Gå till innehåll

Betalningar till och från utlandet

Behöver du sätta in pengar på ett konto i utlandet eller väntar du på en betalning från utlandet? 

Skicka en betalning till utlandet

För att göra en utlandsbetalning behöver du fylla i följande information. För att vi ska kunna garantera att betalningen kommer fram i tid är det viktigt att informationen är korrekt ifylld. Vilka uppgifter som krävs kan variera från land till land. Kontakta mottagaren eller mottagarens bank om du saknar viss information.

 • Välj från vilket konto du vill att betalningen ska skickas ifrån.

 • Du bör ha följande uppgifter tillgängliga om mottagaren av betalningen.

  • Mottagare
   Välj en sparad mottagare eller klicka på "Ny mottagare" för att skicka betalningen till en ny mottagare

  • Land
   Ange det land där banken som betalningen ska skickas till ligger i.

  • Kontonummer (IBAN eller BBAN)
   Fyll i mottagarens kontonummer. Kontonummer anges med IBAN eller Nationellt kontonummer(BBAN).

  • BIC-adress (tidigare SWIFT) eller Bankkod
   • BIC-adress (tidigare SWIFT)
    BIC eller SWIFT är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar.
   • Bankkkod
    Bankkod identifierar en bank inom ett land. Bankkod måste uppges till USA, Australien, Sydafrika, Kanada.

  • Mottagarens namn
   Ange namn på kontohavaren som ska ta emot betalningen.

  • Mottagarens adress
   Ange adressen och landet till mottagaren. Om mottagaren t.ex. är bosatt i Sverige men kontot finns i Spanien ska svenska adressen anges eftersom det är där mottagaren är bosatt. Observera att det inte går att göra betalningar till mottagare med postbox i Australien.
 • I detta steg ska du ange:

  • Valuta
   Det är en fördel att betala i mottagarlandets valuta (kontots valuta). På så sätt slipper du att beloppet växlas både när pengar skickas och när det kommer fram till mottagarbanken.

  • Belopp
   Ange belopp i den valda valutan.

  • Avgift
   Välj önskad avgift på betalningen.

  • Vad betalar du för?
   Välj det alternativ i rullisten som bäst stämmer överens med syftet med betalningen.

  • Datum
   Välj vilket datum du vill skicka betalningen.

  • Meddelande tll mottagaren
   Ange vad betalningen avser t.ex. fakturanummer, kundnummer eller liknande, så att mottagaren vet vad betalningen avser. I meddelandet kan du skriva mellan 5-120 tecken men det går inte att använda specialtecken. Vi rekommenderar att du skriver på engelska så att mottagarländerna förstår vad betalningen avser och kan placera den hos mottagaren.


  Om betalningen är i GBP till Storbritannien kan en avgift tillkomma för mottagaren om meddelandet överstiger 18 tecken. Anledningen är ett nationellt betalningssystem i detta land.

 • I sista steget granskar du din betalning och godkänner den.

Vanliga frågor om att skicka en betalning till utlandet

 • Vilka valutor du kan betala i beror på till vilket land betalningen ska skickas. Skandia tillhandahåller olika valutor men dessa varierar från land till land. Det kan även hända att utbudet förändras, t.ex. beroende på oroligheter i ett land eller en valutasort. Det medför att vi kan behöva stänga ner ett land eller en valuta tillfälligt. Aktuella länder och valutor som du kan välja hittar du i utlandsbetalningsflödet i din internetbank:

  1. Logga in
  2. Välj menyvalet Betala, Utlandsbetalningar och Skicka utlandsbetalning
  3. Öppna flödet registrera utlandsbetalning och ange land
  4. Aktuella valutor visas till angivet land
 • Du kan skicka till följande länder:

  Land Landskod IBAN SEPA
  Argentina AR Nej
  Australien AU Nej
  Belgien BE 16 Ja
  Bulgarien BG 22 Ja
  Cypern CY 28 Ja
  Danmark DK 18 Ja
  Estland EE 20 Ja
  Finland FI 18 Ja
  Frankrike FR 27 Ja
  Grekland GR 27 Ja
  Hong Kong HK - Nej
  Indien IN - Nej
  Irland IR 22 Nej
  Island IS 22 Ja
  Israel IL 23 Nej
  Italien IT 27 Ja
  Japan JP - Nej
  Kanada CA - Nej
  Kina CN - Nej
  Kroatien HR 21 Ja
  Lettland LV 21 Ja
  Leichtenstein LI 21 Ja
  Litauen LT 20 Ja
  Luxemburg LU 20 Ja
  Malta MT 31 Ja
  Marocko MA - Nej
  Mexico MX - Nej
  Monaco MC 27 Ja
  Montenegro ME 22 Nej
  Nederländerna NL 18 Ja
  Norge NO 15 Ja
  Nya Zeeland NZ - Nej
  Polen PL 28 Ja
  Portugal PT 25 Ja
  Schweiz CH 21 Ja
  Singapore SG - Nej
  Slovakien SK 24 Ja
  Slovenien SI 19 Ja
  Spanien ES 24 Ja
  Storbritanien GB 22 Ja
  Sydafrika ZA - Nej
  Sydkorea KR - Nej
  Taiwan TW - Nej
  Thailand TH - Nej
  Tjeckien CZ 24 Ja
  Tyskland DE 22 Ja
  Ungern HU 28 Ja
  USA US - Nej
  Österrike AT 20 Ja

   

 • Du justerar din beloppsgräns för utlandsbetalningar genom att ringa kundservice på 0771-55 55 00.

