Gå till innehåll

När du förlorar en närstående

För de allra flesta är det svårt att veta vad man ska göra när man förlorar en närstående. Mycket sker automatiskt, men inte allt. Vi guidar dig – steg för steg.

Så gör du vid dödsfall

Vad händer med min närståendes engagemang i Skandia? Och hur funkar det med dödsbo? Här hittar du svaren.

 • Vi får i de allra flesta fall automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat. Som anhörig behöver du alltså inte anmäla dödsfallet till oss. Finns det en pågående utbetalning stoppar vi den automatiskt när vi har fått dödsfallet bekräftat från Skatteverket.

  Utöver det sker även följande per automatik:

  • Inloggningskoder och BankID spärras.
  • Samtliga bank- och kreditkort makuleras.
  • Registrerade överföringar och betalningar makuleras.
  • Stående överföringar makuleras.
  • Anslutna autogiro- och e-fakturamottagare makuleras (övergår istället till pappersfakturor).
  • Swishanslutning makuleras.
  • Skandiagiro makuleras.
  • Dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort.
  • Samtliga konton och depåer spärras för uttag.
  • Kapital- och räntebesked skickas till dödsboets adress. Dessa uppgifter behövs till bouppteckningen.
 • Om närstående har engagemang i Skandia skickas brev till dödsboet inom ca 3 veckor efter att vi fått kännedom om dödsfallet från Skatteverket. Det kan vara bra att veta att banken och försäkringsbolaget skickar varsitt separat brev till dödsboet, om närstående har engagemang i båda. Brevet/breven innehåller all information som behövs för att kunna göra en bouppteckning. Information om efterlevandeskydd framgår också av detta brev. 

 • Om dödsfallet inträffade utomlands och den döde inte var svensk medborgare får vi ingen information från Skatteverket. Som anhörig behöver du då anmäla dödsfallet genom att skicka in en dödsattest till oss. Kontakta oss på +46(0)771 55 55 00 så hjälper vi dig.

 • Om dödsfallet inträffade utomlands kan det dröja innan Skatteverket får information om det. Då kan det vara bra att göra en manuell dödsfallsanmälan för att påskynda hanteringen. Kontakta oss på +46 (0)771-55 55 00 så hjälper vi dig.

 • Framtida utskick från oss kommer att skickas till dödsboets adress. Kommer du inte längre åt adressen rekommenderar vi dig att anmäla en eftersändning av dödsboets post via Svensk Adressändring. Tjänsten man använder när det gäller ett dödsbo heter Särskild postadress, och den kan man endast beställa via deras kundtjänst. 

 • Huvudregeln är att inga räkningar betalas innan bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket.

  Undantag kan göras för räkningar som antas vara till nytta för dödsboet, till exempel betalning av begravning och upprättande av bouppteckning. Räkningen ska vara utställd i dödsboets namn och hela fakturaspecifikationen måste inkomma till oss i original. Tillsammans med räkningarna ska ett följebrev bifogas där det framgår för vilket dödsbo räkningen avser samt vilket konto tillhörande dödsboet som denna ska betalas från. Följebrevet måste vara undertecknat av minst en anhörig.

  Skandia följer Bankföreningens rekommendationer avseende utbetalning från dödsbos konto innan bouppteckningen är registrerad.

 • Om dödsboet har fått en återbetalning/utbetalning genom en utbetalningsavi från Bankgirot kan denna lösas in på dödsboets konto. Utbetalningsavin måste vara utställd i dödsboets namn. 

  Från och med oktober 2020 så kan utbetalningsavier från Nordea, Swedbank och Sparbankerna inte längre lösas in hos övriga banker. 

 • Vid avslut av dödsboets bankengagemang ska ett avslutsuppdrag fyllas i och postas till oss när bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte bifogas då vi inhämtar denna direkt från Skatteverket.

  Klicka här för att öppna avslutsuppdraget.

  Avslutsuppdraget fylls i och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Har någon av dödsbodelägarna överlåtit till en annan person att företräda denne behöver detta styrkas med en fullmakt i original eller vidimerad kopia som bifogas med avslutsuppdraget.

  Om dödsboet har ett bolån behöver bolånet övertas eller lösas innan ett avslut av dödsboets övriga engagemang kan göras.

