Gå till innehåll

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter*)

* Packaged retail insurance-based investment products