Gå till innehåll
Pappa håller son i famnen

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd får din familj ekonomisk trygghet om du dör. Men vad många inte vet är att det kan påverka storleken på den framtida pensionen. Vi hjälper dig ta reda på om du behöver återbetalningsskydd eller inte.

Återbetalningsskydd – en typ av efterlevandeskydd

Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som kan väljas till både för privat pension och tjänstepension. Efterlevandeskydd är egentligen ett samlingsbegrepp för olika typer av skydd för familjen t.ex. familjeskydd och familjepension. Men innan du börjar fundera på dessa ska vi reda ut hur återbetalningsskyddet i din tjänstepension fungerar.

Ekonomisk trygghet för familjen

Om du har en arbetsgivare som betalar in pengar till din tjänstepension kan du genom att välja ett återbetalningsskydd se till att din familj får det sparade kapitalet i din tjänstepension när du dör. Det kan vara en ekonomisk trygghet för familjen och ibland en förutsättning för att t.ex. kunna bo kvar i ert hem eller behålla en viss levnadsstandard trots att en försörjare försvinner.

Återbetalningsskyddet gäller både om du skulle gå bort före eller efter du har börjat ta ut din pension.

 • Före pension

Om du har återbetalningsskydd och dör innan du börjat ta ut din pension får din familj det samlade värdet av din tjänstepension utbetalt under en period. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkringskapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir det. Med försäkringskapital menar vi pengarna som sparas till din tjänstepension. Storleken på kapitalet påverkas bland annat av inbetalningar, avgifter och avkastning.

 •  Efter pension

Om du går bort under tiden som din pension betalas ut får din familj de resterande utbetalningarna. Utbetalningarna till familjen fortsätter under den tid som är kvar enligt försäkringsavtalet.

Kostar inget men ger lägre pension

Ett vanligt missförstånd är att återbetalningsskyddet skulle kosta – så är inte fallet. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men din pension kan bli något lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster från andra pensionssparare utan återbetalningsskydd. Det kanske det kan vara värt om du har små barn eller en partner som inte skulle klara sig utan dessa pengar.

Har du inget återbetalningsskydd får inte din familj dina pensionspengar om du skulle avlida. Pengarna går i stället till andra pensionssparare som inte heller har återbetalningsskydd. Detta gör att tjänstepensionen blir något högre för de utan återbetalningsskydd.

Förmånstagare som får pengarna

Den som får pengarna kallas förmånstagare. Vem som i första hand är förmånstagare är reglerat enligt avtal. Men det finns en generell princip för förmånstagare, som innebär att ersättningen enligt turordning går till:

 1. Maka/make, registrerad partner eller sambo
 2. Barn

Om du vill du ändra ordningsföljden kan du anmäla det skriftligt genom ett förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnande – välj en annan förmånstagare

Vill du att din make/maka, registrerade partner eller sambo ska få pengarna i första hand, och i andra hand dina barn, behöver du inte göra någonting. Men du kan också välja att pengarna istället ska gå till en tidigare make/maka, registrerad partner, sambo eller till styvbarn eller fosterbarn genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

För att anmäla en annan förmånstagare behöver du fylla i en blankett om särskilt förmånstagarförordnande. Blanketten hittar du hos din valcentral eller det försäkringsbolag som du har din tjänstepension hos. Var du hittar din blankett kan du läsa mer om här. Bra att veta är att du alltid kan ändra ditt förordnande om din familjesituation skulle ändras.

Återbetalningsskydd eller inte

Den första frågan du bör ställa dig själv är om det finns någon som är i behov av dina pengar om du skulle gå bort.

 • Singel utan barn – välj inte återbetalningsskydd

Har du inte familj ska du inte välja återbetalningsskydd. Om du är singel och inte har några barn behöver du antagligen inte något återbetalningsskydd eftersom det finns begränsningar för vem som kan få pengarna. Om du inte har någon som är ekonomiskt beroende av dig bör du inte heller ha återbetalningsskydd – då är det bättre att pengarna går till din egen pension. Om du väljer att skaffa familj kan du lägga till det senare.

 • Familj – välj återbetalningsskydd om någon är ekonomiskt beroende av dig

Efterlevandeskydd är en trygghet om din familj behöver pengarna som har sparats till din pension för att t.ex. kunna bo kvar. Om din familj klarar sig utan dina pengar är det bättre att de går till din egen pension. Om förutsättningarna ändras kan du lägga till det senare.

