Gå till innehåll
Paraply

Efterlevandeskydd

Med ett efter­levande­­­­skydd får dina anhöriga större ekonomisk trygg­het. Samtidigt blir din pensions­nivå något lägre varje månad. Utgå gärna från dessa frågor när du gör ditt val:

 • Är din familj beroende av din inkomst?
 • Behöver du en så hög inkomst som möjligt?

Så funkar efterlevandeskyddet

­­Det finns olika typer av skydd vid dödsfall – efterlevande­skydd, återbetalnings­skydd, familjeskydd är några exempel. De skiljer sig lite åt, men gemen­samt är syftet att ge trygghet till efterlevande vid döds­fall. Om du skulle dö under försäkrings­tiden betalas pengarna ut till dina efter­levande. 

 • Skyddet betalas ut till dina efterlevande, som kallas förmåns­tagare. Läs försäkringshandlingarna för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall. I de stora dragen brukar det funka så här:

  I tjänstepensionsförsäkring brukar det finnas en förvald prioritering (som du kan ändra vid behov). Läs mer om vad som gäller om du har tjänstepension hos oss.

  I vissa kapitalförsäkringar kan du välja vem som helst som förmåns­tagare, dvs. inte enbart inom närmsta familjen. Prata med en rådgivare om du ser behov av det. 

  I allmän pension är det möjligt att lägga till efterlevande­skydd för utbetal­ningarna av premie­pensionen, inte i övriga delar. Du kan enbart välja maka, make, sambo som förmånstagare – inte barn eller andra nära. Du väljer skyddet först när du ansöker om utbetalning.

 • Du bestämmer själv om du behöver skyddet eller ej. När du gjort ditt val kan det i vissa fall finnas regler som gör det svårt att ändra ditt val, särskilt om utbetalningarna har påbörjats. Läs villkoren innan du gör ditt val, så att du vet vad som gäller.

  Utan skyddet blir din pension lite högre. Det beror på att alla som har samma försäkring som du (tjänste­pensions­försäkring, kapital­försäkring eller lik­nande) och som också valt bort skyddet delar på så kallad arvsvinst.

  Arvsvinst innebär att pengarna som blir över om någon dör i förtid, fördelas på de som valt bort skyddet. Pengarna fördelas inom respektive årskull, dvs. alla inom din årskull som valt bort skyddet får dela på eventuella arvsvinster.

 • Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkrings­kapitalet är, dvs. hur mycket pengar som betalats in i premier eller sparande, avgifter och avkastning. Ju mer som har byggts upp, desto högre belopp.

  Om du skulle dö före avtalad pensionsålder betalas beloppet ut till dina efterlevande enligt villkoren. Det brukar finnas regler för hur ofta pengarna ska betalas ut (ofta månadsvis) och under hur många år de ska betalas ut.

  Om du skulle dö efter att ha börjat ta ut din pension brukar det vara så att pengarna fortsätter betalas ut till dina efterlevande under den tid som är kvar enligt avtalet.

  Läs alltid försäkringshandlingarna för att få koll på vad som gäller i just ditt fall.

Frågor om efterlevandeskydd?

Vi svarar alla vardagar kl. 8.15–15.

Efterlevandeskydd för dig med tjänstepension hos oss

­­För dig med tjänstepension hos oss finns återbetalnings­­skydd och extra efterlevandeskydd. 

 • Om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder betalas återbetalnings­skyddet ut till familjen. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkrings­kapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalnings­skyddet.

  Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänste­pension. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetal­ningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbets­givare och oss på Skandia.

 • Skyddet betalas ut till med­arbetarens familj enligt den här priori­teringen:

  1. Medarbetarens maka, make eller sambo
  2. Medarbetarens barn
  3. Medarbetarens makas, makes eller sambos barn

  Medarbetaren kan själv både ändra prioriteringen och vem av de listade ovanför som ska få pengarna. Utbetal­ningarna sker varje månad och fördelas på minst 5 år.

 • Det går att välja bort återbetalnings­skyddet. För den medarbetare som gör det blir pensionen lite högre. 

  I en försäkring utan återbetalnings­skydd får andra som sparar i samma sorts försäkring dela på det ihop­samlade försäkrings­­kapitalet när medarbetaren dör (arvsvinst). I utbyte är medarbetaren med och delar på andras försäkrings­kapital löpande.

 • Återbetalningsskyddet kan ofta kombineras med ett extra efterlevandeskydd (gäller inte vid löneväxling). Det är en försäkring som ger familjen extra trygghet om du dör före pensioneringen och innan det ihopsamlade försäkringskapitalet (värdet på försäkringen) har hunnit bli så stort.

  Ett extra efterlevandeskydd innebär att din familj får ett visst belopp utbetalat varje månad under en bestämd period. Hur stort totalbelopp familjen får väljer du i form av årslöner – se räkneexemplet längre ner. Det beloppet beror därför inte på hur stort försäkringskapitalet har hunnit bli när du dör.

  Om du dör före pensionen kommer det ihopsamlade försäkringskapitalet (i form av återbetalningsskyddet) stå för en del av totalbeloppet. Det extra efterlevande­skyddet står för resten och fastställs årsvis.

 • Den slutliga pension blir något lägre när du väljer ett extra efterlevandeskydd.

  Allteftersom försäkringskapitalet växer kommer det närmare det totalbelopp som du har valt, och skillnaden upp till det valda beloppet minskar. Det sänker kostnaden för det extra efterlevandeskyddet och mer av premien som din arbetsgivaren betalar kan då gå till tjänstepensionssparandet. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av din ålder.

  Räkneexempel

  • Moas årslön: 400 000 kr
  • Antal årslöner som Moa väljer: 2 årslöner
  • Totalbelopp som Moas familj får om hon dör före avtalad pensionsålder: 400 000 x 2 = 800 000 kr

  Exempel: Moa väljer att försäkra ett totalbelopp på totalt 800 000 kr. Bilden visar att hennes försäkringskapital (det som sparas till hennes pension) växer varje månad. När försäkringskapitalet växer kommer hon närmare totalbeloppet 800 000 kr. När Moa har fyllt 60 år (se bilden) kostar försäkringen inget eftersom hennes försäkringskapital är lika stort som nivån hon valde som totalbelopp: 800 000 kr. Hela premien som Moas arbetsgivare betalar in går då till hennes pensionssparande.

  Utbetalningarna sker varje månad och fördelas på minst 5 år. Skyddet gäller så länge premien betalas och som längst fram till avtalad pensionsålder.

Vad vill du göra nu?