Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Spara med garanti

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) kan både öka och minska i värde men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Fördelar med att spara med garanti


Garanterat belopp vid utbetalningen

När det är dags för utbetalning är du garanterad ett visst belopp, som succesivt byggs upp av dina inbetalningar. Garantin ger ditt sparande trygghet, eftersom du aldrig kan få mindre än vi lovat. Däremot kan du få mer.

Vi sköter placeringarna

Du behöver inte själv tänka kring hur pengarna ska placeras – vi sköter förvaltningen åt dig. Våra kapitalförvaltare placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt.

Jämn utveckling över tid

Den avkastning som kapitalförvaltarna lyckas skapa fördelas genom en återbäringsränta. Det innebär att du får en jämn utveckling över tid. Allt för att du ska kunna luta dig tillbaka och fokusera på annat i livet.

Några vanliga frågor

När du sparar med garanti i traditionell förvaltning sparar du i vår allra mest bekväma sparform. Vi sköter allt och ger dig ett långsiktigt sparande som du kan vara trygg med.

 • Traditionell förvaltning innebär att vi har ansvar för att förvalta spararnas kapital och ger en garanti. Alla spararnas pengar placeras i samma portfölj.

  Just att många sparar i den här sparformen tillsammans ger bra förutsättningar för sparandet att öka i värde. Vi kan placera mer pengar till högre risk vilket betyder att du har goda möjligheter till en bra återbäringsgränta. Dessutom kan vi samtidigt lova ett minsta belopp, ett sk. garanterat belopp, när det är dags för utbetalning.

  Eftersom vi är ett kundägt bolag finns det inga aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går istället tillbaka till våra 1,5 miljoner kunder som sparar i traditionellt förvaltad försäkring. 

  Att vi har varit framgångsrika visas t.ex. av att vi de senaste åren utsetts till årets livbolag av Söderberg & Partner.

 • Våra kapitalförvaltare placerar spararnas pengar och resultatet fördelas ut med hjälp av en återbärings­ränta.

  Kapital­förvaltningens avkastning på placeringarna kan variera mycket från en månad till en annan. Återbärings­räntan sätts så att utveck­lingen blir jämnare. Ambitionen är att kapitalförvaltningens av­kastning och återbäringsräntan ska vara lika över tid. På så vis är återbärings­räntan ett sätt att jämna ut toppar och dalar – och göra dessa mindre kännbara för spararna.

  Historiskt sett har vi lyckats bra med placeringarna och återbärings­räntan har varit hög de senaste åren. Det är samtidigt ingen garanti för framtiden och vi vet att återbärings­räntan kommer att variera över tid. 

  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 15 åren: 6,5 % per år (2009–2023)
  • Genomsnittlig återbäringsränta under de senaste 5 åren: 6,5% per år (2019–2023)
 • Vi är måna om att du ska välja ett sparande som motsvarar dina förvänt­ningar och passar dina behov. 

  En kapital­försäkring med traditionell förvaltning och garanti passar dig som vill ha trygghet och spara bekvämt. Det enda valet du behöver göra är hur mycket du ska spara  och sedan sköter vi resten. 

  Om du vill kan du också välja vem som får dina pengar om du dör under för­säkrings­­tiden. Det kan t.ex. vara bra om du är omgift och har barn i ett tidigare äktenskap eller av annan anledning vill styra detta.

  Sparandet passar bäst för dig som kan tänka dig att spara i minst 10 år. Anledningen till det är att vi ska kunna göra lång­siktiga investeringar och se till att dina pengar kan växa på bästa sätt. Du kan ta ut pengarna tidigare mot en avgift om behovet skulle uppstå.

 • Det garanterade beloppet är det lägsta belopp som vi garanterar att betala ut till dig enligt försäkringsavtalet.

  Garantin byggs successivt upp av dina eller din arbetsgivares inbetalningar (premier). För varje premie som betalas till sparandet beräknas ett garanterat belopp för utbetalningen (försäkringsbelopp).

  För att räkna ut vad du kommer få i garanterat belopp använder vi antaganden om bl.a. garantiränta och hur stor andel av sparpremien som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande premier.

  Tabellen nedan visar hur stor del av sparpremien som för närvarande ligger till grund för beräkning av garantin vid nyteckning och nya premier – och aktuell garantiränta för dessa. Garantiräntan är före skatt och avgifter.

    Andel av sparpremie Garantiränta
  Kapitalförsäkring Skandia Liv 80 % 1,25 %

   

Så placerar vi dina pengar

Vi investerar i olika slags tillgångar, även sådana som inte är direkt beroende av vad som händer på marknaden. Målet är att placeringarna ska skapa bra avkastning i olika börsklimat. 

 • För några år sedan tog vi beslutet att öka andelen onoterade innehav – som ett alternativ i tider när räntan var nära noll och börserna högt värderade. Sedan dess har vi byggt upp innehav i flera spännande teknikbolag, t.ex. Spotify, iZettle och Linas Matkasse. 

  Ungefär 17 % av placeringarna i sparformen görs i fonder för onoterade bolag. Det är en betydligt större andel än vad många andra svenska institutioner har.

  Här kan du se portföljens fördelning för traditionell förvaltning

 • Andra alternativa tillgångar är infrastruktur som höghastighetståg och vindkraft. Även fastigheter är en del av de alternativa tillgångarna i vår portfölj – en styrka i oroliga tider på finansmarknaden.

  Innan vi väljer investeringar gör vi en gedigen analys, t.ex. av aktören bakom en fond, historisk av­kastning, om man följer sin placerings­filosofi eller inte. I våra investeringar väljer vi bort bolag och förvaltare som inte lever upp till våra förväntningar vad gäller frågor om klimat, miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

  Vi direktinvesterar inte i företag som producerar tobak, cannabis, kontroversiella vapen eller som utvinner kol. Vi är med och påverkar för att förändra bolags agerande. Vi letar aktivt efter investeringar som bidrar till hållbar och samhällsnyttig utveckling. Påverkan innebär bl.a. att vi är aktiva i styrelse­rekryteringar, på bolags­stämmor och i samtal med företags­ledningar. Vår grund­inställning är att vi gör mer nytta genom att stanna kvar och verka för förändring så långt det är möjligt, än genom att sälja av vårt innehav.  

 • Som trygg bas i sparandet står obligationer och en balanserad riskspridning mellan t.ex. tillgångar, marknader och branscher. 

  Vi styrs inte av av något jämförelseindex, utan målet är att med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna. Vi brukar säga att spararnas kapital placeras i en "allvädersportfölj".

  För dig som inte själv vill bevaka och hantera oväntade händelser på marknaden är Kapitalförsäkring inom Skandia Liv en bekväm sparform. Men det är också ett unikt sätt för privatpersoner att kunna investera indirekt i onoterade bolag.

Skandia Liv (traditionell förvaltning) på 1 minut

Läs mer och börja spara idag!

 • Hög avkastning historiskt
 • Låga avgifter när du tecknar online
 • Garanterat belopp vid utbetalning
Läs mer och börja spara