Kvinna med blombukett

Som anhörig behöver du också göra detta efter ett dödsfall

Kom ihåg att ta hjälp av andra under vägen. I korthet behöver du göra följande, oavsett om den närstående var kund hos oss eller inte.

 • Informera om dödsfallet
 • Planera begravning
 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 4 månader
 • Arvskifte och dela upp arv
 • Avsluta konton och säga upp avtal
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress
 • Göra en inkomstdeklaration för dödsboet senast 1 maj

Efterlevandeguiden hittar du mer information och en mer detaljerad checklista.

Juridik vid dödsfall

När en närstående går bort kan det vara skönt att få hjälp med alla praktiska, ekonomiska och juridiska frågor. Som kund hos Skandia får du 20% rabatt hos vår samarbetspartner Familjens Jurist. De kan bland annat hjälpa dig med:

 • Bouppteckning
 • Bodelning och arvskifte
 • Testamente
Läs mer om Familjens Jurist

Frågor & svar om dödsfall

 • Huvudregeln är att inga räkningar betalas innan bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket.

  Undantag kan göras för räkningar som antas vara till nytta för dödsboet, till exempel betalning av begravning och upprättande av bouppteckning. Räkningen ska vara utställd i dödsboets namn och hela fakturaspecifikationen måste inkomma till oss i original. Tillsammans med räkningarna ska ett följebrev bifogas där det framgår för vilket dödsbo räkningen avser samt vilket konto tillhörande dödsboet som denna ska betalas från. Följebrevet måste vara undertecknat av minst en anhörig.

  För övriga räkningar rekommenderar vi att man i första hand tar kontakt med företaget, organisationen eller myndigheten som skickat räkningen och begär anstånd med betalningen, alternativt att anhöriga betalar med egna medel så länge till dess att bouppteckningen är klar. Tänk på att spara kvitton och andra underlag som styrker gjorda utlägg.

  Skandia följer Bankföreningens rekommendationer avseende utbetalning från dödsbos konto innan bouppteckningen är registrerad.

 • Bolån och privatlån

  Om dödsboet står som ensam låntagare lägger vi automatiskt uppskov i 4 månader, detta för att bouppteckningen skall hinna lämnas in och godkännas av Skatteverket.

  Om dödsboet står som låntagare tillsammans med annan person har den andra låntagaren ett betalningsansvar. Amortering och ränta skall därför betalas av denne även fortsättningsvis.

  Kontokredit och kortkredit

  Vid outnyttjad kredit avslutas krediten automatiskt. Utnyttjad kredit ska betalas av dödsboet.

 • Om dödsboet har fått en återbetalning genom en utbetalningsavi från Bankgirot kan denna lösas in på dödsboets konto eller annan persons konto i Skandia. Utbetalningsavin måste vara utställd i dödsboets namn. 

  Från och med oktober 2020 så kan utbetalningsavier från Nordea, Swedbank och Sparbankerna inte längre lösas in hos övriga banker. 

  Innan bouppteckningen är klar

  Innan bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket kan pengarna endast sättas in på dödsboets konto.

  1. "Korsa" utbetalningsavin, dvs. dra två parallella streck diagonalt över avins framsida
  2. På avin noterar du vilket av dödsboets kontonummer som pengarna ska sättas in på
  3. Minst en dödsbodelägare behöver skriva under avin
  4. Skicka utbetalningsavin till: Skandia dödsbo, 106 55 Stockholm

  När bouppteckningen är klar

  När bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket kan pengarna sättas in på dödsboets eller annan persons konto i Skandia.

  1. På avin noterar du dödsboets personnummer samt vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på
  2. Samtliga dödsbodelägare behöver skriva under avin. Har någon dödsbodelägare överlåtit till annan person att istället företräda denne behöver detta styrkas med en fullmakt i original eller vidimerad kopia.
  3. Skicka utbetalningsavin till: Skandia dödsbo, 106 55 Stockholm
 • Hos vår samarbetspartner Familjens Jurist kan du få hjälp med detta.

Alla frågor och svar

Tycker du informationen på sidan är enkel och vägledande?

Något gick fel när formuläret skulle skickas.