Gå till innehåll
Man sitter i stol med läsplatta

Boka privat rådgivning

 • Få personlig hjälp av rådgivare med Swedsec-licens
 • Se möjligheterna för din pension och ditt sparande 
 • Optimera din tid – våra rådgivare finns online 
Boka tid Vad ingår?
Kvinna med bowlingklot

Optimera pensionen?

Planerar du att gå i pension inom 5 år och vill få råd kring hur du bäst tar ut den? Då ska du boka en pensionsoptimering med oss.

Boka pensionsoptimering
Två men pratar vid fikabordet

Det här kan ingå i råd­giv­ningen:

1. Pensionen – ditt framtida lediga liv

Vi vill hjälpa dig att nå önskad pensionsinkomst. Därför ser vi över hur och var din pension är pla­cerad och hjälper dig att flytta pensionen och samla den på ett ställe, när det passar. Vårt mål är att ta dig till ett bättre läge så att dina pensionspengar kan växa. 

2. Vägledning framåt för dina investeringar

Vi tar fram en långsiktig placeringsplan utifrån hur aktiv du vill vara, vilken tidshorisont du tänker dig och vilken inställning du har till avkastning och risk.

3. Guidning till mer hållbara investeringar

Många av våra kunder undrar hur sparandet kan bidra till en mer hållbar utveckling och samtidigt låta sparpengarna få möjlighet att växa.

4. Råd när marknader eller livet förändras

Vi hjälper dig att göra justeringar i takt med att marknader eller din livssituation ändras. På så sätt blir det enklare att ta välgrundade och rationella beslut och undvika att agera känslomässigt.

5. Rätt skydd vid oväntade händelser

Ge dig och din familj ekonomisk trygghet om någonting oväntat händer – och förstå hur familjejuridiken kan påverka er.

6. Pensions­optimering för livet efter arbets­livet 

Om du börjar närma dig pensionen kan vi fokusera hela samtalet på hur du bäst tar ut din pension och hur den kan fortsätta att växa under utbetalningen. Denna tjänst kallas pensionsoptimering och kostar 5 000 kr, men är kostnadsfri om du har eller flyttar in kapital – Läs mer och boka här.

Nu vill jag boka en tid

5,75 av 6 i kundnöjdhet

Våra rådgivare får toppbetyg vid vår årliga kundundersökning (2023). Tack!

Kontakt­uppgifter till din rådgivare

kontakta oss
Bra att veta om vår rådgivning

 • Priser för rådgivning inom sparande & pension 

  För att Skandia ska kunna erbjuda dig rådgivning måste vi ta betalt. Det gör vi genom våra produktavgifter (och rådgivningsavgifter för bankprodukter). Rådgivningskostnaden ingår alltså i det du väljer att köpa, t.ex. en kapitalförsäkring. Vår ambition är att hitta lösningar som tar hänsyn till både avgift och avkastning.

  Priser för pensionsoptimering

  Pensions­­optimering kostar 5 000 kr – men är kostnadsfritt (0 kr) om om du har eller flyttar in minst 1 miljon till oss – utöver priser och avgifter för sparprodukter och placeringar. Tjänsten är som mest givande om du har större delen av ditt kapital här.  Här kan du läsa mer om pensions­optimering.

  Inget "köptvång"

  Det finns inget "köptvång" – du väljer själv om och vad du vill agera på. Du kan också vara trygg med att våra råd och rekommendationer utgår från dina förutsättningar, behov och önskemål. Du får alltid information om kostnader och avgifter både före rådgivnings­mötet och under mötets gång. 

 • Onlinemöte med delad skärm

  Själva mötet sker oftast online, eller remote som det också kallas. Då kan vi dela skärm med dig och du får ett pedagogiskt och enkelt upplägg.

  Förståelse för dina behov och önskemål

  Vi inleder mötet med att förstå dina förut­sättningar, behov och önskemål. Det här lägger grunden till våra rekommendationer och kallas "lämp­lighets­bedöm­ning" – vårt jobb är att bedöma vilka lösningar som är lämpliga för just dig.

