Gå till innehåll
Person bygger torn med träklossar

Placera före­tagets pengar

Om du har över­skott att placera har vi många lösningar som passar dina behov och kan få pengarna att växa ännu mer.

 • Välj placerings­alternativ efter behov
 • Balan­sera kort- och lång­siktigt sparande
 • Hitta rätt nivå mellan risk och möjlig­het till avkast­ning

Boka rådgivning

Investera i fonder, aktier & andra värdepapper

 • Lång­siktiga investe­ringar

  Med en kapital­försäkring behöver du inte skatta på vinsten utan betalar i stället en årlig schablon­skatt. Därför kan den passa när du vill ha möjlighet till högre avkast­ning – och är beredd att ta mer risk i dina investe­ringar. Vi har Kapital­försäkring inom Skandia Link eller Kapitalförsäkring Depå som passar olika behov. Vi har även en Kapitalförsäkring inom Skandia Liv där vi sköter placeringarna åt dig.

  Långsiktigt sparande i kapitalförsäkring
 • Spara med garanti

  Kapital­försäkring inom Skandia Liv är en lång­siktig sparform som innebär att våra kapital­förvaltare sköter för­valtningen åt dig. Med Skandia Liv (traditionell förvaltning) placerar vi ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garan­terad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

  Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – spara med garanti

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning