Gå till innehåll
Man och kvinna står under paraply

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

För företag med kollektivavtal

En grupp­liv­för­säk­ring som betalar ut engångsbelopp om en medarbetare dör före pensionering. 

 • En av marknadens lägsta premier – 22 kr/mån per medarbetare
 • Skapar ekonomisk trygghet
 • Utbetalat belopp är skattefritt

Ge medarbetarna trygghet

Så funkar Tjänstegrupp­liv­för­säk­ringen

Du tecknar Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL) för samtliga medarbetare. De ska vara minst 18 år, jobba minst 8 timmar i veckan och vara fullt arbetsföra. TGL betalas av dig som arbetsgivare och kostar 22 kr/månad per försäkrad medarbetare (2024). 

Ett engångsbelopp betalas ut

Om en medarbetare dör betalar vi ut ett engångsbelopp på upp till 343 800 kr (2024). Beloppet minskar gradvis från det att medarbetaren fyllt 55 år, även ordinarie arbetstid kan påverka ersättningens storlek. Ordinarie arbetstid räknas i timmar per helgfri vecka, i genomsnitt per månad.

Om medarbetaren har barn under 17 år minskar inte beloppet pga. ålder.

Beloppet betalas i de flesta fall ut till en person i medarbetarens familj, men exakt vem beror på vilket kollektivavtal medarbetaren tillhör. Medarbetaren kan också skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Dödsboet kan i vissa avtal få 28 650 kr (2024) till begravningshjälp.

Medarbetare med sambo

TGL betalas enligt vissa kollektivavtal ut till medarbetarens sambo, men i andra inte. För att sambon ska få beloppet i sådant fall måste medarbetaren skriva ett särskilt förmåns­tagar­förordnande.

Barntillägg

Om medarbetaren har barn under 20 år betalar vi ut ett tillägg till varje arvsberättigat barn. Summan är 28 650 kr – 114 600 kr (2024) och beror på med­arbetarens arbetstid, avtalet och barnets ålder.

Försäkrad fram till pensionen

Grupp­liv­för­säk­ringen TGL gäller fram till månaden innan medarbetaren går i pension eller längst t.o.m. månaden innan hen fyller 70 år.

  • Prisbasbeloppen här nedanför betalas ut om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp.
  • Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva ersättningen.

  När vi räknar ut vilket belopp som ska betalas ut utgår vi från ett prisbasbelopp som motsvarar den allmänna prisutvecklingen i Sverige.

  Vem omfattas av helt eller halvt grundbelopp?

  • De medarbetare som jobbar 16 timmar* eller mer i veckan omfattas av helt grundbelopp. Arbetstiden räknas i genomsnitt per månad.
  • För de som jobbar mellan 8 och 16 timmar* gäller TGL med halvt grundbelopp. (Begränsningen gäller inte Sinf/Ledarna eller TGL-försäkringen för företag utan kollektivavtal.)

  *I avtalen mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2 och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Forena respektive mellan FAO och Akavia och Sveriges Ingenjörer gäller 15 timmar.

  Om personen vid dödsfallet fyllt

  Pris-
  basbelopp
  Motsvarar i kronor 2024
  18 men inte 55 år  6 343 800
  55 men inte 56 år  5,5 315 150
  56 men inte 57 år  5 286 500
  57 men inte 58 år  4,5 257 850
  58 men inte 59 år  4 229 200
  59 men inte 60 år  3,5 200 550
  60 men inte 61 år 3 171 900
  61 men inte 62 år  2,5 143 250
  62 men inte 63 år  2 114 600
  63 men inte 64 år  1,5 85 950
  64 men inte 70 år  1 57 300
 • TGL inkluderar ett barntillägg som betalas ut om medarbetaren vid dödsfallet har barn som inte fyllt 20 år.

  Informationen nedanför gäller om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva beloppet.

  Om barnet
  vid dödsfallet

  Prisbasbelopp

  Motsvarar i
  kronor 2024
  inte fyllt 17 år  2 114 600
  fyllt 17 men inte 19 år  1,5 85 950
  fyllt 19 men inte 20 år 1 57 300
 • För företag med kollektivavtal

  En medarbetare som inte längre omfattas av TGL kan i vissa fall utan hälso­prövning ansöka om en fortsättnings­försäkring som motsvarar grund­beloppet och själv betala premien.

  Läs mer om vad som gäller i villkoren för respektive TGL-försäkring: utan kollektivavtal resp. med kollektivavtal.

  Villkor för Fortsättningsförsäkring 

  Ansökan om Fortsättningsförsäkring

 • Vem som är förmånstagare till medarbetarens TGL beror på avtalsområdet. Upplys gärna dina medarbetare om att sambo inte alltid är förmånstagare per automatik – i sådant fall behöver medarbetaren skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

  Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2
  1. make eller registrerad partner
  2. arvsberättigade barn
  3. den försäkrades mor och far eller om någon av dem avlidit, den som lever av dem
  4. de släktingar i övrigt som har rätt att taga arv
  5. se försäkringsvillkor
  Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Forena respektive mellan FAO och Akavia och Sveriges Ingenjörer
  1. make eller registrerad partner
  2. arvsberättigade barn
  3. föräldrar
  Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK
  1. make, maka eller registrerad partner
  2. barn
  3. föräldrar eller, om endera av dem är avliden, den efterlevande föräldern.
  Sinf (Svensk industriförening) och Ledarna
  1. make eller registrerad partner
  2. sambo och/eller arvsberättigade barn

  Om både sambo och arvsberättigade barn finns får sambo halva beloppet och arvsberättigade barn den andra halvan.

