Gå till innehåll
Tre växter och en vattenkanna

Hållbart sparande

 • Bidra till en mer hållbar utveckling
 • Spara med garanti eller i utvalda fonder
 • Ett sparande som gör skillnad
Kom igång med hållbart sparande

Hur hållbart vill du spara?

Hos oss kan du göra hållbara val på ett enkelt sätt. Vi tar sedan länge hänsyn till miljö och samhälle. Vi granskar fonderna i Skandia Link och investeringarna i Skandia Liv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Allt från affärsetik, till miljö och mänskliga rättigheter samt hur investeringarna bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du ha ett ännu större fokus på hållbarhet har vi över 30 fonder inom Skandia Link med hållbarhetsfokus. Det betyder att vi är lite extra tuffa i bedömning av hur fonderna beaktar hållbarhet. Se de fonder som lever upp till Skandias hållbarhetsfokus i vår fondlista.

Kom igång snabbt med våra indexnära fonder med hållbarhetsfokus


Löv med siffror på

Mix 30 Exponering

Fonden passar en fondsparare som vill ha en fossilfri fond med större vikt på en hållbar ränteportfölj, i kombination med en indexnära aktieförvaltning.

 • Exponering ca 30% aktier och 70% räntor
 • Minsta rekommenderad spartid 2–3 år
 • Måttlig risk

 

Visa kursfakta och övrig fondinformation

Löv med siffror på

Mix 60 Exponering

Fonden passar en fondsparare som vill ha en fossilfri fond med större vikt på en indexnära aktieförvaltning, i kombination med en hållbar ränteportföj.

 • Exponering ca 60% aktier och 40% räntor
 • Minsta rekommenderad spartid 3–4 år
 • Medelhög risk

 

Visa kursfakta och övrig fondinformation

Löv med siffror på

Mix 100 Exponering

Fonden passar en fondsparare som önskar en fossilfri fond som är indexnära med aktiva inslag. Fonden är exponerad mot både svenska och globala aktier. 

 • Exponering 100% aktier
 • Minsta rekommenderad spartid 5 år
 • Hög risk

 

Visa kursfakta och övrig fondinformation

Fonder med hållbarhetsfokus

Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. Läs mer om hållbarhet i fonder.

Vad är ett hållbart sparande?

Ett hållbart sparande innebär att vi agerar ansvarsfullt och gör investeringar samt väljer ut fonder som får dina sparpengar att växa, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Varför är det en viktig del i vår affär?

Vår drivkraft är att skapa trygghet för generationer och bidra till ett hållbart värdeskapande med sikte på att vara det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Läs mer om hur vi jobbar med hållbart sparande

Tänk på! Handel med finansiella instrument är en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här

Hur kan jag spara hållbart?

Vilken sparform du ska välja beror på hur engagerad du vill vara och hur stor risk du är beredd att ta.

 • Vill du inte ägna så mycket tid och energi åt sparandet och söker en sparform med garanti är Skandia Liv (traditionell förvaltning) en bra lösning.
 • Vill du spara i fonder kan du antingen välja själv eller få hjälp med fondvalen och hitta en risknivå som passar dig.

I båda sparformerna erbjuder vi dig en sparportfölj som både ger god riskspridning och har en tydlig hållbarhetsprofil. Alla våra utvalda fonder har även hållbarhetsgranskats och vi erbjuder även ett brett och växande utbud av fonder med hållbarhetsfokus. 

Grönt paraply

Spara med garanti i Skandia Liv

Skandia Liv är en trygg sparform med garanti där allt överskott går till dig som kund. Ditt sparande placeras i allt från aktier och räntor till infrastruktur och spännande startupbolag. 

 

Klossar i en glaskupa

Spara i våra utvalda fonder

För dig som vill spara hållbart i fonder finns det en rad olika fonder att välja mellan. Inom fondförvaltning erbjuder vi ränte- och blandfonder, aktiva och indexnära aktiefonder.

Bord med jordglob och växter på

Vi investerar 1 miljard i jobb  och utbildning

Vad har dina pensionspengar att göra med jobb och utbildning? Svar: mer än du kanske tror! Skandia investerar nu 1 miljard kronor i en social obligation som ska stärka unga människor genom utbildning och arbete i Latinamerika och Karibien.

Läs hela nyheten här
Barn håller i uppblåsbar jordglob

Vad har dina pensionspengar med en hållbarare värld att göra?

Vi vet att pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar. Häng med så förklarar vi hur dina pengar jobbar för en bättre värld!

Läs mer om hur dina pensionspengar jobbar

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/

Hållbarhetsrelaterade upplysningar https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrelaterade-upplysningar/

Tänk på

Det kan tyckas självklart, men vi vill ändå på­minna om risken med att placera pengar i t.ex. fonder. Historisk av­kastning är ingen garanti för framtida avkastning och dina pengar kan både öka och minska i värde.

Även om vi kan ge dig tips på vägen är det du själv som ansvarar för dina investerings­beslut. Därför är det viktigt att du läser all information inför ett beslut. Läs gärna om risker och ditt ansvar här.

Läs också gärna mer om hur Skandia undviker intressekonflikter, hanterar sk. tredjepartsersättningar och om de olika bolagen på ”Att handla på skandia.se”.