Många känner inte till att det går att välja bort skyddet när det inte längre behövs. När barnen flyttar hemifrån eller om du skiljer dig är det bra att veta att du alltid kan välja bort skyddet. Detsamma gäller om din familj inte längre har behov av det rent ekonomiskt – välj då bort det så höjer du din egen pension.

Behöver du återbetalningsskydd?

3 snabba frågor och svar för att ta reda på om du behöver återbetalningsskydd.

Så väljer du till eller bort återbetalningsskydd

Om du inte är nöjd med sakernas tillstånd kan du alltid göra ändringar. Hur återbetalningsskyddet fungerar och var du gör själva ändringen beror på vilket avtal du tillhör och var du har din tjänstepension.

 • Om du känner dig osäker på vilket avtal du tillhör kan du ta reda på det hos minPension.

  1. Logga in med BankID på minPension
  2. Välj Intjänad pension i menyn
  3. Välj Tjänstepension > Visa i detalj
 • Även om du aldrig själv tagit ställning för eller emot återbetalningsskydd så kan du ändå ha det – eller tvärtom. Anledningen till detta är att de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner inte har återbetalningsskydd om du inte aktivt väljer till det. Undantaget är KAP-KL där du istället aktivt behöver välja bort återbetalningsskyddet om du inte vill ha det.

  Om du är osäker på vilket typ av skydd du har idag kan du som har en kollektivavtalad tjänstepension, se det genom att logga in på din valcentral. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal behöver du istället kontakta det försäkringsbolag som du har din tjänstepension hos.

 • Om du vill välja bort återbetalningsskyddet kan du hoppa över den här punkten som handlar om vem som ska få pengarna.

  • Vill du att din make/maka, registrerade partner eller sambo ska få pengarna i första hand, och i andra hand dina barn, behöver du inte göra någonting mer än att välja återbetalningsskydd.
  • Om du vill att pengarna ska gå till en tidigare make/maka, registrerad partner, sambo eller till styvbarn eller fosterbarn behöver du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

  Förmånstagarförordnandet är en blankett som du behöver fylla i och skriva under. Blanketten hittar du hos din valcentral eller det försäkringsbolag som du har din tjänstepension hos. Var du hittar just din blankett kan du läsa mer om i nästa steg.

 • Det vanligaste är att du väljer till eller tar bort återbetalningsskydd hos den valcentral du tillhör. Vilken valcentral du har beror på vilken bransch du jobbar i och vilket kollektivavtal du tillhör. Om du är osäker kan du se även det via minPension.

  • ITP

  Om du är privatanställd tjänsteman och har ITP väljer du till eller bort återbetalningsskydd via valcentralen Collectum.

  • FTP

  Om du är tjänsteman i försäkringsbranschen eller anställd inom bank och finans och tillhör FTP väljer du till eller bort återbetalningsskydd gör via Valcentralen.

  • PA-KFS 09

  Om du är anställd inom kommun och region eller i ett kommunalt bolag och har PA-KFS 09 väljer du till eller tar bort återbetalningsskydd via Pensionsvalet.

  • AKAP-KR & KAP-KL

  AKAP-KR och KAP-KL har ett annat upplägg än övriga avtal. Här kontaktar du istället det försäkringsbolag som du har valt om du vill ta bort eller välja till återbetalningsskydd. Om du har din tjänstepension hos oss och vill lägga till eller ta bort återbetalningsskydd eller ändra förmånstagarförordnande fyller du i och skickar in blanketten Ändring av försäkring.

  • Tjänstepension utan kollektivavtal

  Du som har ett tjänstepensionsavtal direkt med din arbetsgivare kontaktar försäkringsbolaget för att göra ändringar i ditt återbetalningsskydd.

 • Ett sista rekommendation är att du ser över återbetalningsskyddet så fort din familjesituation ändras på vägen mot pension. Kanske skaffar du familj, separerar eller får andra prioriteringar i livet. Många känner inte till att det går att välja bort skyddet när det inte längre behövs t.ex. när barnen har flyttat hemifrån eller om du inte har någon som är beroende av pengarna.

  Efterlevandeskydd är en trygghet om din familj behöver pengarna som har sparats till din pension för. Om livet händer och du skiljer dig eller om familjen inte längre har behov av det är det bra att veta att du alltid kan välja bort skyddet och istället höja din egen pension.

Tre generationer av kvinnor

Rabatt på familjejuridik

Livet förändras. Att bli sambo, få barn, gifta sig, separera eller att någon nära anhörig avlider kan få stor juridisk betydelse för dig och din familj. Genom vårt samarbete med Familjens Jurist kan du som kund hos oss få hjälp med familjejuridiska frågor.

Få hjälp av Familjens Jurist

Mer om tjänstepension