Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia Liv i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2017–2021)

7,6%

Återbäringsränta 1 oktober 2022

2 %

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 12 månaderna (september 2021-augusti 2022)

10,0%
Totalavkastning

Totalavkastning under året t.o.m. 2022-08-31

-4,9%

Totalavkastning de senaste 12 månaderna (september 2021-augusti 2022)

-1,3%
Solvens 

Solvensgrad 2022-08-31

213%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2022-08-31

103% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)