Gå till innehåll

Finansiell information – Skandias bank

Här hittar du faktablad, årsredovisningar, delårsrapporter, hållbarhetsredovisningar etc. för Skandias bank, Skandiabanken AB.

Skandiabanken AB är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och ingår i Skandiakoncernen där Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt är moderbolag sedan 2014.

Årsredovisningar & finansiella rapporter

För att ta del av Skandiabankens finansiella rapporter som är i pdf-format behöver du Acrobat Reader. Programmet kan du kostnadsfritt ladda ner från Adobes webbplats.

2016
Årsredovisning 2016*
Alternativa nyckeltal årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Alternativa nyckeltal Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport januari-september 2016
Interim Report January-June 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 
Delårsrapport januari-mars 2016
2015
Årsredovisning 2015
Annual report 2015
Bokslutskommuniké 2015
Delårsrapport januari-september 2015
Interim Report January-June 2015
Delårsrapport januari-juni 2015
Delårsrapport januari-mars 2015
2014
Årsredovisning 2014
Annual report 2014
Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport januari-september 2014
Delårsrapport januari-juni 2014
Delårsrapport januari-mars 2014
Interim report january-june 2014
2013
Årsredovisning 2013
Annual report 2013
Bokslutskommuniké 2013
Delårsrapport januari-september 2013
Interim report january-june 2013
Delårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-mars 2013
2012
Årsredovisning 2012
Annual report 2012
Bokslutskommuniké 2012
Interim report january-june 2012
Delårsrapport januari-juni 2012
2011
Årsredovisning 2011
Annual report 2011
Delårsrapport januari-juni 2011

*2016 års redogörelse för ersättningar redovisas inte längre i en separat rapport. Motsvarande information finns i not 7 i årsredovisningen för Skandiabanken AB.


Information om kapitaltäckning & riskhantering

2016
1612 Årlig information – kapitaltäckning och riskhantering
1609 Periodisk information - kapitaltäckning
1606 Periodisk information - kapitaltäckning
1603 Periodisk information - kapitaltäckning
2015
1512 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1509 Periodisk information - kapitaltäckning
1506 Periodisk information - kapitaltäckning
1503 Periodisk information - kapitaltäckning
2014
1412 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1409 Periodisk information - kapitaltäckning
1406 Periodisk information - kapitaltäckning
1403 Periodisk information - kapitaltäckning
2013
1312 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1312 Periodisk information - kapitaltäckning
1309 Periodisk information - kapitaltäckning
1306 Periodisk information - kapitaltäckning
1303 Periodisk information - kapitaltäckning
2012
1212 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1212 Periodisk information - kapitaltäckning
1209 Periodisk information - kapitaltäckning
1209 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1206 Periodisk information - kapitaltäckning
1206 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1203 Periodisk information - kapitaltäckning
1203 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
2011
1112 Årlig information - kapitaltäckning och riskhantering
1112 Periodisk information - kapitaltäckning
1112 Periodic information - capital adequacy and liquidity risk
1112 Annual information - capital adeqaucy and risk management
1109 Periodisk information - kapitaltäckning
1106 Periodisk information - kapitaltäckning
1103 Periodisk information - kapitaltäckning

Redogörelse för ersättningar

Rating

Både Skandiabanken och Skandiabankens program för säkerställda obligationer har en rating (kreditbetyg) från Moody's Investors Service i syfte att förse externa investerare med en oberoende analys av Skandiabankens finansiella ställning. Det finns ett samband mellan bankens rating och finansieringskostnaderna varför Skandiabanken självklart eftersträvar så hög rating som möjligt. 

Rating Skandiabanken – Moody's
LångfristigKortfristigSäkerställda obl.
A2 (N) P-1 Aaa

(P)=positiv utsikt, (S)=stabil utsikt, (N)=negativ utsikt, (RuR)=kreditbetyg under granskning