Gå till innehåll
Tre generationer av kvinnor

Grundskydd Företag – En olycksfalls- & tjänstegrupplivförsäkring (TGL)­

För företag utan kollektivavtal

Vårt komplement till samhällets skydd om en medarbetare råkar ut för en olycka eller dör. 

 • Olycksfallsförsäkring – kan ge ekonomisk ersättning och gäller dygnet runt
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – betalar ut ett engångsbelopp till familjen
 • Utbetalda belopp är skattefria 

Ge medarbetarna trygghet

Så funkar Grundskydd Företag

Grundskydd Företag innehåller en olycksfalls­försäkring och en Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL). Passar företag utan kollektivavtal. Paketet betalas av dig som arbetsgivare och kostar 62 kr/månad per försäkrad medarbetare. 

Du tecknar Grundskydd Företag för samtliga medarbetare. De är försäkrade fr.o.m. månaden efter att de fyllt 18 år och längst till och med månaden innan de fyller 65 år. Försäkringen kan fortsätta att gälla även efter 65 års ålder, förutsatt att den försäkrade fortsätter att arbeta hos samma arbetsgivare eller i samma företag. Läs mer i villkoren.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om en medarbetare får nedsatt funktionsförmåga efter en olycka. Den kan också ersätta kostnader i samband med olyckan.

 • Skydd dygnet runt
 • Täcker medarbetaren både privat och på jobbet
 • Skapar ekonomisk trygghet

Försäkringen gäller för: läkemedel, tandskador, resor, merkostnader, rehabilitering, psykologtjänster, sveda och värk, medicinsk och ekonomisk invaliditet, ärr samt rätt till ersättning för efterlevande om olyckan leder till ett dödsfall (s.k. dödsfallskapital).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) betalar ut ett skattefritt engångsbelopp till familjen om en medarbetare dör före pensionering.

 • En av marknadens lägsta premier
 • Skapar ekonomisk trygghet
 • Utbetalat belopp är skattefritt 

Om en medarbetare dör betalar vi ut ett engångsbelopp på 343 800 kr (2024) till den som är närmast anhörig. Beloppet minskar gradvis från det att medarbetaren fyllt 55 år. Om medarbetaren har barn under 17 år minskar inte beloppet pga. ålder.

I första hand får maken, makan, sambon eller den registrerade partnern utbetalningen. I andra hand går pengarna till barn eller barnbarn och i tredje hand får föräldrarna beloppet.

Dödsboet får också 28 650 kr (2024) till begravningshjälp.

Om medarbetaren har barn under 20 år betalar vi ut ett tillägg till varje arvsberättigat barn. Summan är 57 300 – 114 600 kr (2024) och beror på barnets ålder.

Produktblad Grundskydd Företag 

Produktblad Tjänstegrupplivförsäkring

 • TGL inkluderar ett barntillägg som betalas ut om medarbetaren vid dödsfallet har barn som inte fyllt 20 år.

  Informationen nedanför gäller om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva beloppet.

  Om barnet
  vid dödsfallet

  Prisbasbelopp

  Motsvarar i
  kronor 2024
  inte fyllt 17 år  2 114 600
  fyllt 17 men inte 19 år  1,5 85 950
  fyllt 19 men inte 20 år 1 57 300
 • För företag med kollektivavtal

  En medarbetare som inte längre omfattas av TGL kan i vissa fall utan hälso­prövning ansöka om en fortsättnings­försäkring som motsvarar grund­beloppet och själv betala premien.

  Läs mer om vad som gäller i villkoren för respektive TGL-försäkring: utan kollektivavtal resp. med kollektivavtal.

  Villkor för Fortsättningsförsäkring 

  Ansökan om Fortsättningsförsäkring

  • make, registrerad partner eller sambo
  • arvsberättigade barn
  • föräldrar
 • Sjukdom & långtidssjukskrivning

  TGL-försäkringen gäller fortfarande om medarbetare blir sjuka eller råkar ut för en olycka så att de inte kan arbeta. Även vid aktivitets- eller sjukersättning gäller försäkringen, men som längst till månaden före 65 års ålder.

  Långtidssjuka medarbetare omfattas av TGL-försäkringen men blir premiebefriade efter 90 dagar. Efter den tiden betalar du som arbetsgivare inte längre någon premie under sjukfrånvaron. Kom ihåg att meddela oss både när medarbetare varit sjuka mer än 90 dagar och när de är åter i tjänst.  

  Föräldraledighet

  Medarbetare som är lediga med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av TGL på samma sätt som när de arbetar.   

  Studier

  För företag som har kollektivavtal kan medarbetaren omfattas av försäkringen i upp till 24 månader och du som arbetsgivare betalar ingen premie under tiden.

  Militärtjänst

  Försäkringen gäller inte under grundutbildningen för värnpliktiga eftersom de då är försäkrade genom den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Däremot gäller TGL-försäkringen för de som är med i militära repetitionsövningar.

  Efterskydd

  TGL-försäkringen fortsätter att gälla en tid även om anställningen upphör före pensionsåldern. Normalt får medarbetaren ha kvar försäkringsskyddet i tre månader, men i vissa fall även längre. För fullständig information, läs mer i villkoren.

 • Medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan vara försäkrad i TGL-försäkringen under följande förutsättningar: 

  • Arbetar kvar i samma företag eller hos samma arbetsgivare som före 65 års ålder
  • Kommer fortsättningsvis att arbeta minst 8 timmar per helgfri vecka
  • Inte får sjukersättning

  Kom ihåg kontakta kundservice och meddela att medarbetaren arbetar kvar efter 65 års ålder. 

Vanliga frågor om Grundskydd Företag

 • Ja, som arbetsgivare får du  göra avdrag för premien, både för Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och olycksfalls­försäkringen. Premien för olycksfalls­försäkringen är skattepliktig förmån för den anställde och ska ingå i arbetsgivarens underlag för sociala avgifter.

 • Ja, den ersättning som betalas ut är skattefri. Samma sak med olycksfallsförsäkringen – utbetalad ersättning beskattas inte som inkomst.

 • Nej, varken du eller den försäkrade betalar självrisk för försäkringen.

 • Premie­befrielse ingår i försäkringen om med­arbetarens arbets­förmåga blir nedsatt till minst 25 % under minst 90 dagar p.g.a sjuk­dom eller olycka. 

Alla frågor och svar

Köp Grundskydd Företag – offert

Grundskydd Företag innehåller en olycksfalls­försäkring och en Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL). Gör så här:

 1. Läs igenom villkor – Grundskydd Företag.
 2. Ansök om Offert Grundskydd Företag
 3. Skicka ansökan till Skandia, Dokumenthantering R805, 106 37 Stockholm.

Köp Skandia Tjänstegrupplivförsäkring utan olycksfallsförsäkring

Du kan även köpa Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) separat, utan olycksfallsförsäkringen. Försäkringen kostar då 22 kr/månad per försäkrad. Gör så här:

 1. Läs igenom villkor för Skandia TGL 
 2. Ansök om Offert Skandia Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 3. Skicka ansökan till Skandia, Dokumenthantering R805, 106 37 Stockholm.

Boka tid med en företagsrådgivare

Du kan också teckna försäkringen tillsammans med en rådgivare. Våra rådgivare är experter på ekonomisk trygghet och hjälper dig att hitta rätt lösning. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri rådgivning.

Boka här