Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia Liv i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2018–2022)

7,5%

Återbäringsränta 1 juni 2023

4 %

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 12 månaderna (september 2022-augusti 2023)

2,8%
Totalavkastning

Totalavkastning under året t.o.m. 2023-08-31

3,3%

Totalavkastning de senaste 12 månaderna (september 2022-augusti 2023)

3,1%
Solvens 

Solvensgrad 2023-08-31

213%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2023-08-31

103% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)