Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension PA-KFS

Så här funkar kollektivavtalad tjänstepension inom PA-KFS för anställda i kommunalt bolag. Om du redan bestämt dig kan du göra dina tjänstepensionsval direkt hos din valcentral.

Välj hos Pensionsvalet

Så funkar det

PA-KFS 09

Om du är född 1954 eller senare tillhör du PA-KFS 09.

Varje månad från att du fyllt 25 år betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver – du kan påverka din tjänstepension genom att välja försäkringsgivare och förvaltningsform.

Sparformer du kan välja

Du har möjlighet att påverka genom att välja bolag och förvaltningsform. Hos oss kan du som har PA-KFS välja att spara med garanti i traditionell förvaltning. Så här funkar det.

Spara med garanti – traditionell förvaltning

När du väljer GarantiPension Plus får du en sparform som kombinerar den traditionella pensionsförsäkringens garanti med aktieplaceringarnas möjlighet till hög avkastning.

GarantiPension Plus

  • Anpassad efter din ålder
  • Grundgaranti & förstärkt garanti
  • Trygghet för dina nära

Anpassad efter din ålder

GarantiPension Plus placerar dina pengar med hänsyn till din ålder. För dig som är ung, är andelen aktier större, vilket normalt ger en högre avkastning över tiden. När du närmar dig pensionsåldern minskar andelen aktier och tryggare placeringar ökar, för att minska risken i ditt sparande.

Grundgaranti

Som en grundtrygghet för dig innehåller GarantiPension Plus en "pengarna tillbaka"-garanti. Det innebär att du vid 65 års ålder är garanterad att minst summan av dina inbetalda sparpremier (totalpremien minus avgifter och eventuella riskkostnader) finns reserverade för utbetalning av pensionsförmåner.

Även förstärkt garanti

GarantiPension Plus innehåller även en förstärkt garanti som säkrar värdeökningen på ditt pensionskapital under spartiden. Ju större värdeökning desto större blir garantin vid 65 år. Väljer du GarantiPension Plus före 55 års ålder är du vid 65 år garanterad minst 90 % av ditt totala pensionskapital.

Väljer du GarantiPension Plus efter 55 års ålder reduceras den förstärkta garantin till viss del. Den förstärkta garantin är till för att motverka att ditt pensionskapital ska minska i värde vid nedgångar på den finansiella marknaden.

Försäkringsbeloppet beräknas utifrån den högsta av grundgarantin och den förstärkta garantin.

Trygghet för dina nära

Du som har familj kan komplettera ditt pensionssparande med ett återbetalningsskydd. Det innebär att dina pengar betalas ut vid dödsfall. Förmånstagare kan vara make, maka, registrerad partner, sambo eller barn.

Du kan också välja familjeskydd, en separat pensionsförsäkring som ger din familj en bestämd summa pengar utbetald som efterlevandepension om du dör före pensionsåldern.

Återbetalningsskydd och familjeskydd ger dig en något lägre pension, men större trygghet för dina nära.

Läs mer om GarantiPension Plus i villkor och faktablad.

Se avkastning för GarantiPension Plus 

Valcentral

Du som har PA-KFS kan välja att flytta både det du redan har sparat ihop i PA-KFS och dina framtida pensionsinbetalningar. Eller så gör du bara ett val för dina framtida pensions­inbetalningar – så kallat omval. Du kan ladda ner omvalsblanketten för kommande inbetalningar hos valcentralen Pensionsvalet för PA-KFS 09 eller ladda ner flyttblankett för PA-KFS 09 och eller gamla PA-KFS.

Pensionsvalet

Gör dina tjänstepensionsval via Pensionsvalet.

Logga in på Pensionsvalet

Villkor & detaljer

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Tips för dig med tjänstepension

Procenttecken

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Personlig rådgivning

Hos oss kan du få hjälp med hela din pension och att välja rätt skydd för dig och din familj.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.