Gå till innehåll
Ojämn kurva i linjediagram

Värdepappers­depå

Passar dig som vill spara i vår mest flexibla depå.

 • Vårt största utbud av aktier, fonder och andra värdepapper
 • Du får deklarationsunderlag för K4 och årssamman­ställning – utan kostnad
 • Du betalar bara vinstskatt när du säljer, och kan kvitta vinster och förluster i deklarationen 

Öppna Värdepappersdepå

Enklare att handla med värdepapper

Du får full koll på marknaden med vårt smarta handels­verktyg Skandia Trader och fri tillgång till våra aktie­mäklare via Mäklarbordet.

Gå till Skandia Trader

Brett sortiment

 • Värdepapper på Nasdaq, Spotlight Stockmarket, First North, NGM och NDX.
 • Välj bland kvalitetsgranskade fonder i vårt breda utbud.
Se hela vårt fondutbud

Kom i gång med våra tre SMART-fonder

För dig som vill börja spara i fonder men har lite svårt att välja har vi gjort valet enklare genom våra tre Skandia SMART-fonder med olika risknivåer: Försiktig, Balanserad & Offensiv.

Läs mer om Skandia SMART

Så fungerar Värdepappers­depå

Värdepappersdepå är ett konto för värdepappershandel där du får tillgång till vårt bredaste utbud av fonder, aktier och andra värdepapper. Passar dig som söker den mest flexibla depåtypen. Du äger tillgångarna direkt (till skillnad från t.ex. en kapitalförsäkring) och har rätt att gå på bolagsstämmor och rösta. Kontot omfattas av investerar­skydd och insättnings­garantin.

Ta ut pengarna när du vill

Själva kontot kostar ingenting och du kan ta ut dina pengar när du vill utan avgift. Alla skatter hanteras separat och dras inte från ditt konto. Det som kostar är själva värdepappershandeln (courtage). Vi erbjuder förmånliga priser på courtage och kostnadsfria realtidskurser i vårt handelsverktyg Skandia Trader. Flytt av värdepapper, utskick per post och vissa administrativa tjänster kostar. 

Du betalar skatt först när du säljer

Skatt beräknas och betalas baserat på dina eventuella vinster (kapitalvinstskatt, att jämföra med schablonskatt som du betalar med exempelvis investeringssparkonto). Du behöver inte betala kapitalvinstskatt så länge du inte säljer dina värdepapper. Du redovisar vinster och förluster i din deklaration och vi tillhandahåller uppgifter till din K4 och en årssamman­ställning, dessutom är fondinnehaven redan ifyllt i din deklaration.

Tänk på

En placering i finansiella instrument som t.ex. aktier, fonder eller andra finansiella instrument är alltid förenad med ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier eller andra finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och står själv den ekonomiska risken. Du ska därför alltid ta del av mer detaljerad information innan du fattar ditt beslut; information om egenskaper och risker med olika finansiella instrument, och samtliga villkor för handeln hittar du här bredvid.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.

Vanliga frågor om värdepappersdepå

 • Värdepappersdepå passar bra om du sparar i räntefonder eller andra värdepapper med väldigt låg risk, och därmed oftast låg avkastning – eftersom du inte behöver betala skatt varje år så länge du inte säljer. Fonder är ett undantag, du betalar ändå en årlig schablonskatt på 0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året. Värdepappersdepå kan också passa om du vill köpa och behålla samma investering hela vägen fram till ditt sparmål (t.ex. pensionen).

  Värdepappersdepå passar mindre bra om du vill köpa och sälja ofta. Då kan Investeringssparkonto passa bättre. Ju större vinster du gör desto mer tjänar du på att välja detta konto. I Investeringssparkontot kan du ta ut pengarna när du vill utan att behöva betala skatt.

 • Alla priser och avgifter hittar du här

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia förebygger intressekonflikter både i produktinformationen och under ”Om oss/Att handla på skandia.se"

  • Du betalar en årlig schablonskatt för fonder (0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året) men inte för andra värdepapper
  • Du betalar kapitalvinstskatt när du säljer fonder
  • Du ska redovisa vinster och förluster i deklarationen
  • Kapitalförluster är avdragsgilla

  För att underlätta kan du få en årssammanställning och uppgifter till din K4 utan kostnad för värdepapper som sålts under föregående år. Du hittar dessa i internetbanken.

 • Du kan handla med svenska aktier och fonder, med undantag för derivat och penningmarknadsinstrument, via internetbanken eller mobilbanken. Du kan även handla med utländska aktier via telefonhandel.

  Följande värdepapper kan du handla med i en Värdepappersdepå:

  Aktier noterade på

  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • Spotlight Stockmarket
  • First North
  • NGM Equity
  • NGM Nordic MTF
  • Emissionsrätter (Nasdaq Stockholm & NGM)
  • Även viss handel i svenska onoterade aktier (via telefon)

  Warranter/Certifikat

  • Warranter – Nasdaq Stockholm
  • Certifikat – Nasdaq Stockholm
  • ETN (Exchange Traded Note) – Nasdaq Stockholm
  • Warranter – NDX Sweden
  • Certifikat –  NDX Sweden

  Obligationer/konvertibler

  Samtliga obligationer på Nasdaq Stockholm & NDX Bonds Sweden, t.ex. Premierobligationer, Konvertibler – Nasdaq Stockholm och Företagsobligationer – Nasdaq Stockholm


  Börshandlade fonder

  • Samtliga ETF:er – Nasdaq Stockholm

  Fonder

  • Skandias eget kvalitetsgranskade fondutbud

  Utlandshandel

  • Nordiska aktier (via telefon)
  • Utomnordiska aktier, t.ex. NYSE, NASDAQ (via telefon)

   

  Mer om värdepapper

 • Ring till oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

Alla frågor och svar

Kom igång direkt

 • Störst sortiment av aktier, fonder och andra värdepapper
 • Deklarationsunderlag för K4 och årssamman­ställning – utan kostnad
 • Du betalar bara vinstskatt när du säljer, och kan kvitta vinster och förluster i deklarationen
Öppna Värdepappersdepå