Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2015–2019)

8,0%

Återbäringsränta från och med 1 september 2020

3,0%

Totalavkastning

Totalavkastning 2020-08-31 (augusti)

-0,6%

Rullande 12 mån

2,0%
Solvens 

Solvensgrad 2020-08-31

166%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2020-08-31

107% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)
Faktablad - Skandia i siffror