Gå till innehåll

Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är en sparform som passar bra för långsiktigt sparande, t.ex. pensionen. Du kan placera pengarna i fonder eller låta oss förvalta pengarna åt dig. 

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här

Vilken kapitalförsäkring passar dig?


Få koll på om traditionell försäkring, fondförsäkring, eller depåförsäkring passar dig bäst.

Grönt paraply

Skandia Liv – vi sköter förvaltningen

 • Du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 6 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
Läs mer om traditionell försäkring
Klossar i en glaskupa

Skandia Link – placera i våra utvalda fonder

Läs mer om fondförsäkring
Världskarta

Depåförsäkring – för dig som är aktiv investerare

 • För aktiv handel med fonder, aktier och andra värdepapper
 • Årlig schablonskatt istället för skatt på vinster
 • Efterlevandeskydd med utbetalning till förmånstagare
Läs mer om depåförsäkring
Person 60+ bygger torn av block med barn

Vilken sparform ska jag välja?

Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vår Sparguide Plus hjälper dig att ta reda på vilken typ av försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande utifrån risk, hållbarhet, bekvämlighet och tidshorisont.

Till sparguiden

Skatt & utbetalning

Ingen vinst­skatt

Istället för att skatta på varje vinstförsäljning betalar du för ett sparande i en kapitalförsäkring en årlig schablonskatt.

Schablonskatten heter avkastningsskatt och är 1,086 % av hela ditt innehav (2024)

Skattefria utbetal­ningar

Utbetal­ningarna från kapital­försäkringen är skattefria.

Den enda skatten du betalar är den årliga schablon­skatten baserad på försäkringens värde. 

 

Valfri utbetal­nings­takt

Genom en utbetalningsplan väljer du under hur många år utbetalningar ska pågå.

Suveränt när du har gått i pension och vill få löpande utbetalningar månadsvis.

Skydd & återköp

Skydd för dina nära

Vi betalar ut 101 % av för­säkringens värde till dina nära om du dör under för­säkrings­tiden.

Det kallas för återbetalningsskydd. 

Du väljer förmåns­tagare

Du väljer själv vem eller vilka som ska få pengarna om du dör under försäkringstiden. 

Som alternativ kan du välja att förmåns­tagaren får pen­garna när du har nått en viss ålder.

Pengar i förtid

Du kan ta ut pengarna när som helst (återköp). I vissa fall betalar du då en avgift. 

Läs mer om återköp i faktabladet för den kapitalförsäkring du väljer. 

Kvinna med blombukett

3 skillnader mellan kapital­försäk­ring och andra spar­former

1. Skatt och deklaration
Istället för att betala skatt på varje vinstförsäljning (som vid ett aktie- och fondkonto) betalar du en årlig schablonskatt. Det innebär att du inte behöver deklarera dina affärer oavsett om du har gått med vinst eller förlust. Det skiljer sig från t.ex. en värdepappersdepå där du betalar skatt på varje vinstförsäljning.

Läs om skillnaden mellan kapitalförsäkring och ISK här.

2. Återbetalningsskydd och förmånstagare
Återbetalningsskyddet och möjligheten att välja vem som ska få pengarna får du inte med andra sparformer, som t.ex. investerings­sparkontot.

3. Utbetalningsalternativ
I en kapitalförsäkring kan du välja att ta ut pengarna som ett engångsbelopp eller i periodiska utbetalningar.

Dator på skrivbord

Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – vi sköter förvaltningen

 • Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – med möjlighet till mer
 • Just nu är åter­bärings­räntan 6 %
 • Kostar 0 kr att öppna på webben
Välj Kapitalförsäkring inom Skandia Liv
Hand håller i mobil

Kapitalförsäkring inom Skandia Link – placera i våra utvalda fonder

Välj Kapitalförsäkring inom Skandia Link

Så gör du:

Välj sparform

Välj tryggt sparande med garanti  eller enkelt fondsparande. Eller varför inte kombinera? Ring gärna våra sparexperter på 0771-55 55 05

Sätt in pengar

När du har valt sparform är nästa steg att sätta in pengar. Du kan både göra engångsinsättningar eller månadsspara.

Klart!

Beroende på vilken sparform du valt – luta dig tillbaka och låt sparandet sköta sig själv eller sätt igång att köpa fonder!

Kapitalförsäkring till barn


Kapitalförsäkring inom Skandia Liv

Spara i eget namn med barnet som förmånstagare

Vi sköter placeringen åt dig efter hur marknaderna ändras, med unika placeringsmöjligheter i bl.a. onoterade bolag.

 • Trygghet och möjlighet till bra avkastning, utan att du själv behöver vara aktiv i placeringarna – våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig.

  • Spara på lång sikt för barn eller barnbarn
  • Unika placeringsmöjligheter i bl.a. onoterade bolag
  • Spara med garanti
 • Ring oss på 0771-55 55 05 (vi har öppet vardagar 8.15–16.00) eller boka tid med en rådgivare.

Fler sätt att spara till barn

Det finns förstås flera typer av sparformer för sparande till barn.

Här kan du läsa mer om dem