Gå till innehåll
Bord med jordglob och växter på

Kapital­­försäkringar för företag

Med en kapital­försäkring sparar du genom Skandia Liv, Skandia Link eller depåförvaltning.

  • Vad du väljer beror på önskad spartid, vilken risk du vill ta och hur stor avkast­ning du för­väntar dig
  • Möjlighet till månadsutbetalningar 
  • Efter­levande­skydd ingår

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Traditionell förvaltning innebär också en viss risk. Du kan dock aldrig få ut mindre än det garanterade beloppet. Läs mer här

Våra 3 förvaltningsformer


Grönt paraply

Kapitalförsäkring inom Skandia Liv – spara med garanti

En kapitalförsäkring inom Skandia Liv (traditionell förvaltning) är en trygg sparform med en garanti i botten som passar bra som bas i ett långsiktigt sparande. Du gör ett enda val och vi sköter resten. 

Du får en aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras.

Vi placerar främst i aktier och andra värdepapper på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infrastruktur och i onoterade bolag med framtiden för sig som Klarna.

Skandia Liv har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhets­risker och hållbarhets­faktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning

Bilaga till förköpsinformation Hållbarhetsrelaterade upplysningar Skandia Liv

Faktablad: Kapitalförsäkring Framtid

Kulor i en skål

Kapitalförsäkring Depå – placera i hela vårt utbud

Kapitalförsäkring Depå är en kapitalförsäkring där du kan spara lång­siktigt i fonder, aktier, andra värde­papper och likvida medel. Kan passa dig som är beredd att ta en högre risk i ditt sparande och samtidigt få möjlighet till högre avkastning. 

Du bestämmer själv vilka väderpapper du vill placera i och du kan köpa och sälja innehav efter behov utan att det blir krångligt vid deklara­tionen. Du skattar inte på vinsterna utan betalar i stället en årlig schablon­skatt, på kapitalets värde.

Utbetal­ningen är skatte­fri och sker den tid­punkt vi har avtalat eller genom att du begär åter­köp. Pengarna betalas ut som ett engångs­belopp eller löpande under 5–20 år. Löpande utbetal­ningar kan börja tidigast 5 år efter att du tecknade för­säk­ringen.

I Kapitalförsäkring Depå erbjuder vi ett mycket stort utbud av placeringsmöjligheter, bl.a. fonder, aktier och obligationer. Hänsyn till hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker har inte styrt vilka placeringsmöjligheter som vi erbjuder inom Skandia Depåförsäkring. Däremot kan du självklart göra aktiva val av fonder som främjar eller har hållbarhet som mål, antingen med hjälp av en rådgivare eller själv. Det gör du enkelt med hjälp av vårt filtreringsverktyg. I fondlistan kan du läsa mer om respektive fonds hållbarhetsnivå och profil. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring Depå 

Villkor Kapitalförsäkring Depå

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Efterlevandeskydd

I alla våra kapital­försäkringar ingår ett efter­levande­skydd. Det gör att en förmåns­tagare kan få dina pengar om du skulle dö under försäkrings­tiden. Du väljer själv vem som får pengarna.

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning