Gå till innehåll
Klossar i en glaskupa

Kapitalförsäkring Skandia Link – fondförsäkring med utvalda fonder

Passar dig som vill spara långsiktigt i fonder med ett försäkringsskydd.

 • Enkel att skräddarsy
 • Kvalitetsgranskade fonder
 • Flexibel utbetalning
Börja spara

Alla fördelar med Kapitalförsäkring Skandia Link


Man leder cykel

Utvalda fonder

Historiskt sett har våra kvalitetsgranskade och utvalda fonder presterat över förväntan. Det är förstås ingen garanti för framtida avkastning, men vi är stolta över att vår urvalsprocess ger resultat.

Man håller barn i famnen

Skydd till dina nära

Försäkringen du får med en kapitalförsäkring säkrar att 101 % av sparkapitalet går till dina nära och kära om du dör.

Kvinna med paraply

Enkelt pensionsspar

Anpassa portföljen med våra kostnadsfria tillval, t.ex. regelbunden balansering av innehavet och nedtrappning av risknivå inför utbetalning.

Kostar 0 kr att öppna

Det är kostnadsfritt att öppna Skandia Link på webben. Du slipper dessutom deklarationskrångel – i stället för att betala skatt på varje vinstförsäljning betalar du en årlig schablonskatt.

Välj utbetalningstakt

Med Skandia Link kan du välja utbetalningstakt. Det är guld värt oavsett om du sparar till pension eller något annat.

Du väljer förmånstagare

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör, till skillnad från exempelvis ett investeringssparkonto.

Tänk på! Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Läs mer här

Kom igång på 5 min


Öppna

Öppna en Kapitalförsäkring inom Skandia Link och spara i fonder med ett försäkringsskydd.

Välj fonder

Gör val av fonder och skapa en Placeringsplan där du väljer hur du vill spara.

Klart!

Nu dras beloppet du valt direkt från kontot varje månad – helt automatiskt.

Tillval utan extra kostnad


Stapeldiagram

Behåll din risknivå

Med Rebalansering behålls din önskade risknivå automatiskt.

Håll din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. För att din portföljs risknivå inte ska förändras, återställs den automatiskt och med jämna intervall till ursprungligt skick.

Läs mer om Rebalansering

Paraply

Trygga ditt sparande

Mildra konsekvenserna på din portfölj om börsen går ner med Placeringplan Entré.

Hela investeringen placeras i fonden Skandia Försiktig för att sedan omplaceras till de fonder du valt. På så sätt kan konsekvenserna på din portfölj mildras vid evt. kursfall.

Läs mer om Placeringsplan Entré

Pajdiagram

Anpassa inför uttag

När du vill ta ned risken i din portfölj, t.ex. inför pensionen.

Placeringsplan Exit hjälper dig att successivt träda ur aktieplaceringar till förmån för ränteplaceringar för att trappa ned risknivån fram till sista utbetalningsdagen.

Läs mer om Placeringsplan Exit

Göra tillval?

Vill du lägga till Rebalansering, Placeringsplan Entré eller Placeringsplan Exit till din fondförsäkring? Kontakta oss via chatt eller telefon så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Se filmen om Skandia Link (fondförvaltning)

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring inom Skandia Link

 • Nedanstående avgifter gäller för närvarande.

  När du tecknar själv på internet
  Fast årlig avgift 0 kr
  Rörlig avgift per år 0 %
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2024) 1,086 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  När du tecknar via rådgivare
  Fast årlig avgift 360 kr
  Rörlig avgift per år 0,65 % av fondvärdet
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2024) 1,086 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  Insättningar
  Lägsta månadsspar 500 kr/månad
  Lägsta engångsinsättning 6 000 kr
   

  Avgifterna avser försäkringsprodukten. Fondavgifter tillkommer. Avgiften för respektive fond hittar du i fondlistan.

  För närvarande tas ingen återköpsavgift ut.

  • Periodiska utbetalningar

  Med Kapitalförsäkring inom Skandia Link kan du välja periodisk utbetalning mellan 5 och 20 år, till skillnad från ISK där du aktivt måste sälja och ta ut pengarna. Med Kapitalförsäkring inom Skandia Link finns även möjligheten att dela upp utbetalningen i flera perioder. Läs mer om Flexibel utbetalning här.

  • Återbetalningsskyddet

  En Kapitalförsäkring inom Skandia Link ger ett högre efterlevandeskydd på 101 % till valfria förmånstagare. Motsvarande i ISK betalas 100 % av kapitalet till dödsboet.

  • Förmånstagare

  Med en kapitalförsäkring kan du styra vem som får dina pengar när du dör. ISK är ingen försäkring och därför har du inte samma möjlighet att styra vem som får dina pengar när du dör. Vissa justeringar går dock att göra i ett testamente.

  Läs mer om skillnaderna mellan kapitalförsäkring och ISK.

 • Om du väljer tillvalet Placeringsplan Exit så kommer fondbyten att starta automatiskt vid en bestämd tidpunkt före utbetalningen från din fondförsäkring. Du väljer om du vill placera dina pengar i en fond med hög eller medelhög risk. Från denna fond kommer sedan en överföring göras successivt till en fond med måttlig risk för att trappa ner risknivån fram till sista utbetalningsdagen.

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Schablonskatten är 1,086 % (2024) av försäkringens värde per föregående årsskifte, samt det du har betalat in under året (premier). De premier som betalats in under den första halvan av året räknas med sitt hela värde, medan de premier som betalts in under den andra halvan av året bara ska räknas med hälften. Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • Ja det går oftast bra i samband med att försäkringen ska betalas ut. Logga in för att se dina möjligheter och gör dina val.

 • I Kapitalförsäkring Link och Depå är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en fond eller aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Med en kapitalförsäkring har du flera utbetalningsalternativ. Du kan välja att ta ut pengarna i periodiska utbetalningar eller som ett engångsbelopp.

  För att ta ut pengar i din försäkring påbörjar du en periodisk utbetalning eller gör en begäran om återköp. Pengarna kan betalas ut månadsvis eller som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på den återstående delen av värdet.

  Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla. Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. 

  Olika regelverk kan gälla för olika försäkringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din försäkring.

Alla frågor och svar
Man sitter i soffa med läsplatta

Kom igång direkt

 • God historisk avkastning
 • Försäkringsskydd ingår
 • Flexibel utbetalning
Börja spara i dag

Flexibel utbetalning

Planera dina pensionsutbetalningar efter din önskade livssituation och bestäm hur stor del av ditt försäkringskapital som ska betalas ut under olika perioder. Helt kostnadsfritt!

 • Dela upp dina utbetalningar i olika perioder
 • Maximera nyttan av din pension
Så här fungerar det