Gå till innehåll

När du förlorar en närstående

För de allra flesta är det svårt att veta vad man ska göra när man förlorar en närstående. Mycket sker automatiskt, men inte allt. Vi guidar dig – steg för steg.

Så gör du vid dödsfall

Vad händer med min närståendes engagemang i Skandia? Och hur funkar det med dödsbo? Här hittar du svaren.

Vi får i de allra flesta fall automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat, som anhörig behöver du alltså inte anmäla dödsfallet till oss.

Vi skickar ut ett brev till dödsboet efter att vi fått kännedom om dödsfallet. Banken och försäkringsbolaget skickar varsitt separat brev till dödsboet. Brevet/breven innehåller all information som behövs för att kunna göra en bouppteckning. Information om efterlevandeskydd framgår också av detta brev.

Utöver det sker även följande per automatik:

 • BankID spärras.
 • Samtliga konton och depåer spärras för uttag.
 • Samtliga bank- och kreditkort makuleras.
 • Registrerade överföringar, stående överföringar och betalningar makuleras.
 • Anslutna autogiro- och e-fakturamottagare makuleras (övergår istället till pappersfakturor).
 • Swishanslutning makuleras.
 • Skandiagiro makuleras.
 • Dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort.
 • Pågående utbetalning stoppas när vi har fått dödsfallet bekräftat från Skatteverket.
 • Kapital- och räntebesked samt avslutsblankett skickas till dödsboets adress. Dessa uppgifter behövs till bouppteckningen.

Om dödsfallet inträffade utomlands och den avlidne inte var svensk medborgare
Om dödsfallet inträffade utomlands och den döde inte var svensk medborgare får vi ingen information från Skatteverket. Som anhörig behöver du då anmäla dödsfallet genom att skicka in en dödsattest till oss. Kontakta oss på +46(0)771 55 55 00 så hjälper vi dig.

Om dödsfallet inträffade utomlands
Om dödsfallet inträffade utomlands kan det dröja innan Skatteverket får information om det. Då kan det vara bra att göra en manuell dödsfallsanmälan för att påskynda Skandias hantering. Kontakta oss på +46 (0)771-55 55 00 för att anmäla dödsfallet.

Kvinna med blombukett

Som anhörig behöver du också göra detta efter ett dödsfall

I korthet behöver du göra följande, oavsett om den närstående var kund hos oss eller inte. Kom ihåg att ta hjälp av andra under vägen.

 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 4 månader
 • Arvskifte och dela upp arv
 • Avsluta konton och säga upp avtal
 • Registrera eftersändning av post hos Svensk adressändring vid behov
 • Deklarera

efterlevandeguiden.se hittar du mer information och en mer detaljerad checklista.

Insättningar och betalningar

Läs mer om vad du gör med dödsboets räkningar och eventuella insättningar.

 • Vi hjälper dig att betala vissa av dödsboets räkningar från dödsboets konto fram till att bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket. De löpande räkningar som vi hjälper till att betala är exempelvis el, hyra/avgift, bolåneräntor, bouppteckning, begravningskostnader samt telefonräkning. För att göra detta behöver du skicka in ett betalningsuppdrag och bifoga samtliga fakturor i original (originalet skickas ej i retur, ta en kopia om du vill spara fakturan).

  Betalningsuppdrag

 • Om dödsboet har fått en återbetalning/utbetalning genom en utbetalningsavi från Bankgirot innan bouppteckningen är registrerad och klar kan denna endast lösas in på dödsboets konto. Utbetalningsavin måste vara utställd i dödsboets namn. Dödsboets personnummer, kontonummer samt signatur av minst en efterlevande måste framgå på avins baksida.

  Om bouppteckningen är registrerad och klar hos Skatteverket kan bankgiroavin lösas in på dödsboets eller efterlevandes konto och då behöver samtliga dödsbodelägare skriva på avin.

  Utbetalningsavier från Nordea, Swedbank och Sparbankerna kan inte längre lösas in hos andra banker.

 • Om dödsboet står som ensam låntagare lägger vi automatiskt uppskov i 4 månader, detta för att bouppteckningen ska hinna lämnas in och godkännas av Skatteverket.

  Om dödsboet står som låntagare tillsammans med annan person har den andra låntagaren ett betalningsansvar. Amortering och ränta skall därför betalas av denne även fortsättningsvis. Om efterlevande vill att avierna ska betalas från dödsboets konto kan dessa bifogas i ett betalningsuppdrag.

 • Har dödsboets en outnyttjad kredit avslutas krediten automatiskt. Utnyttjad kredit ska betalas av dödsboet. 

Avslut av dödsboet

Vid avslut av dödsboets bankengagemang ska ett avslutsuppdrag fyllas i och postas till oss när bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte bifogas då vi inhämtar denna direkt från Skatteverket. 

Avslutsuppdraget fylls i och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Har någon av dödsbodelägarna överlåtit till en annan person att företräda denne behöver detta styrkas med en fullmakt i original eller vidimerad kopia som bifogas med avslutsuppdraget. 

Om dödsboet har ett bolån behöver bolånet övertas eller lösas innan ett avslut av dödsboets övriga engagemang kan göras. Om du vill överta bolånet kan du läsa mer nedan.

När bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket behöver ni ta kontakt med oss på telefon 08-463 62 88 och meddela om ni har för avsikt att överta eller lösa bostadskrediten, detta då skifte av dödsboets övriga engagemang i banken inte kan utföras innan övertag eller lösen har genomförts.
Om ni önskar överta dödsboets bolån behöver ni inkomma med en ansökan. Ansökan om övertag gör ni här. Då vi inte har ett specifikt flöde för övertag av lån väljer ni alternativet “Flytta mitt bolån från annan bank".
I ansökan kommer vi att efterfråga ett amorteringsunderlag som en komplettering till ansökan, detta kan ni bortse från. I stället för att bifoga ett amorteringsunderlag ber vi er att ladda upp ett eget dokument där ni skriver följande:

 • Lånenummer för nuvarande bostadskredit som ska övertas.
 • Att ansökan avser övertag av bostadskredit för dödsbo.

I ansökan kommer vi även att efterfråga på vilken bostad det befintliga bolånet som ni önskar överta finns. På denna fråga väljer ni alternativet "Annan".
Så snart ansökan är inskickad kommer en kredithandläggare att hjälpa er vidare i ärendet. Har ni ytterligare frågor om er ansökan ber vi er att kontakta oss på 0771-52 50 00. Kredithandläggarna finns på plats vardagar 8-17.

Juridik vid dödsfall

När en närstående går bort kan det vara skönt att få hjälp med alla praktiska, ekonomiska och juridiska frågor.

Läs mer om familjejuridik

Vanliga frågor

 • Gäller det försäkringsengagemang så skickar du in handlingarna i det bifogade svarskuvertet. 

  Gäller det bankengagemang så är adressen:
  Skandia Dödsbo
  106 55 Stockholm

 • Framtida utskick från oss kommer att skickas till dödsboets adress. Kommer du inte längre åt adressen rekommenderar vi dig att anmäla en eftersändning av dödsboets post via Svensk Adressändring. Tjänsten man använder när det gäller ett dödsbo heter Särskild postadress och den kan man endast beställa via deras kundservice. 

 • Nej, men via våra samarbetspartners Verahill och Familjens Jurist kan du få hjälp. 

 • Handläggnings­tiden kan variera och beror på antal inkomna ärenden. Ditt ärende handläggs i turordning.