Gå till innehåll
Person bygger torn med träklossar

Placera före­tagets pengar

Om du har över­skott att placera har vi många lösningar som passar dina behov och kan få pengarna att växa ännu mer.

 • Välj placerings­alternativ efter behov
 • Balan­sera kort- och lång­siktigt sparande
 • Hitta rätt nivå mellan risk och möjlig­het till avkast­ning

Boka rådgivning

Investera i fonder, aktier & andra värdepapper

 • Lång­siktiga investe­ringar

  Med en kapital­försäkring behöver du inte skatta på vinsten utan betalar i stället en årlig schablon­skatt. Därför kan den passa när du vill ha möjlighet till högre avkast­ning – och är beredd att ta mer risk i dina investe­ringar. Vi har Kapital­försäkring inom Skandia Link eller Kapitalförsäkring Depå som passar olika behov. Vi har även en Kapitalförsäkring inom Skandia Liv där vi sköter placeringarna åt dig.

  Långsiktigt sparande i kapitalförsäkring
 • Spara med garanti

  Kapital­försäkring inom Skandia Liv är en lång­siktig sparform som innebär att våra kapital­förvaltare sköter för­valtningen åt dig. Med Skandia Liv (traditionell förvaltning) placerar vi ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garan­terad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

  Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – spara med garanti

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning