Gå till innehåll
Kurva i linjediagram pekar upp

Kapital­­försäkringar för företag

Med en kapital­försäkring sparar du genom fond­förvaltning, depå­förvalt­ning eller tradi­tionell förvaltning

  • Vad du väljer beror på önskad spartid, vilken risk du vill ta och hur stor avkast­ning du för­väntar dig
  • Möjlighet till månadsutbetalningar 
  • Efter­levande­skydd ingår

Kapitalförsäkring Fond – placera i utvalda fonder

Med Kapital­försäkring Fond kan du välja bland ett 90-tal kvalitets­granskade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. Fondförvaltning kan passa dig som är beredd att ta en högre risk i ditt sparande och samtidigt få möjlighet till högre avkastning. 

Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och du kan byta dina fondandelar efter behov utan att det blir krångligt vid deklara­tionen. Du skattar inte på vinsterna utan betalar i stället en årlig schablon­skatt, på kapitalets värde.

Utbetal­ning är skatte­fri och sker den tid­punkt vi har avtalat eller genom att du begär åter­köp. Pengarna betalas ut som ett engångs­belopp eller löpande under 5–20 år.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring Fond

Villkor Kapitalförsäkring Fond

Kapitalförsäkring Depå – placera i hela vårt utbud

Kapital­försäkring Depå är en depå där du sparar lång­siktigt i fonder, aktier, andra värde­papper och likvida medel. Depåförsäkring kan passa dig som är beredd att ta en högre risk i ditt sparande och samtidigt få möjlighet till högre avkastning. 

Du bestämmer själv vilka väderpapper du vill placera i och du kan köpa och sälja innehav efter behov utan att det blir krångligt vid deklara­tionen. Du skattar inte på vinsterna utan betalar i stället en årlig schablon­skatt, på kapitalets värde.

Utbetal­ning är skatte­fri och sker den tid­punkt vi har avtalat eller genom att du begär åter­köp. Pengarna betalas ut som ett engångs­belopp eller löpande under 5–20 år. Löpande utbetal­ningar kan börja tidigast 5 år efter att du tecknade för­säk­ringen.

Förköpsinformation Kapitalförsäkring Depå 

Villkor Kapitalförsäkring Depå

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Kapitalförsäkring med traditionell förvaltning är en trygg sparform med en garanti i botten som passar bra som bas i ett långsiktigt sparande. Du gör ett enda val och vi sköter resten. 

Du får en aktiv förvaltning som sköter placeringen åt dig efter hur marknaden ändras.

Vi placerar främst i aktier och andra värdepapper på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infrastruktur och i onoterade bolag med framtiden för sig som Klarna.

Så jobbar vi med hållbarhet: Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla våra investe­ringar. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar vår lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

Skandia i siffror: sparande i Traditionell Förvaltning 

Faktablad Kapitalförsäkring Skandia Framtid

Efterlevandeskydd

I alla våra kapital­försäkringar ingår ett efter­levande­skydd. Det gör att en förmåns­tagare kan få dina pengar om du skulle dö under försäkrings­tiden. Du väljer själv vem som får pengarna.

Kom igång direkt – kontakta oss

Vi kan hjälpa dig att få före­tagets pengar att växa på bästa sätt. Kontakta våra råd­givare – de är experter på ekono­misk trygg­het och att hitta rätt lösning utifrån dina speci­fika behov.

Boka rådgivning