Gå till innehåll

Anmäl och ändra för Tjänstegruppliv (TGL) och Grundskydd Företag

För dig som är kund – anmäl ändringar om medarbetaren:

 • börjar eller slutar
 • varit sjukskriven i minst 90 dagar (premiebefrielse)
 • är åter i tjänst

Så här sköter du administrationen


Skrivbord med läsplatta på

Grundskydd Företag & TGL – utan kollektivavtal

För dig som har Grundskydd Företag eller utan kollektivavtalad Tjänstegruppliv­försäkring (TGL). Du loggar in på Skandia Företag där du tryggt och smidigt sköter ändringar. Är du inte behörig till Skandia Företag än?

Dator på skrivbord

Tjänstegruppliv­försäkring (TGL) – med kollektivavtal

För dig med kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Skicka dina personalförändringar via formulär. 

Vanliga frågor

 • Du kan skicka personalförändringar via ett formulär. För företag utan kollektivavtalad TGL: Anmäl personalförändringar – TGL eller Grundskydd Företag.

 • Om medarbetaren ska anmälas sjukskriven behöver hen ha varit det i 90 dagar. Skandia betalar premien från och med månaden efter 90 dagars sjukskrivning och så länge medarbetaren har nedsatt arbetsförmåga.

 • När du gör en personalförändring så får du en ny justerad avi månaden efter och vi uppdaterar saldot på avtalet. Därför är det den senaste premieavin som gäller.

  När du har skickat in en nyanmälan får du månaden efter en tilläggsavi att betala. Vid avanmälan får du ett saldobesked med ett tillgodobelopp. Tillgodobeloppet kommer automatiskt att avräknas mot nästkommande avisering, eller återbetalas. Mer info hittar du på avin.

 • Försäkringslistan skickas för att du ska få möjlighet att kontrollera att vi har rätt information om vilka medarbetare som ska omfattas av försäkringen. I följebrevet till försäkringslistan får du också information om eventuella ändringar inför det nya försäkringsåret.

  Skandia Företag för TGL och Grundskydd Företag – utan kollektivavtal

  Med Skandia Företag får du koll på att dina medarbetare är rätt försäkrade. Du kan:

  • se vilka som är försäkrade och om någon saknas. Välj menyvalet Försäkringar – välj försäkring – fliken Försäkrade.
  • söka på en medarbetare och få en sammanställning per försäkrad.
  • ladda ned en excelfil över samtliga försäkrade. 
 • Om företaget har bytt postadress, kontaktperson eller namn kan du ändra det genom att mejla oss på tgl@skandia.se. Ange avtals- och organisationsnummer och vilken ändring du vill göra.

 • När medarbetare fyller 65 år avslutas försäkringen automatiskt. I vissa fall kan den fortsätta gälla till och med månaden före den försäkrade fyller 70 år. För att en medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder ska kunna omfattas av Grundskydd Företag, behöver du som arbetsgivare intyga att medarbetaren:

  • Arbetar kvar i samma företag eller hos samma arbetsgivare som före 65 års ålder
  • Kommer fortsättningsvis att arbeta minst 8 timmar per helgfri vecka
  • Inte får sjukersättning

  Om ovanstående är uppfyllt kan du kontakta kundservice. Glöm inte att meddela oss avtalsnummer och vem anmälan gäller.

  Du hittar mer information i försäkringsvillkoren.

 • Alla betalningsunderlag/avier för Tjänstegrupplivförsäkring och Grundskydd Företag skickas per post, men du kan också hämta dem själv genom tjänsten Skandia Företag.

 • Om arbetsgivaren permitterar utifrån det statliga stödet (på 20/40/60 % permittering) innebär det att över denna period kommer medarbetarna att i genomsnitt jobba minst 8h/vecka. Det spelar ingen roll om den anställde exempelvis är hemma i 6 veckor och sedan jobbar heltid i 4 veckor. Tjänstegrupplivförsäkringen gäller som vanligt.

  Det är arbetstiden före korttidspermittering som ligger till grund för storleken för eventuell utbetalning av tjänstgrupplivförsäkringen.

Alla frågor och svar

Blanketter

Här hittar du blanketter för vanliga ändringar som arbetsgivare eller medarbetare kan göra.

Läs mer


Man torkar håret med handduk

Få friskare företag

Vårt hälsopaket, bidrar till friskare medarbetare och sänkt sjukfrånvaro. 

Läs mer om friskare företag
Paraply

Grundskydd Företag

Grundskydd Företag – TGL & olycksfalls­försäkring för företag utan kollektivavtal.

Läs mer om Grundskydd Företag & TGL
Paraplyn

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med kollek­tivavtal.

Läs mer om Tjänstegrupplivförsäkring