  Hänsyn till avgifter och avkastning

  Utöver dina önskemål tar vi såklart hänsyn till både avgift och avkastning när vi ger våra råd. Och du avgör själv om du vill agera på råden eller inte. Värt att veta om Skandia är att vi ägs av våra kunder – det finns inga andra ägarintressen. Om du väljer att spara i Skandia Liv blir du också ägare. Det innebär bl.a. att du får ta del av ev. överskott och rösta i Skandias fullmäktige.

  Avslutar med kopia på all dokumentation

  När du fått dina råd och rekommendationer börjar vi avsluta mötet och då får du en kopia på all dokumentation som gjorts under samtalet.

  Kontorsrådgivning

  I vissa fall passar det bättre att ses på ett kontor, t.ex. när du har behov av rådgivning på mer regelbunden basis, är företagare eller av annan anledning föredrar att träffa oss på plats. Många av våra kunder uppskattar dock möjligheten att kunna ha mötet var som helst.

  Vad vill du göra nu? Läs om vad som kan ingå i samtalet eller fyll i dina uppgifter så ringer vi dig.

 • För att vi ska hjälpa dig på bästa sätt vill vi också hjälpa dig med förberedelserna. Vi vill skapa oss en helhetsbild över din ekonomi redan före mötet och ge dig möjligheten att fundera på eventuella frågor och målsättningar. På så sätt kan mötet ägnas åt de viktiga frågorna.

  Det här sker före mötet:

  1. Vi skickar dig information att läsa igenom före mötet
  2. Vi ber dig att godkänna en fullmakt på fullmaktskollen.se för att få en samlad bild över ditt engagemang hos andra försäkringsbolag – vår strävan är alltid att ta dig till ett bättre läge
  3. Du får fylla i uppgifter om dig själv och hur din ekonomi ser ut i dagsläget, t.ex. lön, arbetsgivare och ev. lån 
 • Trygga rådgivare med licens

  För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg och säker i rådgivnings­situationen. Våra kunder ger oss 5,7 av 6 i betyg och vi strävar alltid efter att bli bättre. Dessutom kan det vara skönt att veta att alla våra rådgivare är SwedSec-licensierade. 

  SwedSec säkerställer kvalitet och kundnytta

  SwedSec jobbar med utbildning, tester och licensiering för t.ex. rådgivare på företag som står under Finans­inspek­tionens tillsyn. I stora drag handlar det om att säkerställa kvalitet och kundnytta. Så här skriver SwedSec om sitt arbete:

  "SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom arbetet för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik med en licensiering baserat på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser."

  Du får en kopia på allt som sägs

  Under hela samtalet dokumenterar vi vad som sägs och du får en kopia på råd­givnings­dokumen­tationen när mötet avslutas. En säkerhet och ett hjälpmedel både för dig och för rådgivaren.

 • Självklart utgår vi från vårt arbete för hållbar utveckling när vi rekommenderar sparprodukter under rådgivningstillfället. Så här bidrar Skandias sparprodukter till hållbarhet:

  • Vi väljer bort bolag och förvaltare som inte lever upp till våra förväntningar om exempelvis klimat och miljö
  • Vi granskar hur fonderna vi erbjuder beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sina investeringar
  • Vi för dialog med bolag och förvaltare för att påverka hur deras hållbarhetsarbete kan bli ännu bättre
  • Vi letar aktivt efter investeringar som bidrar till hållbar och samhällsnyttig utveckling

  Läs mer om Skandias hållbarhetsarbete

Kvinna bär på en stor mängd arbetsmaterial

Redo att boka?

 • Hitta en sparstrategi som passar dig
 • 5,7 av 6 i kundnöjdhet 
 • Swedsec-licens för din trygghet
Boka rådgivning nu
SKI 2022