Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 
Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2015–2019) 8,0%

Återbäringsränta från och med 1 april 2020

2,0%

Totalavkastning
Totalavkastning 2020-02-29: (februari) -0,8%
Rullande 12 mån 6,4%
Solvens 
Solvensgrad 2020-02-29 167%
Konsolidering   
Kollektiv konsolideringsgrad 2020-02-29 108% 
Marknadsvärde   
Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16 1.00 (0%)
Faktablad - Skandia i siffror