Gå till innehåll
Produktpaket

Företag­shälsa i fokus – för friskare företag

Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 14 åren halverat medarbetarnas sjuk­frånvaro och ökat företagens lönsamhet. Vårt hälsopaket bidrar till friskare medarbetare. 

Jag vill ha ett friskare företag

Friskare medarbetare med företagshälsa i fokus

Hälsoförsäkring

Hälsoförsäkringen hjälper med­arbetaren vid t.ex. ned­stämd­het, stress eller värk. Du som arbets­givare får stöd i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring.

8 av 10 använder hälsoförsäk­ringen före­byggande för att undvika sjuk­skrivning.

Hälsoförsäkringen förebygger

Vård­för­säkring

Vård­försäk­ringen ger med­arbetaren snabb till­gång till privat vård, specialist­läkare och garan­terad operation inom 20 dagar.

Företaget får dessutom lägre premie på vår sjuk­försäkring.

Vård­försäk­ringen ger snabb vård

Sjukförsäkring

Medarbetaren får ersättning upp till 90% av lönen vid långtids­sjukskrivning. Du kan välja om ersätt­ningen ska betalas ut redan efter första månaden.

När du tecknar sjukförsäkring läggs för närvarande hälso­försäkringen till kost­nads­fritt.

Sjukförsäkringen ger ersättning

Företagshälsovård – ta hand om dina medarbetare

Halverat  medarbetarnas sjukfrånvaro  – företagshälsa i fokus

Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 14 åren halverat medarbetarnas sjuk­frånvaro och ökat företagens lönsamhet. Vi kallar det Hälso­kedjan: Hälso­försäkring, Vård­försäkring & Sjuk­försäkring – med möjlighet att lägga till effektiva hälso­tjänster. 

Försäkringarna går även att köpa separat. Om ditt företag redan har en sjukförsäkring i kollektivavtalet kan du komplettera med hälsoförsäkring och vårdförsäkring för att ge dina medarbetare ett riktigt bra skydd. 

Hälsoapp ingår

Med hälsoappen Virgin Pulse får dina medarbetare:

 • Koll på stress, sömn, matvanor & motion
 • Möjlighet till en hälsobonus upp till 1 000 kr/år

Erbjudandet gäller företag med fler än 10 med­­arbetare.

Få friskare medarbetare med hälsoappen

Hälsoslussen ingår

0771-51 55 10
 • Ett telefonnummer till allt!
 • Ger dig och dina med­arbetare snabb kontakt med en hälso- och rehab­väg­ledare
 • När du har funderingar om en med­arbetares hälsa eller när en med­arbetare behöver hjälp
 • Om du vill komplettera med hälsotjänster

Komplettera med hälsotjänster

Använd oss som ett komplement eller alternativ till traditionellt upphandlad företagshälsovård. 

Vi erbjuder före­byggande insatser, hälso­utveckling eller sjukvård i samarbete med Sophia­­hemmet Rehab Center och andra partners inom hälsa. Vill du veta mer ring 0771-51 55 10. Ett urval av våra hälsotjänster är:

 • Hälsostrategisk rådgivning
 • Ergonomiföreläsning/rond
 • Chefsstöd
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Krishantering
 • Digitala verktyg för organisationsutveckling
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Arbetsmiljö- och medarbetarenkät
 • Livsstils- och hälsokartläggning
 • Allmän Hälsoundersökning
 • Föreläsningar/workshop
 • Beroendeutredning/behandling

Mer tips om förebyggande hälsa

"Psykologen hjälpte mig att komma på rätt spår igen"

Peter Cedlöf, Sverigechef för ett IT-bolag, hade jobbat för hårt i många år. Till slut sa kroppen ifrån. 

"Psykologen hjälpte mig att komma på rätt spår igen"

Glöm inte tjänste­pensionen ...

I Skandia Tjänstepension med Hälsa ingår sjukförsäkring – och för närvarande läggs en hälsoförsäkring till utan kostnad.

Vill du också ha ett friskare företag?

 • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
 • Hälso­försäkring adderas kostnads­fritt när du tecknar vår sjuk­försäkring
 • Före­byggande hjälp utan att medarbetaren måste vara sjuk­skriven 
Jag vill ha ett friskare företag