Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

ITP Avtalspension

Kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän.

Sedan 2023-10-01 är vi inte längre valbara för nyteckning av försäkring inom ITP.

Så funkar ITP

ITP1 eller ITP2


Du tillhör antingen ITP 1 eller ITP 2. Det vanligaste är att du har ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. Hos vissa arbetsgivare kan dock alla tjänstemän ha ITP 1 – oavsett ålder. Om du är osäker på vilken du tillhör kan kan du logga in hos Avtalat.

Så funkar ITP1

För dig född 1979 eller senare.

 • Tjänstepensionen inom ITP1 är en premiebestämd pension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande

  • 4,5 % av din lön upp till 47 625 kr i månaden och 
  • 30 % på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.
 • Du som tillhör ITP1 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att själv välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har ITP 1 ska placera minst hälften av inbetalningen i ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning. För resterande del av inbetalningen kan du välja fondförvaltning eller traditionell förvaltning, eller båda sparformerna.

 • Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja till återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Avtalat.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Avtalat.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 66 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för ITP1 är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna placeras i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring i Alecta. Om du vill ha återbetalningsskydd för din familj behöver du aktivt välja till det via Avtalat.

Så funkar ITP2 & ITPK

För dig född 1978 eller tidigare.

 • Tjänstepensionen inom ITP2 består av en del förmånsbestämd och en del som är premiebestämd. Den premiebestämda pensionen i ITP2 heter ITPK.

  Premiebestämd ITPK

  En premiebestämd pension innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande

  • 2 % av lön upp till 30 inkomstbasbelopp

  Förmånsbestämd

  Den andra delen i ITP2 är förmånsbestämd. En förmånsbestämd pension innebär att du får en pension som motsvarar en viss procent av din lön. Hur mycket du får i pension beror på vad du har i lön när det är dags att ta ut den och hur länge du har arbetat ihop till din pension.

 • Har du ITP2 är det den del som heter ITPK som du kan välja placering för själv.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att själv välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du kan också välja om du vill spara i fonder eller med garanti i traditionell förvaltning.

 • Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja till återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Avtalat.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Avtalat.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna placeras i ickevalsalternativet, som är en traditionell försäkring i Alecta. Om du vill ha återbetalningsskydd för din familj behöver du aktivt välja till det via Avtalat.

Valcentral – Avtalat

Se vilka val du har gjort för din ålderspension och gör nya val hos Avtalat.

Logga in hos Avtalat

För dig som har valt oss


Du som redan har valt oss för din BTP får ett sparande med garanti i traditionell förvaltning. Det är vår allra mest bekväma sparform. Vi sköter allt och du får ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?

ITP – Avgifter & villkor

Du som har valt oss för att ta hand om din avtalspension ITP.

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

* ITP-planen är en kollektivavtalad pensionsplan mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Mer information och jämförelse mellan de valbara alternativen för ITP finns hos Avtalat.

Kvinna och barn sitter i soffa

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan

Tips till dig med tjänstepension


Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensions­rådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj. Vi räknar även ut hur mycket du behöver månads­spara för att få önskad pension.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.