 • SEPA-betalning
  SEPA-betalningar är alltid avgiftsfria.

  Jag står för Skandias avgift (SHA)
  Avsändare och mottagare delar på kostnaden att förmedla betalningen som ev tillkommer hos mellanbank eller mottagande bank. Det innebär att beloppet som skickas kan vara mindre när det når mottagaren. Kostnaderna varierar från land till land och från bank till bank, och slutgiltig kostnad har Skandia ingen information om vid betalningstillfället. Skandias avgift är 50 kr.

  Jag står för samtliga avgifter (OUR)
  Avsändaren står för kostnaden att förmedla betalningen som ev tillkommer hos mellanbank eller mottagande bank. Det innebär att beloppet som skickas är detsamma som når mottagaren. Detta alternativ tar Skandia ut en avgift på 250 kr för.

  Om betalningen innehåller fel uppgifter (t.ex. fel kontonummer eller att kontonumret inte stämmer överens med namnet på kontohavaren), kan mottagarbanken ta en avgift för att returnera betalningen, det är tyvärr ingenting som Skandia kan påverka.

 • En betalning bör komma fram enligt schemat nedan, men kan ibland ta längre tid. Det kan bero på tidpunkten när betalningen registreras, valutamarknadens öppettider i andra länder m.m. Skandia skickar betalningen direkt när du har godkänt den eller det datum som du har valt framåt i tiden.

  Betalningstyp Bryttidpunkter Genomförandetid
  SEPA-betalning (EUR till EU/EES-länder)* Innan 14.30*  1-2 bankdagar
  Annan valuta än EUR till EU/EES-länder Innan 19.00  2-3 bankdagar 
  Övriga länder** Innan 19.00 3-5 bankdagar**

  * Inkluderar även Monaco och Schweiz. En betalning som registreras en bankdag från kl. 14.30 och innan kl. 19.00 med dagens datum som betaldag utförs samma dag, men inte som en SEPA-betalning och avgifter kan därför tillkomma.
  ** Undantag för Indien. Till detta land strävar vi efter att betalningen ska vara framme inom 15 bankdagar, men pga villkoren i detta land kan betalningen ta längre tid.

 • SEPA står för Single Euro Payments Area och är ett EU-initiativ med syfte att skapa en gemensam betalmarknad för valutan euro.

  En SEPA-betalning är en utlandsbetalning i valutan euro inom EU/EES, Monaco samt Schweiz.

 • IBAN (International Bank Account Number) är ett bankkontonummer angivet i ett internationellt format. De flesta länder i Europa har IBAN-kontonummer. Kontonummer i IBAN-format skrivs med landskod och ett antal tecken.

  Exempel: SE85 9150 0000 0915 0123 4567
  Kontakta mottagaren för att få korrekt IBAN-kontonummer.

  Nationellt kontonummer används i de länder som saknar IBAN och innehåller bara siffror. Hur många siffror det nationella kontonumret innehåller beror på hur kontonumret är utformat i det specifika landet.

  Du kan se vilka länder som använder IBAN-kontonummer här.

Alla frågor och svar

Logga in

Logga in och gör en utlandsbetalning.

Logga in

Ta emot betalning från utlandet

För att kunna ta emot pengar från utlandet behöver du lämna följande uppgifter till avsändaren:

 • Uppge ditt för- och efternamn samt din hemadress som den är angiven på internetbanken.

 • IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för bankkonton. 

  Varje konto har sitt eget unika IBAN-nummer och du hittar ditt kontos IBAN-nummer i din internetbank:

  • Välj Konto/Mina konto och välj det konto du vill ha beloppet insatt på
  • Klicka sedan på pilen ned vid Kontonumret/Kontotypen för att se IBAN-numret
 • BIC/SWIFT-adress är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar. Skandiabanken använder DNB som korrespondentbank för utlandsbetalningar. 

  Vid ankommande utlandsbetalningar anges BIC: SKIASESS

  Om avsändarbanken efterfrågar 11 tecken i BIC-adressen ska SKIASESSXXX anges.
  Om avsändarbanken efterfrågar uppgifter om DNB:s BIC anges DNBANOKK som ytterligare information utöver SKIASESS

Vanliga frågor om att ta emot betalning från utlandet

 • Du kan ta emot betalningar i valutorna AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, LTL, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, USD och ZAR.

  Valutan växlas till SEK eller EUR beroende på valutan på ditt konto. Valutakursen sätts vid det tillfälle pengarna ankommer till oss.

 • När du tar emot en utlandsbetalning så tillkommer följande avgift:

  • Ankommande SEPA-betalningar: 0 kr *
  • Ankommande EU-betalning i SEK: 0 kr
  • Övriga ankommande utlandsbetalningar: 40 kr

  Eventuell kostnad bokförs som en separat post på ditt kontoutdrag.

  Avsändarbanken eller eventuell förmedlande bank kan även ta ut en avgift. Avsändaren kan kontakta sin bank för att få information om eventuella kostnader.

  * Inkluderar Monaco, San Marino samt Schweiz.

Alla frågor och svar

Valutakurser utlandsbetalningar

Du hittar preliminär valutakurs för att skicka och ta emot utlandsbetalning inloggad under menyvalet Betala, Utlandsbetalningar, Skicka utlandsbetalning och Visa valutakurser. 

Villkor för utlandsbetalningar