Gå till innehåll

Finansiell information – Skandiabanken

Här hittar du faktablad, årsredovisningar, delårsrapporter, hållbarhetsredovisningar etc. för Skandiabanken AB.

Skandiabanken Aktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, som är Skandiakoncernens moderbolag.

Årsredovisningar & finansiella rapporter

2024
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-mars 2024
2023
Årsredovisning inkl alternativa nyckeltal 2023
Bokslutskommuniké inkl alternativa nyckeltal 2023
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-sept 2023
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-juni 2023
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-mars 2023
2022
Årsredovisning inkl alternativa nyckeltal 2022
Bokslutskommuniké inkl alternativa nyckeltal 2022
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-sept 2022
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-juni 2022
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-mars 2022
2021
Årsredovisning inkl alternativa nyckeltal 2021
Bokslutskommuniké inkl alternativa nyckeltal 2021
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-sept 2021
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-juni 2021
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-mars 2021
2020
Årsredovisning inkl alternativa nyckeltal 2020
Bokslutskommuniké inkl alternativa nyckeltal 2020
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-sep 2020
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-juni 2020
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-mars 2020
2019
Årsredovisning inkl alternativa nyckeltal 2019
Bokslutskommuniké inkl alternativa nyckeltal 2019
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal jan-sep 2019
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal januari-juni 2019
Delårsrapport inkl alternativa nyckeltal januari-mars 2019
2018
Årsredovisning 2018
Alternativa nyckeltal årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2018
Delårsrapport januari-september 2018
Alternativa nyckeltal januari-september 2018
Delårsrapport januari-juni 2018
Alternativa nyckeltal januari-juni 2018
Delårsrapport januari-mars 2018
Alternativa nyckeltal januari-mars 2018
2017
Skandiabanken AB årsredovisning 2017
Skandiabanken AB Alternativa nyckeltal årsredovisning 2017
Skandiabanken AB Annual report 2017
Skandiabanken AB Alternative Performance Measures 2017
Bokslutskommuniké 2017
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport januari-september 2017
Alternativa nyckeltal januari-september 2017
Delårsrapport januari-juni 2017
Alternativa nyckeltal januari-juni 2017
Delårsrapport januari-mars 2017
Alternativa nyckeltal januari-mars 2017
2016
Skandiabanken AB årsredovisning 2016
Skandiabanken AB Alternativa nyckeltal årsredovisning 2016
Skandiabanken AB Annual report 2016
Skandiabanken AB Alternative Performance Measures 2016
Bokslutskommuniké 2016
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Interim Report January-June 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 
Delårsrapport januari-mars 2016

*Från 2016 publiceras ingen separat rapport för Redogörelser ersättningar Skandiabanken. Motsvarande information finns i personalnoten i respektive års årsredovisning för Skandiabanken AB.

Information om kapitaltäckning & riskhantering

2023
2023-12 Årlig information – kapitaltäckning och riskhantering
2022
2022-12 Årlig information – kapitaltäckning och riskhantering
2021
2021-12 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
2021-09 Periodisk information - kapitaltäckning och likviditetsrisker
2021-06 Periodisk information - kapitaltäckning och likviditetsrisker
2021-03 Periodisk information - kapitaltäckning och likviditetsrisker
2020
2020-12 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
2020-09 Periodisk information - kapitaltäckning
2020-06 Periodisk information - kapitaltäckning
2020-03 Periodisk information - kapitaltäckning
2019
1912 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering

1909 Periodisk information - kapitaltäckning

1906 Periodisk information - kapitaltäckning

1903 Periodisk information - kapitaltäckning
2018
1812 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1809 Periodisk information - kapitaltäckning
1806 Periodisk information - kapitaltäckning
1803 Periodisk information - kapitaltäckning
2017
1712 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1709 Periodisk information - kapitaltäckning
1706 Periodisk information - kapitaltäckning
1703 Periodisk information - kapitaltäckning
2016
1612 Årlig information – kapitaltäckning och riskhantering
1609 Periodisk information - kapitaltäckning
1606 Periodisk information - kapitaltäckning
1603 Periodisk information - kapitaltäckning
2015
1512 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1509 Periodisk information - kapitaltäckning
1506 Periodisk information - kapitaltäckning
1503 Periodisk information - kapitaltäckning
2014
1412 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1409 Periodisk information - kapitaltäckning
1406 Periodisk information - kapitaltäckning
1403 Periodisk information - kapitaltäckning
2013
1312 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1312 Periodisk information - kapitaltäckning
1309 Periodisk information - kapitaltäckning
1306 Periodisk information - kapitaltäckning
1303 Periodisk information - kapitaltäckning
2012
1212 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1212 Periodisk information - kapitaltäckning
1209 Periodisk information - kapitaltäckning
1209 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1206 Periodisk information - kapitaltäckning
1206 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1203 Periodisk information - kapitaltäckning
1203 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
2011
1112 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1112 Periodisk information - kapitaltäckning
1112 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1112 Annual information - capital adeqaucy and risk management
1109 Periodisk information - kapitaltäckning
1106 Periodisk information - kapitaltäckning
1103 Periodisk information - kapitaltäckning
2010
1012 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1012 Periodisk information - kapitaltäckning
1009 Periodisk information - kapitaltäckning
1006 Periodisk information - kapitaltäckning
1003 Periodisk information - kapitaltäckning
2009
0912 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
0912 Periodisk information - kapitaltäckning
0909 Periodisk information - kapitaltäckning
0906 Periodisk information - kapitaltäckning
0903 Periodisk information - kapitaltäckning
2008
0812 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering Pelare III
0812 Periodisk information - kapitaltäckning
0809 Periodisk information - kapitaltäckning
0806 Periodisk information - kapitaltäckning
0803 Periodisk information - kapitaltäckning
2007
Upplysningar om kapitaltäckning och riskhantering Pelare III - 2007
0709 Periodisk information - kapitaltäckning

Redogörelse för ersättningar

 

*2016 års redogörelse för ersättningar redovisas inte längre i en separat rapport. Motsvarande information finns i not 6 i årsredovisningen för Skandiabanken AB.
2015 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2014 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2013 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2012 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2011 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2010 Redogörelse ersättningar Skandiabanken
2009 Redogörelse ersättningar Skandiabanken

Rating

Skandiabanken har en rating (kreditbetyg) från Moody's Investors Service för både Skandiabankens program för säkerställda obligationer och för Skandiabankens lång- och kortfristiga insättningar (long-term and short-term deposits) i syfte att förse externa investerare med en oberoende analys av Skandiabankens finansiella ställning. Det finns ett samband mellan bankens rating och finansieringskostnaderna varför  Skandiabanken självklart eftersträvar så hög rating som möjligt. 

Rating Skandiabanken – Moody's
LångfristigKortfristigSäkerställda obl.
A2 P-1 Aaa

(P)=positiv utsikt, (N)=negativ utsikt, (RuR)=kreditbetyg under granskning