Just nu är det många som kontaktar oss och p.g.a hög sjukfrånvaro har vi längre svars- och handläggningstider än normalt. Se om du hittar svar på din fråga här på sajten så länge.

Gå till innehåll

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter*)