Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia Liv i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2017–2021)

7,6%

Återbäringsränta 1 maj 2022

4 %

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 12 månaderna (maj 2021-april 2022)

11,9%
Totalavkastning

Totalavkastning under året t.o.m. 2022-04-30

-2,9%

Totalavkastning de senaste 12 månaderna (maj 2021-april 2022)

7,2%
Solvens 

Solvensgrad 2022-04-30

212%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2022-04-30

106% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)