Gå till innehåll

Vi kan få dina pengar att växa

Skandia Liv i siffror – traditionell förvaltning

Siffrorna är angivna före skatt och avgifter. Siffrorna uppdateras månadsvis i slutet av månaden efter. Vid års-, halvårs- och kvartalsskifte ska Skandia Livs styrelse godkänna bokslutet innan siffrorna redovisas. Då kan det dröja lite längre.
Återbäringsränta 

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren (2019–2023)

6,5 %

Återbäringsränta 1 juni 2024

6 %

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 12 månaderna (juni 2023-maj 2024)

4,2%
Totalavkastning

Totalavkastning under året t.o.m. 2024-05-31

3,6%

Totalavkastning de senaste 12 månaderna (juni 2023-maj 2024)

6,5%
Solvens 

Solvensgrad 2024-05-31

211%
Konsolidering   

Kollektiv konsolideringsgrad 2024-05-31

106% 
Marknadsvärde   

Marknadsvärdesfaktor fr.o.m. 2009-09-16

1.00 (0%)