Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

FTP Avtalspension

Kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom försäkringsbranschen.

FTP1 eller FTP2


Beroende på om du är född före eller efter 1972 tillhör du antingen ftp1 eller ftp2. Om du är osäker kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension.

Så funkar FTP 1

Du som är född 1972 eller senare har FTP 1. Så här funkar din tjänstepension.

 • Tjänstepensionen inom FTP 1 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande

  • 5,5 % av din lön upp till 47 625 kronor i månaden och
  • 31,3 % på lön över det
 • Du som tillhör FTP1 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att själv välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du som har FTP 1 ska placera minst hälften av inbetalningen i ett sparande med garanti s.k. traditionell förvaltning. För resterande del av inbetalningen kan du välja fondförvaltning eller traditionell förvaltning, eller båda sparformerna.

 • Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Valcentralen.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Valcentralen.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för FTP 1 är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas av Alecta.

Så funkar FTP 2 & FTPK

Du som är född 1971 eller tidigare tillhör antagligen FTP 2. Så här funkar din tjänstepension.

 • Tjänstepensionen inom FTP 2 består av en premiebestämd del och en förmånsbestämd del.

  • Premiebestämd FTPK

  En premiebestämd pension innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande 2,9 % av din månadslön upp till 30 inkomstbasbelopp.

  • Förmånsbestämd pension

  En förmånsbestämd pension innebär att din slutlön och hur länge du har arbetat avgör storleken på den framtida pensionen.

 • Du som tillhör FTP2 kan i första hand påverka den premiebestämda delen FTPK. För FTPK kan du själv välja hur premien ska placeras och på så sätt påverka din framtida pension.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att själv välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du kan också välja om du vill spara i fonder eller med garanti i traditionell förvaltning.

  Tips till dig som tjänar lite mer

  Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp – vilket är 63 500 kr/mån – kan du omvandla en del av den förmånsbestämda till premiebestämd, och på så sätt bestämma mer över dina pensionspengar själv.

 • Du kan ge ett skydd till din familj genom att välja återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn. Men du kan ändra förmånstagare genom en skriftlig anmälan till Valcentralen.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Valcentralen.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer pengarna att förvaltas av Alecta.

Sparformer FTP 1 & FTPK


Om du har FTP 1 kan du själv bestämma bolag och förvaltningsform för din tjänstepension. Du som har FTP 2 kan du bestämma över den kompletterande ålderspensionen (FTPK). Själva valet gör du på Valcentralen.

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
 • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
 • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?
Klossar i en glaskupa

Skandia Link – noga utvalda fonder

 • Skandia Link (fondförvaltning) passar dig som vill spara långsiktigt och påverka möjligheterna till högre pension – du bestämmer vilka fonder du vill placera i och du kan kostnadsfritt byta fonder när du vill
 • Välj ur ett kvalitetsgranskat utbud som är noggrant utvalda av våra fondanalytiker
 • Med fonder kan du sprida ditt sparande på flera marknader och tillgångsslag för att öka dina möjligheter till en jämn och god avkastning

Att spara i fonder innebär att kapitalet är beroende av fondernas avkastning. Mer information i fondens faktablad. 

Till fondlistan

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Få hjälp att flytta din tjänstepension

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Mer om FTP 1 & FTPK


Fondförvaltning Skandia Link

Valcentral för FTP 1 & FTPK


Du kan välja oss antingen för enbart nya inbetalningar eller för både nya och det du redan har sparat ihop.

Tips till dig med tjänstepension


Kvinna och barn sitter i soffa

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensions­rådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj. Vi räknar även ut hur mycket du behöver månads­spara för att få önskad pension.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Mer om tjänstepension


Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.