Gå till innehåll

Finansiell information – Skandias bank

Här hittar du faktablad, årsredovisningar, delårsrapporter, hållbarhetsredovisningar etc. för Skandias bank, Skandiabanken AB.

Skandiabanken AB är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och ingår i Skandiakoncernen där Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt är moderbolag sedan 2014.

Årsredovisningar & finansiella rapporter

2019
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal januari-mars 2019
2018
Årsredovisning 2018
Alternativa nyckeltal årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport januari-september 2018
Alternativa nyckeltal januari-september 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Alternativa nyckeltal januari-juni 2018
Delårsrapport januari-mars 2018
Alternativa nyckeltal januari-mars 2018
2017
Skandiabanken AB årsredovisning 2017
Skandiabanken AB Alternativa nyckeltal årsredovisning 2017
Skandiabanken AB Annual report 2017
Skandiabanken AB Alternative Performance Measures 2017
Bokslutskommuniké 2017
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari-september 2017
Alternativa nyckeltal januari-september 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Alternativa nyckeltal januari-juni 2017
Delårsrapport januari-mars 2017
Alternativa nyckeltal januari-mars 2017
2016
Skandiabanken AB årsredovisning 2016
Skandiabanken AB Alternativa nyckeltal årsredovisning 2016
Skandiabanken AB Annual report 2016
Skandiabanken AB Alternative Performance Measures 2016
Bokslutskommuniké 2016
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Interim Report January-June 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 
Delårsrapport januari-mars 2016

*Från 2016 publiceras ingen separat rapport för Redogörelser ersättningar Skandiabanken. Motsvarande information finns i personalnoten i respektive års årsredovisning för Skandiabanken AB.Redogörelse för ersättningar

Rating

Både Skandiabanken och Skandiabankens program för säkerställda obligationer har en rating (kreditbetyg) från Moody's Investors Service i syfte att förse externa investerare med en oberoende analys av Skandiabankens finansiella ställning. Det finns ett samband mellan bankens rating och finansieringskostnaderna varför Skandiabanken självklart eftersträvar så hög rating som möjligt. 

Rating Skandiabanken – Moody's
LångfristigKortfristigSäkerställda obl.
A2 P-1 Aaa

(P)=positiv utsikt, (N)=negativ utsikt, (RuR)=kreditbetyg under granskning