 • För medarbetare på företag med kollektivavtal har TGL också en särskild makeförsäkring. Undantag: Sinf/Ledarna.

  För övriga kollektivavtal gäller att makeförsäkring betalas ut om:

  • medarbetarens make dör och
  • makarna har barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år och
  • den avlidne maken inte omfattades av egen TGL

  Från makeförsäkringen betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till medarbetaren och ett prisbasbelopp till varje barn under 17 år om medarbetaren omfattas av hel förmån. Vid halv förmån betalar vi ut halva beloppet.

  I de avtal där makeförsäkring ingår jämställs registrerad partner med maka/make. I vissa fall kan även sambo omfattas av makeförsäkring.

 • Sjukdom & långtidssjukskrivning

  TGL-försäkringen gäller fortfarande om medarbetare blir sjuka eller råkar ut för en olycka så att de inte kan arbeta. Även vid aktivitets- eller sjukersättning gäller försäkringen, men som längst till månaden före 65 års ålder.

  Långtidssjuka medarbetare omfattas av TGL-försäkringen men blir premiebefriade efter 90 dagar. Efter den tiden betalar du som arbetsgivare inte längre någon premie under sjukfrånvaron. Kom ihåg att meddela oss både när medarbetare varit sjuka mer än 90 dagar och när de är åter i tjänst.  

  Föräldraledighet

  Medarbetare som är lediga med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av TGL på samma sätt som när de arbetar.   

  Studier

  För företag som har kollektivavtal kan medarbetaren omfattas av försäkringen i upp till 24 månader och du som arbetsgivare betalar ingen premie under tiden.

  Militärtjänst

  Försäkringen gäller inte under grundutbildningen för värnpliktiga eftersom de då är försäkrade genom den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Däremot gäller TGL-försäkringen för de som är med i militära repetitionsövningar.

  Efterskydd

  TGL-försäkringen fortsätter att gälla en tid även om anställningen upphör före pensionsåldern. Normalt får medarbetaren ha kvar försäkringsskyddet i tre månader, men i vissa fall även längre. För fullständig information, läs mer i villkoren.

 • Medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan vara försäkrad i TGL-försäkringen under följande förutsättningar: 

  • Arbetar kvar i samma företag eller hos samma arbetsgivare som före 65 års ålder
  • Kommer fortsättningsvis att arbeta minst 8 timmar per helgfri vecka
  • Inte får sjukersättning

  Kom ihåg kontakta kundservice och meddela att medarbetaren arbetar kvar efter 65 års ålder. 

Vanliga frågor om Tjänstegruppliv­försäkring (TGL)

 • En medarbetare som inte längre omfattas av TGL kan – i vissa fall utan hälso­prövning – ansöka om en fortsättnings­försäkring som motsvarar grund­beloppet och själv betala premien. 

 • Nej, den ersättning som betalas ut är skattefri.

 • Ja, som arbetsgivare kan du fortfarande teckna avtal, men de medarbetare som inte är fullt arbetsföra omfattas inte av försäkringen. 

 • Om en medarbetare dör kan du som är arbetsgivare och den som är anhörig anmäla dödsfallet till oss med den här blanketten: Anmälan om dödsfall

  Men vi kommer också att få informationen från folkbokföringen.

  efterlevandeguiden.se finns mer  information om vad familjen kan behöva tänka på när man förlorar någon nära.

 • Vem eller vilka i familjen som vi betalar ut grundbeloppet till kan medarbetaren se i kollektivavtalets villkor.  Se under rubrik Medarbetare › Vem får pengarna – sambo?

  Har medarbetaren själv ändrat på vem som ska få pengarna?

  Då kan medarbetaren ta reda på det så här: 

 • Ett prisbasbelopp är 57 300 kr. 

  Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och påverkas av konsumentprisindex. Det är regeringen som fastställer prisbasbeloppet varje år. Det används för att räkna ut bland annat skatter, pensions- och försäkringsförmåner.

Alla frågor och svar

Villkor

Beroende på vilket kollektivavtal ditt företag är anslutet till kan villkoren för Tjänstegruppliv­försäk­ringen TGL variera, bl.a. vem som kan vara förmånstagare. Nedan hittar du samtliga som kan teckna Tjänstegruppliv­försäk­ringen. 

 • Svenskt Näringsliv – PTK: Villkor
 • Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Forena respektive mellan FAO och Akavia och Sveriges Ingenjörer: Villkor
 • Svensk Industriförening & Ledarna: Villkor
 • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2: Villkor

Köp Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) – offert

Ansök om Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Den passar företag med kollektivavtal. Gör så här:

 1. Läs igenom de villkor som gäller inom ditt kollektivavtal ovanför.
 2. Ansök om Tjänstegrupplivförsäkring nedanför. Skriv ut, läs igenom och fyll i alla uppgifter.
 3. Skicka blanketten till Skandia, Dokumenthantering R805, 106 37 Stockholm
 • Svenskt Näringsliv-PTK, Sv Handel-Unionen, Vårdföretagarna-Unionen, Medieföretagen-SJF: Offert/ansökan
 • Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Forena respektive mellan FAO och Akavia och Sveriges Ingenjörer: Offert/ansökan
 • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2: Offert/ansökan

Boka tid med en företagsrådgivare

Du kan också teckna försäkringen tillsammans med en rådgivare. Våra rådgivare är experter på ekonomisk trygghet och hjälper dig att hitta rätt lösning. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri rådgivning.

Boka här