Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Pensionsåldern

När du planerar för pensionen är åldern en viktig aspekt. Här kommer några tips som kan vara bra att tänka på.

Pensionsåldern – bra att veta

Många som närmar sig den ”magiska” 65-års­gränsen vill inget hellre än att varva ned. Men för dig som har lusten och orken att jobba vidare kan det innebära en rejäl boost för pensionen, menar Mattias Munter. Här besvarar han de vanligaste frågorna om när man egentligen ska gå i pension och vad man behöver tänka på.  

 • Allmän pension: Hur tidigt du får ta ut allmän pension beror på rådande regler. Just nu pågår regeländringar och framöver kommer man successivt att ändra lägsta ålder baserat på medellivslängden.

  Tjänstepension: Hur tidigt du får ta ut tjänstepension kan variera. Generellt sett brukar 55 år vara lägsta ålder för uttag. Läs vad som gäller i villkoren.

  Privat pension: Privat pension var variera ännu mer, beroende på vilken lösning du har valt. Läs vad som gäller i villkoren.

 • Innan du bestämmer dig

  • Gör en pensionsprognos – och säkra upp med privat pension vid behov. Ur ett ekonomiskt perpektiv är det en fördel om du har både privat pension och tjänstepension, utöver den allmänna pensionen. 
  • Se över var du har all pension och samla den ev. hos en aktör för att förenkla hanteringen av val och uttagsplaner

  När du bestämt dig

  • Prata med din arbetsgivare om hur du vill göra i övergången – en del väljer att deltidspensionera sig
  • Kontakta dina pensionsbolag där du har privat pension och tjänstepension
  • Gå in på Mina sidor på Pensionsmyndighetens webbplats och ansök om allmän pension, om du vill ta ut den

  Läs även Mattias Munter om hur du undviker de vanliga misstagen när du ska ta ut din pension

 • Pensionsmyndigheten har räknat ut att varje extra arbetsår efter 65 års ålder kan ge ca 7–8 % högre allmän pension. För resten av livet. Det finns dock saker du bör tänka på:

  Jobbet & tjänstepensionen

  Börja med att prata med din arbetsgivare. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Glöm inte att förhandla med arbetsgivaren om tjänstepensionsavsättningar efter 65 års ålder – det är ingen självklarhet.

  Pensionsavtalen

  Nästa steg är att se över dina pensionsavtal. Många avtal gäller till 65 års ålder eftersom det fortfarande är den vanligaste pensionsåldern. Vissa lösningar betalas ut automatiskt medan andra kräver att du aktivt gör ett val. Ha koll på när dina avtal löper ut och kontakta pensionsbolagen i god tid före dess. 

  Allmän pension börjar utbetalas först när du har ansökt om utbetalning. Du kan vänta med att ta ut hela eller delar av din allmänna pension. 

  Ändringsmöjligheterna

  Visste du att du har stora möjligheter att påverka dina pensionsutbetalningar just vid avtalets slut? Hos oss är flexibiliteten som störst vid den tidpunkten och vi hjälper dig gärna att optimera pensionen utifrån din situation. När utbetalningarna påbörjats är det sällan möjligt att ändra gjorda val, därför är det bra att planera i tid.

  Skatten

  När du fortsätter jobbar ökar möjligheten för din pension att öka i värde och det betalas in mer till din pension. Men ju högre pension du får, desto viktigare blir det att ha koll på brytpunkten för skatt. Behöver du en hög inkomst och är villig att betala mer i skatt? Eller räcker en inkomst under brytpunkten för dina utgifter?

 • Skatt på pensionsinkomst

  Pension beskattas på liknande sätt som inkomst av tjänst. Du betalar 29–35 % i kommunal inkomstskatt, beroende på kommun, och extra 20 % i statlig inkomstskatt om inkomsten överstiger en viss brytpunkt.

  Skattelättnader

  Eftersom staten vill att det ska löna sig att arbeta, har man bestämt att den som jobbar ska få vissa skattelättnader. Det blir ännu förmånligare från och med året då du fyller 66 år. Då betalar du betydligt mindre i skatt än tidigare, tack vare ett förhöjt grundavdrag och jobb­skatte­avdrag.

  Man har också bestämt att den som går i pension efter 65 års ålder ska betala mindre i inkomstskatt än den som går före. Till exempel är brytpunkten för statlig inkomstskatt mer tillåtande för personer över 65 år. 

  Eventuella förmånstagare beskattas på samma vis (gäller om du har efterlevande­skydd och dör under försäkrings­tiden).

  Läs mer på Skatteverket: 1) statlig inkomstskatt 2) förhöjt grundavdrag 3) jobb­skatte­avdrag

 • Lägsta ålder att ta ut allmän pension under 2020: 61–62 år, beroende på vilken åldersgrupp du tillhör. Tänk på att din allmänna pension blir ca 6 % lägre för varje år du väljer att ta ut pension innan 65 års ålder.

  Pensionsmyndigheten skriver så här:

  Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling, vilket innebär att en så kallad riktålder införs.

  Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling.

  Riktåldern kommer att fastställas årligen och användas 6 år senare och den kan max ändras med 1 år i taget. Den måste också ha legat still i 3 år innan den kan ändras.

  År 2026, då riktåldern börjar användas, ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla 3 år före den riktålder som införs.

  Riktåldern kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Det skulle innebära att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.

  Det finns förslag på ändring redan från 2023 kring att flytta 65 år för rätt till garantipension till 66 år. Det blir som en övergång till att riktåldern ska användas från 2026. 

  Läs mer på Pensions­myndigheten

Vad vill du göra nu?