Gå till innehåll
Ojämn kurva i linjediagram

Värdepappers­depå

 • Spara i aktier, fonder och andra värdepapper
 • Betala vinstskatt först när du säljer innehav
 • Kvitta vinster och förluster i deklarationen
Öppna Värdepappersdepå

Tänk på! Investeringar innebär en risk. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

Insättningsgaranti. Likvida medel på Värdepappersdepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Läs mer på Riksgälden.

Fördelar med värdepappersdepå


Hand lägger bollar i glasskål

Spara i fonder & aktier

Välj bland aktier och kvalitetsgranskade fonder i vårt breda utbud. Du kan handla i värdepapper på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight Stock Market, NGM Equity, NGM Nordic SME och NGM PepMarket.

Procenttecken

Skatta först när du säljer

Skatt betalar du baserat på dina vinster – och den dras först vid försäljningen av ditt innehav. Ingen skatt innan dess, med andra ord!

Två pilar pekar åt motsatta håll

Kvitta vinst mot förlust

Du kan kvitta vinster mot förluster. Dessutom bistår vi med deklarationsunderlag för din K4 och en årssamman­ställning. Fondinnehav är också redan ifyllt i deklarationen.

Investerarskydd. För finansiella instrument i Värdepappersdepå gäller det statliga investerarskyddet vilket ger ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor per kund och institut i händelse av konkurs. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som mottagits med redovisningsskyldighet. En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet ska framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten ska betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts. Läs mer på Riksgälden.

Vanliga frågor om värdepappersdepå

 • Ett ISK eller en värdepappersdepå kostar ingenting att öppna men när du handlar med fonder och aktier tillkommer vissa priser och avgifter.

  Läs mer priser och avgifter för depå.

  • Du betalar en årlig schablonskatt för fonder (0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året) men inte för andra värdepapper
  • Du betalar kapitalvinstskatt när du säljer aktier, fonder och övriga värdepapper
  • Du ska redovisa vinster och förluster för aktier och övriga värdepapper i din deklaration, däremot inte för fonder (banken skickar in alla nödvändiga fonduppgifter som du bara behöver kontrollera)
  • Kapitalförluster är avdragsgilla

  För att underlätta får du en årssammanställning och uppgifter till din K4 för värdepapper som sålts under föregående år. Du hittar dessa inloggat i din depå.

 • Du kan handla med svenska aktier och fonder, med undantag för derivat och penningmarknadsinstrument, via internetbanken eller mobilbanken.

  Följande värdepapper kan du handla med i en Värdepappersdepå:

  Aktier

  • Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor
  • First North
  • Spotlight Stockmarket
  • NGM Equity
  • NGM Nordic SME
  • NGM PepMarket

  Fonder

  • Skandias kvalitetsgranskade fondutbud

  Övriga värdepapper

  • Teckningsoptioner
  • Emissionsrätter
  • Konvertibler
  • Börshandlade fonder - Samtliga ETF:er, Nasdaq Stockholm

  Mer om värdepapper

 • För tillfället finns inte möjligheten att köpa utländska aktier.

Alla frågor och svar

Inför ditt sparande


Person flyttar kulor från en skål till en annan

Räkna ut vad ditt månads­sparande kan ge

Vi visar dig hur belopp och tid gör skillnad.

Se hur ditt sparande kan växa
Man sitter vid skrivbord

Få bättre koll på ditt sparande

Våra bästa lästips om ditt sparande – samlat.

Läs våra tips

Kom igång direkt

 • Störst sortiment av aktier, fonder och andra värdepapper
 • Deklarationsunderlag för K4 och årssamman­ställning – utan kostnad
 • Du betalar bara vinstskatt när du säljer, och kan kvitta vinster och förluster i deklarationen
Öppna Värdepappersdepå