Gå till innehåll

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP-produkter*)

Faktablad

Faktablad PRIIP för försäkring med traditionell förvaltning

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Skandia Framtid

Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Skandia Framtid med återbetalningsskydd

Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Skandia Framtid utan återbetalningsskydd

Faktablad PRIIP – Livstidsförsäkring Skandia Framtid

Faktablad PRIIP – TPS Företagsägd kapitallivränta med återbetalningsskydd

Faktablad PRIIP – TPS Företagsägd kapitallivränta utan återbetalningsskydd

 

Faktablad PRIIP för försäkring med fondförvaltning

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond med fastställd utbetalningstidpunkt, Extern 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond med fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Försäljning

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond med fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Telefonrådgivning

Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Fond, Extern

Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Fond, Skandia Försäljning

Faktablad PRIIP – Kapitallivränta Fond, Skandia Telefonrådgivning 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond utan fastställd utbetalningstidpunkt, Extern 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond utan fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Försäljning 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Fond utan fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Telefonrådgivning 

 

Faktablad PRIIP för försäkring med depåförvaltning

Allmänt faktablad PRIIP – Aktier

Allmänt faktablad PRIIP – Räntebärande instrument

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå utan fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Försäljning

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå utan fastställd utbetalningstidpunkt, Skandia Telefonrådgivning 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå utan fastställd utbetalningstidpunkt, Extern arvodering 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå utan fastställd utbetalningstidpunkt, Extern försäljningsersättning 

Faktablad PRIIP – Kapitalförsäkring Depå utan fastställd utbetalningstidpunkt, Extern beståndsersättning

* Packaged retail insurance-based investment products