Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

PA-KFS 09 Avtalspension

Anställda som omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 går över till AKAP-KR från och med den 1 januari 2023.

Kollektivavtalad tjänstepension för anställda i kommunalt bolag födda 1954 eller senare. Påverka din tjänstepension genom att göra dina val via valcentralen Pensionsvalet.

Välj hos Pensionsvalet

Så funkar PA-KFS 09


Född 1954 eller senare

Du som är född 1954 eller senare har PA-KFS 09. Så här funkar din tjänstepension.

 • Premiebestämd

  Tjänstepensionen inom PA-KFS 09 är en premiebestämd tjänstepension. Det innebär att premien din arbetsgivare betalar in till din pension utgör en viss procent av din lön.

  Premie 2024

  Varje månad betalar din arbetsgivare en premie motsvarande

  • 4,5 % av din månadslön upp till 47 625 kr/mån och
  • 30 % av lönen därutöver
 • Du som tillhör PA-KFS 09 kan till stor del själv bestämma hur du vill spara dina pengar och vem som ska ta hand om dem.

  • Försäkringsbolag

  Du kan påverka din pension genom att själv välja vilket försäkringsbolag premierna ska placeras i.

  • Förvaltningsform

  Du kan också välja om du vill spara i fonder eller med garanti i traditionell förvaltning.

 • Om du väljer oss för din PA-KFS ingår ett återbetalningsskydd om du inte anmäler att det ska tas bort. Återbetalningsskydd är ett skydd för din familj som innebär att en efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare när du dör.

  • Familjen är förmånstagare

  Förmånstagare är i första hand din make/maka/sambo och i andra hand dina barn.Om du vill ändra ordningsföljd eller göra ett särskilt förmånstagarförordnande gör du det hos Pensionsvalet.

  • Ingen avgift men lägre pension

  Det kostar inget att ha återbetalningsskydd. Men skyddet gör att din pension blir lite lägre, eftersom du inte får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd dör.

  • Så väljer du bort återbetalningsskydd

  Om du väljer bort återbetalningsskydd görs ingen utbetalning till dina efterlevande om du dör. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det hos Pensionsvalet.

  • Utbetalning

  Pensionen utbetalas månadsvis från 65 års ålder så länge du lever. Du har möjlighet att påbörja utbetalningen från tidigast 55 års ålder.

  • Utbetalningstid

  I samband med att utbetalningen ska påbörjas kan du ändra tidpunkten för när utbetalningarna ska börja och hur länge de ska pågå. Kortaste utbetalningstiden för PA-KFS 09 är 5 år.

 • Om du inte gör ett aktivt val kommer dina pensionspengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Om du väljer oss


Om du väljer oss för din PA-KFS 09 får du ett sparande med garanti i traditionell förvaltning. Det är vår allra mest bekväma sparform. Vi sköter allt och du får ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

Spara med garanti – traditionell förvaltning

När du väljer GarantiPension Plus får du en sparform som kombinerar den traditionella pensionsförsäkringens garanti med aktieplaceringarnas möjlighet till hög avkastning.

GarantiPension Plus

 • Anpassad efter din ålder
 • Grundgaranti
 • Förstärkt garanti

Anpassad efter din ålder

GarantiPension Plus placerar dina pengar med hänsyn till din ålder. För dig som är ung, är andelen aktier större, vilket normalt ger en högre avkastning över tiden. När du närmar dig pensionsåldern minskar andelen aktier och tryggare placeringar ökar, för att minska risken i ditt sparande.

Grundgaranti

Som en grundtrygghet för dig innehåller GarantiPension Plus en "pengarna tillbaka"-garanti. Det innebär att du vid 65 års ålder är garanterad att minst summan av dina inbetalda sparpremier (totalpremien minus avgifter och eventuella riskkostnader) finns reserverade för utbetalning av pensionsförmåner.

Även förstärkt garanti

GarantiPension Plus innehåller även en förstärkt garanti som säkrar värdeökningen på ditt pensionskapital under spartiden. Ju större värdeökning desto större blir garantin vid 65 år. Väljer du GarantiPension Plus före 55 års ålder är du vid 65 år garanterad minst 90 % av ditt totala pensionskapital.

Väljer du GarantiPension Plus efter 55 års ålder reduceras den förstärkta garantin till viss del. Den förstärkta garantin är till för att motverka att ditt pensionskapital ska minska i värde vid nedgångar på den finansiella marknaden.

Försäkringsbeloppet beräknas utifrån den högsta av grundgarantin och den förstärkta garantin.

Läs mer om GarantiPension Plus i villkor och faktablad.

Se avkastning för GarantiPension Plus 

Valcentral för PA-KFS 09


Du som har PA-KFS 09 kan välja att flytta både det du redan har sparat ihop i PA-KFS 09 och dina framtida pensionsinbetalningar. Eller så gör du bara ett val för dina framtida pensions­inbetalningar – så kallat omval. Du hittar omvalsblankett och flyttblankett för PA-KFS 09 hos valcentralen Pensionsvalet.

Villkor & detaljer


Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2009–2023) 6,5 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Flytta din PA-KFS 09


Få hjälp att flytta din tjänstepension

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Tips till dig med tjänstepension


Kvinna och barn sitter i soffa

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Pensions­rådgivning

Få hjälp med hela din pension och välj rätt skydd för dig och din familj. Vi räknar även ut hur mycket du behöver månads­spara för att få önskad pension.

Boka rådgivning
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara en lönsam lösning.

Börja löneväxla

Mer om tjänstepension


Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i Skandia Liv (traditionell förvaltning), fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Tänk på! Ditt nuvarande försäkringsavtal och dess försäkringsskydd slutar gälla vid en flytt. Jämför därför förvaltningsformer, garantier, återbetalningsskydd och ändringsmöjligheter innan du bestämmer dig för att flytta din tjänstepension. Läs igenom både de gamla och de nya försäkringsvillkoren innan du bestämmer dig. Du flyttar hela kapitalet i din försäkring och kan inte välja att flytta bara en del. För vissa försäkringar kan en godkänd hälsoprövning krävas från ditt gamla försäkringsbolag. Det är ditt gamla försäkringsbolag som bestämmer om flytten beviljas – vissa pensionsförsäkringar har inte flytträtt.