Gå till innehåll
Produktpaket

Företagshälsa i fokus för friskare företag

Vårt hälsopaket med hälsoförsäkring, vårdförsäkring och sjukförsäkring, bidrar till friskare medarbetare och bättre företagshälsa. Vi satsar lång­siktigt på före­byggande insatser och har tillsammans med våra kunder sänkt antalet sjuk­skrivningar senaste 15 åren.

Jag vill ha ett friskare företag

Med företagshälsa i fokus – friskare medarbetare för ett hållbart arbetsliv


Med vårt hälsopaket för företag kan vi sätta in stödinsatser för att förebygga sjukskrivning. Det mest effektiva och lönsammaste sättet att hantera hälsoproblem på är att förutse och förebygga dem. Vi ser proaktiva insatser som en viktig del i att motverka ohälsa och i att stödja företag och individer, samtidigt som hela samhället gynnas av möjligheten att spara in de kostnader för produktionsbortfall som sjukfrånvaro medför. 

Hälsoförsäkring

Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. Du som arbets­givare får stöd i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring.

8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning.

Hälsoförsäkringen förebygger

Vård­för­säkring

Vård­försäk­ringen ger med­arbetaren snabb till­gång till privat vård, specialist­läkare och garan­terad operation inom 20 dagar.

Företaget får dessutom lägre premie på vår sjuk­försäkring.

Vård­försäk­ringen ger snabb vård

Sjukförsäkring

Medarbetaren får ersättning upp till 90% av lönen vid långtids­sjukskrivning. Du kan välja om ersätt­ningen ska betalas ut redan efter första månaden.

När du tecknar sjukförsäkring läggs för närvarande hälso­försäkringen till kost­nads­fritt.

Sjukförsäkringen ger ersättning

Försäkringarna går att köpa separat
Har ditt företag redan en sjukförsäkring i kollektivavtalet? Du kan enkelt komplettera med en hälso- eller vårdförsäkring för att ge dina medarbetare ett riktigt bra skydd. Boka rådgivning

Räkna ut kostnader för ohälsa


Räkna på vad ohälsa och sjukskrivningar kostar ditt företag. Uträkningen kan du använda som underlag för att satsa på förebyggande hälsoinsatser för att få friska och hållbara medarbetare på ditt företag.

Att arbeta med förebyggande hälsoinsatser är en lönsam investering för både ditt företag och för dina medarbetare. Hos oss kan du få bättre koll på kostnaderna och få hjälp med förebyggande insatser. Testa vår hälsokalkylator och räkna på hur mycket ohälsan kostar.

Räkna ut kostnader för ohälsa

Företagshälsa – ta hand om dina medarbetare


Sök hjälp via Hälsoslussen

Har din medarbetare vårdförsäkring eller hälso­försäkring via jobbet hos oss?

 • Din medarbetare kan få snabb hjälp och vård
 • Snabb kontakt med en hälso- och rehabvägledare
 • Få råd och stöd om hur du kan hjälpa en medarbetare via hälsoförsäkringen

Till Hälsoslussen

Komplettera med arbetsmiljö- och hälsotjänster

Du kan använda oss som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård. 

Vi erbjuder ett flertal arbetsmiljö- och hälsotjänster tillsammans med vår samarbetspartner Sophia­­hemmet Rehab Center och deras partners inom hälsa. Läs mer om effektiva arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Ett urval av våra arbetsmiljö- och hälsotjänster är:

 • Chefsutveckling
 • Konflikthantering
 • Psykologföreläsningar/workshops
 • Ergonomiföreläsning/rond kopplat till bildskärmsarbete
 • Utredning kränkande särbehandling
 • Digital psykologrådgivning
 • Krisstöd
 • Allmän hälsoundersökning (Stockholm)
 • Hälsoundersökning med företagsrapport
 • Hälsotest med företagsrapport
 • Beroendeutredning/behandling
 • Hjärt- och lungräddningsutbildning
 • Sjuk- och friskanmälningstjänst
 • Digital medarbetarundersökning med AI
 • Förebyggande friskvårdsprogram

Fler tips om förebyggande hälsa


Eva

Hur har hälso­försäkringen hjälpt andra?

Om du inte mår bra och kroppen säger stopp, då är det lättare att komma tillbaka med rätt stöd. Här berättar Eva Antonelius och andra hur de fått hjälp till en bättre hälsa med Skandias hälsoförsäkring. 

Se hur hälsoförsäkringen har hjälpt andra ›

Glöm inte tjänste­pensionen ...

I Skandia Tjänstepension med Hälsa ingår sjukförsäkring – och för närvarande läggs en förebyggande hälsoförsäkring till kostnadsfritt (värde 1 950 kr/år).

Min hälsa

Få friskare medarbetare med hälso­appen

Även små steg kan göra skillnad. Hälsoappen Wellr uppmuntrar dina medarbetare till ett sundare liv, vilket bidrar till en friskare arbetsplats och därmed minskade kostnader. Dessutom är det ett bra sätt att visa medarbetarna hur viktiga de är.

Läs mer om hälsoappen Wellr

Fördelar att välja oss


Du får också

 • Om du har en vård­försäkring för dina med­arbetare vet vi av erfarenhet att våra kost­nader för deras sjuk­frånvaro minskar: ju snabbare vård de får, desto snabbare kommer de tillbaka till jobbet. Därför får du redan från början lägre premie för sjuk- och premie­befrielse­försäkringen.

 • Du och dina medarbetare som har tjänstepension och vårdförsäkring hos oss, kan ta del av vardagstjänster till ett förmånligt pris hos våra leverantörer. Ett enkelt sätt att få extra stöd och hjälp, både för sig själv och sina nära.

  Läs mer om Skandia Omtanke.

   

Vill du också ha ett friskare företag?

 • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
 • Hälso­försäkring adderas kostnads­fritt när du tecknar vår sjuk­försäkring
 • Förebyggande hjälp till medarbetaren innan problemen leder till kostsamma sjukskrivningar
Boka rådgivning

3 enkla frågor för ett friskare företag