Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxla – maximera din pension

Löneväxling passar dig som tjänar lite mer. Du får högre pension och din arbetsgivare får chansen att erbjuda en bra förmån utan att det kostar något extra.

 • Ett sätt att öka ditt pensionssparande
 • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
 • Sparandet blir högre än löneminskningen
Vill du ha hjälp med ditt sparande?

Så här fungerar det att löneväxla

Passar dig som tjänar lite mer

Löneväxling innebär att du i överenskommelse med din arbetsgivare får en del av din lön eller bonus omvandlad till ett tjänstepensionssparande.

 • För att löneväxla bör du ha en månadslön på minst 44 923 kronor efter avdraget för löneväxling (2020). Om din lön blir mindre än så minskar du din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.  
 • Om du har kollektivavtal är det bra att först kolla upp hur en löneväxling skulle påverka din totala pension.

Lägre skatt för din arbetsgivare

För din arbetsgivare innebär det att företaget kan räkna upp pensionspremien med cirka 6 % (skillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivareavgift) utan att det kostar något extra. Den särskilda löneskatt som betalas på pensionspremien är nämligen lägre än arbetsgivaravgiften på lön.

Sparandet blir högre än löneminskningen

När du löneväxlar placerar du en del av din bruttolön (lön före skatt), därför behöver du inte betala någon inkomstskatt på beloppet du vill spara. Att jämföra med att pensionsspara privat, där du placerar redan beskattade pengar.

När du går i pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Men i många fall blir den skatten troligen lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön. Växlingen blir då ännu mer fördelaktig!

Så här gör du:

 1. Börja med att fråga din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling
 2. Läs igenom vårt erbjudande och förhandla dig till ett bra upplägg
 3. Be din arbetsgivare att kontakta oss, så löser vi resten

Löneväxla med Skandia

Vi har bra sparformer för dig som vill löneväxla. Du kan välja ett av följande alternativ:

 • Spara med garanti – traditionell förvaltning
 • Spara i fonder – fondförvaltning
 • Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

Du kan också kombinera traditionell förvaltning med antingen fondförvaltning eller depåförvaltning.

Kurva i linjediagram pekar uppåt

Spara med garanti – traditionell förvaltning

 • Våra kapitalförvaltare förvaltar dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig  däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskottet i Skandias livbolag
Varför traditionell förvaltning?
Pappersflygplan

Spara i fonder – fondförvaltning

 • För dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj bland ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till våra utvalda fonder
Person bygger torn av klossar

Spara i fonder, aktier och andra värdepapper – depåförvaltning

 • Du bestämmer hur försäkringskapitalet ska placeras – i fonder, aktier eller andra värdepapper
 • Brett sortiment och alltid bra courtage
 • Vi gör det lätt för både nybörjare och rutinerade att handla med värdepapper 

Att spara i värdepapper innebär att kapitalet är beroende av värdepapprenas avkastning.

Trygga tillval – pengar till din familj

Väljer du ett återbetalningsskydd till din försäkring ger du din familj större ekonomisk trygghet och din pension blir något lägre. Om du skulle dö innan du pensioneras får din familj en efterlevandepension, som grundar sig på ditt försäkringskapital. Pengarna kan gå till din make eller maka, sambo eller barn.

När din pension börjar betalas ut kan ditt återbetalningsskydd upphöra och din familj får ingen efterlevandepension om du skulle dö i förtid. Om du vill ha efterlevandepension även efter att pensionen börjat betalas ut kan du redan nu göra det valet.  

Om du är ensamstående utan barn behöver du troligen inte något återbetalningsskydd eftersom det finns särskilda regler för vem som får dina pengar.

Inom den ram som din arbetsgivare sätter kan det även finnas fler tillägg, t.ex. premiebefrielse – om du blir sjukskriven en längre tid på grund av ett olycksfall eller sjukdom så betalar vi premien efter en karenstid.

Läs mer i villkor och förköpsinformation.

Så betalas pengarna ut

Pensionen som du får genom löneväxling betalas ut från din 65-årsdag. Om inget annat avtalas sker utbetalningen under 5 år, men du har möjlighet att förlänga utbetalningstiden om du önskar.

Planera din pensionsutbetalning

Löneväxla – maximera din pension

 • Ett sätt att öka ditt pensionssparande när avdragsrätten har tagits bort
 • Du kan gå tidigare i pension eller få högre pension vid 65 år 
 • Sparandet blir högre än löneminskningen
Vill du ha hjälp med ditt sparande?

3 skäl till varför din arbetsgivare borde erbjuda löneväxling

 • Attraktiv arbetsgivare – ett sätt att både behålla och rekrytera medarbetare
 • Löneväxling påverkar inte den ordinarie lönestrukturen
 • Det är du som anställd som finansierar din förstärkta pension – för arbetsgivaren är det ofta kostnadsneutralt 

Så kan pensionen bli – räkneexempel

Hur mycket du får i pension med löneväxling beror bl.a. på

 • hur gammal du är när du börjar löneväxla
 • hur mycket du väljer att löneväxla 
 • vilken avkastning du får på dina pengar

Nedan räkneexempel gäller om du löneväxlar 2 000 kr/mån och placerar pengarna i en tjänstepensionsförsäkring med utbetalningstid i 5 år från 65 års ålder.

Ålder 4 % i avkastning 6 % i avkastning
35 år 19 300 kr/mån 27 000 kr/mån
40 år 14 700 kr/mån 19 400 kr/mån
50 år 7 300 kr/mån 8 600 kr/mån
Beloppen i exemplet är ingen prognos eller garanti. Vi har räknat med avkastningsskatt och avgifter, men inte inflation. Försäkringen innehåller återbetalningsskydd. Inbetalningarna görs månadsvis från ovan angivna ålder fram till 65 års ålder. 

Mer om pension

Hand lägger bollar i glasskål

Maximera din pension

Ge dig själv mer i framtida pension. Börja pensionsspara idag.

Spara privat

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.