Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2016–2020)

5,7%

Återbäringsränta från och med 1 maj 2021

5 %

Totalavkastning

Totalavkastning 2021-06-30 (maj)

10,0%

Rullande 12 mån

17,1%
Solvens 

Solvensgrad 2021-05-31

190%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2021-06-30

112% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)