Gå till innehåll

Frågor & svar – Företag

 

De vanligaste frågorna

 • Vi har bra sparformer för den medarbetare som vill löneväxla:

  • Skandia Liv – traditionell förvaltning 
  • Skandia Link – fond­förvaltning   
  • Depåförvaltning – spara i fonder, aktier och andra värdepapper

  Det går också att kombinera Skandia Liv, Skandia Link eller depå­förvaltning.

  Läs mer om våra placeringsalternativ

 • Pensionen som medarbetaren får genom löne­växling betalas ut från 65-årsdagen. Om inget annat är avtalat sker utbetalningen under 5 år, men det går att förlänga utbetalnings­tiden.

 • Dina medarbetare anmäler skada eller sjukdom här. Snabbt, enkelt och säkert. Där kan de också ansöka om ersättning.

 • Hälsoförsäkringen riktar sig både till de som riskerar att bli sjuka och redan sjukskrivna som behöver rehabilitering.

  Medarbetare som har tjänstepension med sjukförsäkring hos oss har också hälsoförsäkring utan extra kostnad. Vi tecknar och erbjuder den som kundförmån tills vidare.

  Hälsoförsäkringen går även att teckna separat.

 • Nej, våra vårdförsäkringar täcker inte utredning och behandling av sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. Det gör covid-19 och därför gäller inte vårdförsäkringen. Men det går utmärkt att söka stöd för eventuella restsymtom och besvär som kan följa av covid-19.

 • För att minska risken för spridning av coronaviruset rekommenderar vi att du söker vård via Vård online.

  Utredning och behandling av covid-19 täcks inte av vårdförsäkringen eftersom den omfattas av smittskyddslagen. Men har du eventuella restsymtom och besvär som kan följa av covid-19 går det utmärkt att söka stöd. Gäller det luftvägssymptom som inte har samband med covid-19 går det också bra att få hjälp genom vårdförsäkringen.

 • Som permitterad är du fortfarande anställd, vilket innebär att du behåller din frivilliga gruppförsäkring.

 • Försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid längre sjukskrivning, efter 90 dagars karenstid, kan man ofta få ersättning från sin sjukförsäkring.

  Har du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom, såsom covid-19, kan du under vissa förutsättningar få smittbärarpenning av Försäkringskassan, läs mer om vad som gäller här.

 • Nej, gruppförsäkringen omfattar inte premiebefrielse utan du måste betala för försäkringen för att den ska gälla. Försäkringen gäller i övrigt som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Ja, du kan få stöd genom hälsoförsäkringen vid besvär som kan leda till nedsatt arbetsförmåga till exempel nedstämdhet, värk, stress eller oro. Det gäller oavsett om orsaken beror på arbetssituation, privatlivet eller är kopplat till coronaviruset.

  Du kan få stöd bland annat via telefon eller videosamtal. Det gäller alla tjänster inom hälsoförsäkringen: hälso- och rehabvägledning, psykologsamtal, råd/regim av fysioterapeut/arbetsterapeut/ergonom, yrkeslivsplanering och specialistläkarbedömning.

 • Försäkringen gäller vid beviljad smittbärarpenning på grund av covid-19. Smittbärarpenning jämställs med nedsatt arbetsförmåga enligt villkoren. Läs mer om vad som gäller här.

 • Nej, vårdförsäkringen gäller inte för ett sådant test.

 • Fyll i och skicka in ett formulär för att ändra faktureringsadress för företag. Eller logga in i Skandia Företag och chatta med oss.

 • Nej, du kan inte få fakturan eller avin på mejl eftersom den innehåller personuppgifter. Däremot kan du logga in och ladda ner fakturor, avier och kopior när du vill i Skandia Företag.

 • Nej, du kan inte få fakturan eller avin som e-faktura i dagsläget. Däremot kan du logga in och ladda ner fakturor, avier och kopior när du vill i Skandia Företag.