Gå till innehåll
Kvinna som springer

Friska företag

Vi vill hjälpa våra kunder och samhället i stort till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro. Vår ambition är att skapa nytta för våra kunder genom lösningar som även gör samhället friskare.

Ett helhetsgrepp om hälsa

Det mest effektiva och lönsammaste sättet att hantera hälsoproblem på är att förutse och förebygga dem. Vår långa erfarenhet och tradition av hälsofrämjande arbete har gett oss en helhetssyn på vad hälsa innebär. Vi ser proaktiva insatser som en viktig del i att motverka ohälsa och i att stödja företag och individer, samtidigt som hela samhället gynnas av möjligheten att spara in de kostnader för produktionsbortfall som sjukfrånvaro medför.  

Med försäkringslogiken som grund och över 100 års erfarenhet av proaktivt arbete är det naturligt för oss att agera på tidiga signaler. Vi kallar det Skandiamodellen – att förutse och förebygga för att skapa vinster både för människan och för samhället.  

Åtta av tio av dem som söker stöd i vår förebyggande hälsoförsäkring är i fullt arbete. Det innebär att vi arbetar med att reducera den kostsamma sjuknärvaro som uppstår när människor är på jobbet men inte kan prestera till fullo eftersom de inte mår helt bra. Vi minskar även det produktionsbortfall som uppstår på arbetsplatser som en konsekvens av stress och sömnbesvär. 

Läs mer om vårt erbjudande för Friska företag

Hälsokedjan är ett koncept som vi har utvecklat för att erbjuda ett helhetsgrepp om hälsa och säkerställa att rätt hälsofrämjande insatser kommer kunderna till del, oavsett omständigheterna. I vår hälsokedja ingår hälso-och sjukförsäkring, vårdförsäkring och flera typer av arbetsmiljö- och hälsotjänster för bättre hälsa. Här kan du läsa mer om företagshälsa.

Rapport om ohälsa

För sjunde året i rad har vi undersökt vad sjukskrivningar kostar samhället. Årets rapport visar att kostnaden för sjukskrivningar uppgick till 75 miljarder kronor under 2023. Bakom varje sjukfall finns en människa som får betala med både plånbok och mänskligt lidande vilket i många fall hade kunnat undvikas om rätt stöd hade satts in i tid. Att årligen undersöka kostnaden som vi förlorar på långtidssjukskrivningar är viktigt för oss på Skandia. Det blir en indikator på hur mycket vi som samhälle kan tjäna på just förebyggande åtgärder utöver att minska på det mänskliga lidandet en längre sjukskrivning medför.

Läs mer här

Tillsammans tar vi ansvar för ett friskare företag och ett hållbart arbetsliv. Se vår film ovan. 

Skandias Hälsokalkylator

Räkna på vad ohälsa och sjukskrivningar kostar ditt företag. Uträkningen kan användas som underlag för att satsa på förebyggande hälsoinsatser som skapar friska och hållbara medarbetare på ditt företag.

Att prioritera hälsa på företaget är en lönsam investering. Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser gynnar alla parter; medarbetare, arbetsgivare, försäkringsbolag och samhället. Vårt mål är att stödja arbetsgivare och dig som chef för att skapa ett mer hållbart och lönsamt företag.

Räkna ut vad ohälsan kostar

Vi stödjer forskning

Stöd till medicinsk forskning ingår som en viktig del i vårt hälsofrämjande arbete. Vi initierar och finansierar forskningsprojekt i samverkan med flera ledande universitet. Syftet är att utveckla lösningar som kommer våra kunder och samhället till godo genom att bidra till fysisk och psykisk hälsa och hållbara välfärdssystem. Vi prioriterar forskning kring sjukdomar som är vanliga i försäkringskollektivet eller bland kommande kunder. Många av de projekt som vi stödjer fokuserar på förebyggande insatser och rehabilitering.

Färglatt hjärta

Heltäckande tjänstepension med extra fokus på hälsa

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför erbjuder vi dig och dina medarbetare en hel­täckande tjänstepension med extra fokus på hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Mer om erbjudandet här

Mål och resultat för Friska företag

Ambition: Bidra till friskare individer genom vårt arbete med förbättrad företagshälsa 

Övergripande långsiktiga mål: Reducera sjukfrånvaron med minst 60 procent bland våra företagskunder som har försäkringslösningar inom Hälsokedjan, samt att öka andel kundföretag som aktivt arbetar med sina anställdas hälsa tillsammans med oss.

Exempel på initiativ 2023:

  • Vi har tagit fram en hälsokalkylator för att hjälpa företag att räkna på kostnaden för sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Hälsokalkylatorn ger ett bra underlag för att se hur mycket ohälsan kostar, och kan användas som underlag för att satsa på förebyggande hälsoinsatser.
  • Under året har vi lanserat ”Min Hälsosluss”, en samlad sida för våra kunders vård- och hälsoförsäkringar. Det är nu ännu enklare att hitta och få hjälp i olika ärenden och komma i kontakt med Hälsoslussen, och vi guidar kunderna så att de snabbt och enkelt får rätt hjälp.
  • Vi har ytterligare förenklat och förtydligat vårt erbjudande Hälsokedjan och de arbetsmiljö- och hälsorelaterade tjänster som är en del av detta erbjudande.
  • 8 av 10 använder vår hälsoförsäkring förebyggande för att undvika sjukskrivning
  • Förbättring inom stress (66%) och sömn (68%) för de som använder vår hälsoförsäkring
  • 9 av 10 chefer rekommenderar vår hälsoförsäkring enligt kundundersökning
  • Kunderna ger servicen i Hälsoslussen ett högt betyg -> 4,5 av 5

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss