Gå till innehåll

Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är en sparform som passar bra för långsiktigt sparande, t.ex. pensionen. Du kan placera pengarna i fonder eller låta oss förvalta pengarna åt dig. 

 

 

Ingen vinst­skatt

Istället för att skatta på varje vinstförsäljning (som vid ett aktie- och fondkonto) betalar du för ett sparande i en kapitalförsäkring en årlig schablonskatt.

Schablonskatten heter avkastningsskatt och är för 2020 0,375 % av hela ditt innehav.

Skattefria utbetal­ningar

Utbetal­ningarna från kapital­försäkringen är skattefria.

Den enda skatten du betalar är den årliga schablon­skatten baserad på försäkringens värde. 

 

Valfri utbetal­nings­takt

Genom en utbetalningsplan väljer du under hur många år utbetalningar ska pågå.

Suveränt när du har gått i pension och vill få löpande utbetalningar månadsvis.

Skydd för dina nära

Vi betalar ut 101 % av för­säkringens värde till dina nära om du dör under för­säkrings­tiden.

Det kallas för återbetalningsskydd. 

Du väljer förmåns­tagare

Du väljer själv vem eller vilka som ska få pengarna om du dör under försäkringstiden. 

Som alternativ kan du välja att förmåns­tagaren får pen­garna när du har nått en viss ålder.

Pengar i förtid

Du kan ta ut pengarna när som helst (återköp). I vissa fall betalar du då en avgift. 

Läs mer om återköp i faktabladet för den kapitalförsäkring du väljer. 

Kvinna med blombukett

3 skillnader mellan kapital­försäk­ring och andra spar­former

1. Skatt och deklaration
Istället för att betala skatt på varje vinstförsäljning (som vid ett aktie- och fondkonto) betalar du en årlig schablonskatt. Det innebär att du inte behöver deklarera dina affärer oavsett om du har gått med vinst eller förlust. Det skiljer sig från t.ex. en värdepappersdepå där du betalar skatt på varje vinstförsäljning.

2. Återbetalningsskydd och förmånstagare
Återbetalningsskyddet och möjligheten att välja vem som ska få pengarna får du inte med andra sparformer, som t.ex. investerings­sparkontot.

3. Utbetalningsalternativ
I en kapitalförsäkring kan du välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller i periodiska utbetalningar.

Så gör du:

Välj sparform

Välj tryggt sparande med garanti  eller enkelt fondsparande. Eller varför inte kombinera? Ring gärna våra sparexperter på 0771-55 55 05

Sätt in pengar

När du har valt sparform är nästa steg att sätta in pengar. Du kan både göra engångsinsättningar eller månadsspara.

Klart!

Beroende på vilken sparform du valt – luta dig tillbaka och låt sparandet sköta sig själv eller sätt igång att köpa fonder!

Kvinna och man sitter i möte

Kapitalförsäkring Traditionell – vi sköter förvaltningen

  • Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – med möjlighet till mer
  • Just nu åter­bärings­räntan 4 %
  • Kostar 0 kr att öppna på webben
Välj Kapitalförsäkring Traditionell
Hand håller i mobil

Kapitalförsäkring Fond – placera pengar i våra utvalda fonder

Börja spara i fonder

Återbäringsräntan kan variera över tid – de senaste 15 åren har den varit 6,0 % i genomsnitt.

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Tänk bara på att faktablad och informationsbroschyrer inte är samma sak som investeringsrekommendationer eller rådgivning. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.