Gå till innehåll
Mamma och barn planterar växter

Vad har dina pensionspengar med en hållbarare värld att göra?

Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. Häng med så ska vi förklara hur dina pengar jobbar för en bättre värld!

Vad har dina pengar med klimatomställningen att göra?

Vi var i våras första svenska aktör att ansluta oss till Climate Investment Coalition (CIC). Ett internationellt initiativ, som skapats i syfte att snabba på investeringarna i förnybar energi och andra klimatåtgärder. Nu står det klart att vi investerar minst 40 miljarder kronor i klimatinvesteringar fram till 2030. För att investeringar i det långa perspektivet måste göras nu. Läs mer här

Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Sjukvården står globalt och i Sverige inför stora utmaningar. Endast vården för diabetes (typ 2) kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder kronor årligen. Vi finansierar ensamt en helt ny innovativ hälsoobligation med 30 miljoner kronor för att förebygga diabetes (typ 2).

Så samtidigt som du kan få avkastning på ditt sparande kan dina pensionspengar nu också bidra till att färre personer utvecklar diabetes. Bra va! Läs mer här

Vad har dina pensionspengar med tågtrafiken i Europa att göra?

Svaret är: en hel del! Vi har nämligen investerat 1 miljard kronor i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av samarbetsorganet Eurofima för att finansiera och stärka incitamenten att modernisera Europas tågtrafik.

En klimatsmart investering som gynnar både dig som sparare och vår planet! Läs mer här

Vad har dina pensionspengar med jobb och utbildning i Karibien att göra?

Vi har investerat 1 miljard kronor i den sociala obligationen ”Education, Youth, Employment Bond" som genom utbildning och arbete ska stärka och ge bättre förutsättningar för unga i Latinamerika och Karibien.

Investeringar i sociala obligationer innebär en bra avkastning samtidigt som pengarna bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. En win-win helt enkelt. Läs mer här

Vad har dina pensionspengar med antikorruption att göra?

Korruption försvårar all utveckling och är en utmaning för många bolag. Vi har därför tillsammans med Transparency International Sverige (TI Sverige) och fem andra stora svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF) – ett samarbete för att främja transparens och motverka korruption. En investering i hållbarhet som skapar bättre förutsättningar för lönsamma investeringar. Läs mer här

Vill du börja spara hållbart?

Kom igång med ett hållbart sparande