som privatperson och betalar själv utan att du behöver göra någon hälsoprövning.
  • Har du ingen Vårdförsäkring kan du teckna en upp till 69 års ålder och behålla den så länge som önskas. Du behöver lämna uppgifter om din hälsa. Priset på Vårdförsäkringen beror dels på din ålder och hur bra hälsa du har. Här kan du läsa mer och ansöka
  Skandia Omtanke – gå en tryggare framtid till mötes

  Du som har en tjänstepension och en vårdförsäkring hos oss har möjligheten att köpa kvalitetsgranskade vardagstjänster till dig och dina nära. Det kan vara allt från hjälp i vardagen till avlastning i kontakten med vården och omsorgen. Allt till ett förmånligt pris hos våra utvalda leverantörer.

  Läs mer om de olika vardagstjänsterna och Skandia Omtanke

  Fortsatt försäkringsskydd

  • Ett annat alternativ är att teckna försäkring genom ett pensionärsförbund som SPF Seniorerna. Som medlem mellan 60-74 år kan du teckna en olycksfalls- och livförsäkring till ett förmånligt pris. Läs mer här

Spara till pensionen efter pensionen? Japp!

Pensionen ska räcka resten av livet och behöver avkastning för att kunna stiga i takt med inflationen. Sänk inte risken för mycket och för tidigt i den delen av ditt pensionssparande du kan styra över själv.

Läs om den bortglömda avkastningen

5. Fortsätta jobba helt eller delvis

Vissa föredrar att arbeta kvar hos sin arbetsgivare, driva vidare sitt företag eller ta steget att starta eget. Anledningarna är många – det är roligt att jobba, för att hålla igång det sociala livet eller ett extra tillskott till pensionen.

 • Har du valt att arbeta vidare hos din arbetsgivare trots att du har gått i pension? Grattis! Det är dock bra att känna till hur pensionen kan påverkas av att du fortsätter arbeta.

  Sedan den 1 januari 2020 får du dessutom arbeta med anställningsskydd fram till 68 års ålder. 2023 höjs den till 69 år. För den som vill och kan är det dessutom en bra affär rent ekonomiskt – från 66 års ålder får du nämligen dubbla jobbskatteavdrag vilket innebär mer pengar i fickan.

  Väljer du att fortsätta att jobba och har en Vårdförsäkring via jobbet och är fullt arbetsför så fortsätter försäkringen att gälla till om med att du är 69 år. Är försäkringen tecknad med hälsodeklaration så gäller den så länge du är anställd.

  Arbeta & ta ut pension samtidigt

  Att arbeta och börja ta ut hela eller delar av din pension är ofta okej, och du kan dessutom välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat pensionssparande. Det finns dock ingen rättighet att få gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pension utan är något du och din arbetsgivare behöver komma överens om. I vissa tjänstepensionsavtal finns flexpension där det blir enklare att få gå ner i arbetstid efter en viss ålder.

  Har du haft en Vårdförsäkring via jobbet kommer du att få ett erbjudande när du börjar ta ut pension om att teckna en fortsättningsförsäkring som du tar över som privatperson. Denna försäkring kan betalas av ett företag, till exempel enskild firma, och behållas livet ut.

  Arbeta och ta ut allmän pension

  Under tiden du tar ut den allmänna pensionen kan du arbeta hur mycket du vill medan du är pensionär. Du kan också välja att avbryta dina pensionssuttag när du vill. Det som är bra att komma ihåg är att din a-kassa alltid påverkas av att du tar ut din allmänna pension. Vill du läsa mer kan du besöka Pensionsmyndigheten

  Vad som gäller för tjänstepensionen?

  Det brukar finnas åldersgränser för när tjänstepension slutar betalas in till dig, ofta vid 65 eller 67 år beroende på kollektivavtal. Ibland finns det dock möjlighet att förhandla till sig forsatt inbetalning.

  Vissa tjänstepensionsavtal anger att du bara får jobba en begränsad del om du tar ut tjänstepensionen. Ibland kan du inte heller välja att bara ta ut delar av tjänstepensionen. När du väl börjat ta ut din tjänstepension kan du inte ångra dig.

  Ditt privata pensionssparande

  Detta disponerar du över som du vill och har ingen koppling till om du arbetar eller inte. Inte heller a-kassan påverkas.

  Hur blir skatten om jag arbetar som pensionär?

  Arbets- och pensionsinkomster beskattas olika och din ålder påverkar också nivån på skatten för dessa. Om du både arbetar och tar ut pension samtidigt kommer dina inkomster att beskattas i två olika kolumner. Om du har egen firma (gäller ej aktiebolag) och tar ut din allmänna pension sänks dina sociala avgifter till 10,21 procent.

 • Att starta eget kan vara ett bra sätt att antingen fortsätta med det du arbetade med innan pensionen, eller förverkliga en dröm du tidigare kanske inte haft tid till. Fördelarna är nämligen flera och här är några:

  1. Lägre skatt och egen- eller sociala avgifter för dig
  2. Du kan ta ut allmän pension och starta eget företag samtidigt
  3. Högre pension – som resultat av att du som anställd eller egenföretagare betalar skatt

Få koll på dina pensionsutbetalningar

Logga in