Gå till innehåll
Kurva i linjediagram pekar upp

Kapital­­försäkringar för företag

Med en kapital­försäkring sparar du genom fond­förvaltning, depå­förvalt­ning eller tradi­tionell förvaltning

  • Vad du väljer beror på önskad spartid, vilken risk du vill ta och hur stor avkast­ning du för­väntar dig
  • Möjlighet till månadsutbetalningar 
  • Efter­levande­skydd ingår

Kapitalförsäkring Fond – placera i utvalda fonder

Med Kapital­försäkring Fond kan du välja bland ett 90-tal kvalitets­granskade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. Fondförvaltning kan passa dig som är beredd att ta en högre risk i ditt sparande och samtidigt få möjlighet till högre avkastning. 

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan byta dina fondandelar efter behov utan att det blir krångligt vid deklara­tionen. Du skattar inte på vinsterna utan betalar i stället en årlig schablon­skatt, på kapitalets värde.

Utbetal­ning är skatte­fri och sker den tid­punkt vi har avtalat eller genom att du begär åter­köp. Pengarna betalas ut som ett engångs­belopp eller löpande under 5–20 år.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring Fond

Villkor Kapitalförsäkring Fond

Kapitalförsäkring Depå – placera i hela vårt utbud

Kapital­försäkring Depå är en depå där du sparar lång­siktigt i fonder, aktier, andra värde­papper och likvida medel. Depåförsäkring kan passa dig som är beredd att ta en högre risk i ditt sparande och samtidigt få möjlighet till högre avkastning. 

Du bestämmer själv vilka väderpapper du vill placera i och du kan köpa och sälja innehav efter behov utan att det blir krångligt vid deklara­tionen. Du skattar inte på vinsterna utan betalar i stället en årlig schablon­skatt, på kapitalets värde.

Utbetal­ning är skatte­fri och sker den tid­punkt vi har avtalat eller genom att du begär åter­köp. Pengarna betalas ut som ett engångs­belopp eller löpande under 5–20 år. Löpande utbetal­ningar kan börja tidigast 5 år efter att du tecknade för­säk­ringen.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring Depå 

Villkor Kapitalförsäkring Depå

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform med en garanti i botten som passar bra som bas i ett långsiktigt sparande. Du gör ett enda val och vi sköter resten. 

Du får en aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras.

Placeringarna sker på utvalda delar av världens marknader och i t.ex. cancersjukvård, infrastruktur, vindkraftverk och i onoterade bolag som Klarna. Vi förvaltar 400 miljarder och kan göra långsiktiga investeringar som gör skillnad.

Återbäringsräntan är just nu 5 %. Den kan variera över tid men de senaste 15 åren har den varit 5,1 % i genomsnitt.

Skandia i siffror: sparande i Traditionell Förvaltning 

Faktablad Kapitalförsäkring Skandia Framtid

Efterlevandeskydd

I alla våra kapital­försäkringar ingår ett efter­levande­skydd. Det gör att en förmåns­tagare kan få dina pengar om du skulle dö under försäkrings­tiden. Du väljer själv vem som får pengarna.

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning