Gå till innehåll

Finansiell information – Skandias livbolag och Skandiakoncernen

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningar, delårsöversikter- och rapporter samt solvens- och verksamhetsrapporter för Skandias livbolag, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt samt Skandiakoncernen.

Årsredovisningar & finansiella rapporter

 

2024
Delårsöversikt januari-mars 2024
2023
Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Års-och hållbarhetsredovisning 2023 (PDF för utskrift)
Helårsöversikt 2023
Delårsöversikt januari-september 2023
Delårsrapport januari-juni 2023
Delårsöversikt januari-juni 2023
Delårsöversikt januari-mars 2023
2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (PDF för utskrift)
Helårsöversikt 2022
Delårsöversikt januari-september 2022
Delårsrapport januari-juni 2022
Delårsöversikt januari-juni 2022
Delårsöversikt januari-mars 2022
2021
Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Helårsöversikt 2021
Delårsöversikt januari-september 2021
Delårsrapport januari-juni 2021
Delårsöversikt januari-juni 2021
Delårsöversikt januari-mars 2021
2020
Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Helårsöversikt 2020
Delårsöversikt januari-september 2020
Delårsrapport januari-juni 2020
Delårsöversikt januari-juni 2020
Delårsöversikt januari-mars 2020
2019
Års- och hållbarhetsredovisning 2019
Helårsöversikt 2019
Delårsöversikt januari-september 2019
Delårsrapport januari-juni 2019
Delårsöversikt januari-juni 2019
Delårsöversikt januari-mars 2019

 

Hållbarhetsredovisning

För hållbarhetsredovisningar från och med 2018, se årsredovisningar och finansiella rapporter ovan.