Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Avtalspension PA-KFS – Anställd i kommunalt företag

  • För anställda i kommunalt bolag
  • Om du är född 1954 eller senare tillhör du PA-KFS 09
  • Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar till din tjänstepension

Du har möjlighet att påverka genom att välja bolag och förvaltningsform. Välj traditionell förvaltning hos Skandia för din PA-KFS.

Välj hos Pensionsvalet

Så funkar det

PA-KFS 09

Varje månad från att du fyllt 25 år betalar din arbetsgivare ett belopp motsvarande 4,5 % av din lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 % på lön därutöver – du kan påverka din pension genom att välja försäkringsgivare och förvaltningsform.

Sparformer du kan välja

Spara med garanti – traditionell förvaltning

När du väljer GarantiPension Plus får du en sparform som kombinerar den traditionella pensionsförsäkringens garanti med aktieplaceringarnas möjlighet till hög avkastning.

GarantiPension Plus

  • Anpassad efter din ålder
  • Grundgaranti & förstärkt garanti
  • Trygghet för dina nära

Anpassad efter din ålder

GarantiPension Plus placerar dina pengar med hänsyn till din ålder. För dig som är ung, är andelen aktier större, vilket normalt ger en högre avkastning över tiden. När du närmar dig pensionsåldern minskar andelen aktier och tryggare placeringar ökar, för att minska risken i ditt sparande.

Grundgaranti

Som en grundtrygghet för dig innehåller GarantiPension Plus en "pengarna tillbaka"-garanti. Det innebär att du vid 65 års ålder är garanterad att minst summan av dina inbetalda sparpremier (totalpremien minus avgifter och eventuella riskkostnader) finns reserverade för utbetalning av pensionsförmåner.

Även förstärkt garanti

GarantiPension Plus innehåller även en förstärkt garanti som säkrar värdeökningen på ditt pensionskapital under spartiden. Ju större värdeökning desto större blir garantin vid 65 år. Väljer du GarantiPension Plus före 55 års ålder är du vid 65 år garanterad minst 90 % av ditt totala pensionskapital.

Väljer du GarantiPension Plus efter 55 års ålder reduceras den förstärkta garantin till viss del. Den förstärkta garantin är till för att motverka att ditt pensionskapital ska minska i värde vid nedgångar på den finansiella marknaden.

Försäkringsbeloppet beräknas utifrån den högsta av grundgarantin och den förstärkta garantin.

Trygghet för dina nära

Du som har familj kan komplettera ditt pensionssparande med ett återbetalningsskydd. Det innebär att dina pengar betalas ut vid dödsfall. Förmånstagare kan vara make, maka, registrerad partner, sambo eller barn.

Du kan också välja familjeskydd, en separat pensionsförsäkring som ger din familj en bestämd summa pengar utbetald som efterlevandepension om du dör före pensionsåldern.

Återbetalningsskydd och familjeskydd ger dig en något lägre pension, men större trygghet för dina nära.

Läs mer om GarantiPension Plus i villkor och faktablad.

Se avkastning för GarantiPension Plus 

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2005–2019) 6,1 %

Senaste faktablad Skandia i siffror 

Villkor & detaljer

Så väljer du

Flytta din PA-KFS till Skandia

För dig som vill att Skandia ska för­valta både det du redan har sparat ihop i PA-KFS och dina framtida pen­­sions­­­inbetal­­ningar. 

Valet görs på Pensionsvalet där du kan logga in med e-legitimation och ladda ner en flyttblankett.

Flytta gamla PA-KFS Flytta PA-KFS 09

Välj oss för kommande inbetalningar

För dig som enbart vill att dina framtida pensions­inbetalningar ska förvaltas av Skandia, så kallat omval. 

Ladda ner blanketten (sk omvalsblankett) på Pensionsvalet.

Välj oss för PA-KFS 09

Populärt

Procenttecken

Rabatt på bolån

Rabatt på bolån för alla med tjänstepension hos oss.

Räkna på räntan

Tänk på! Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i traditionell förvaltning, fonder och aktier. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde. Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.