Gå till innehåll

Finansiell information – Skandias livbolag och Skandiakoncernen

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningar, delårsöversikter- och rapporter samt solvens- och verksamhetsrapporter för Skandias livbolag, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt samt Skandiakoncernen.

Årsredovisningar & finansiella rapporter

2021
Delårsrapport januari-juni 2021
Delårsöversikt januari-juni 2021
Delårsöversikt januari-mars 2021
2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Helårsöversikt 2020
Delårsöversikt januari-september 2020
Delårsrapport januari-juni 2020
Delårsöversikt januari-juni 2020
Delårsöversikt januari-mars 2020
2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Helårsöversikt 2019
Delårsöversikt januari-september 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
Delårsöversikt januari-juni 2019
Delårsöversikt januari-mars 2019

 

Hållbarhetsredovisning

För hållbarhetsredovisningar från och med 2018, se årsredovisningar och finansiella rapporter ovan.