Gå till innehåll

Tjänste­grupp­liv­försäkring (TGL) för dig som är kund

För dig som vill anmäla och ändra uppgifter vid t.ex. personalförändringar, dödsfall eller förmånstagare – eller bara veta mer om försäkringen.

Anmäl & ändra

Här hittar du formulär, länkar och blanketter för vanliga ändringar som arbetsgivare eller medarbetare kan göra.

 • Använd våra formulär för att anmäla ändringar som gäller dina medarbetare:

  • Nyanställning
  • Premiebefrielse vid minst 90 dagars sjukskrivning
  • Medarbetare som slutar
  • Åter i tjänst

  När du gör en personaländring så får du en ny justerad avi månaden efter. Observera att samtliga nya medarbetare som anmäls till försäkringen måste vara fullt arbetsföra.

  Om medarbetaren ska anmälas sjukskriven behöver personen ifråga ha varit det i 90 dagar. Skandia betalar premien från och med månaden efter 90 dagars sjukskrivning och så länge personen har nedsatt arbetsförmåga.

  För företag: 

 • Dina medarbetare kan själva ändra prioritetsordningen för grundbeloppet eller ange en annan person som mottagare. 

  För avtalsområdet Svenskt Näringsliv - PTK och Pensionsavtal hos Collectum

  Ändra förmånstagarförordnande för TGL via Collectum: logga in via länken och gör ändringar under fliken Tjänstegruppliv. Om fliken saknas går det bra att använda blanketten nedanför.

  För kollektivavtal utanför Svenskt Näringsliv (PTK) och för företag utan kollektivavtal

  Ändra förmånstagarförordnande för TGL och Grundskydd Företag

Så funkar Tjänstegrupplivförsäkring

 • När vi räknar ut vilket belopp som ska betalas ut utgår vi från ett prisbasbelopp som motsvarar den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Prisbasbeloppen här nedanför betalas ut om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva ersättningen.

  De medarbetare som jobbar 16 timmar* eller mer i veckan omfattas av helt grundbelopp. Arbetstiden räknas i genomsnitt per månad.

  För de som jobbar mellan 8 och 16 timmar* gäller TGL med halvt grundbelopp. (Begränsningen gäller inte Trygghetsstiftelsen, Sinf/Ledarna eller TGL-försäkringen för företag utan kollektivavtal.)

  *I avtalen mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2 och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF/Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer gäller 15 timmar.

  Om personen vid dödsfallet fyllt

  Pris-
  basbelopp
  Motsvarar i kronor 2021
  18 men inte 55 år  6 285 600
  55 men inte 56 år  5,5 261 800
  56 men inte 57 år  5 238 000
  57 men inte 58 år  4,5 214 200
  58 men inte 59 år  4 190 400
  59 men inte 60 år  3,5 166 600
  60 men inte 61 år 3 142 800
  61 men inte 62 år  2,5 119 000
  62 men inte 63 år  2 95 200
  63 men inte 64 år  1,5 71 400
  64 men inte 70 år  1 47 600
 • TGL inkluderar ett barntillägg som betalas ut om medarbetaren vid dödsfallet har barn som inte fyllt 20 år. *För Trygghets­stiftelsen gäller 21 år.

  Informationen nedanför gäller om medarbetaren omfattas av helt grundbelopp. Om medarbetaren omfattas av halvt grundbelopp betalar vi ut halva beloppet.

  Om barnet
  vid dödsfallet

  Prisbasbelopp

  Motsvarar i
  kronor 2021
  inte fyllt 17 år  2 95 200
  fyllt 17 men inte 19 år  1,5 71 400
  fyllt 19 men inte 20 år* 1 47 600
 • För företag med kollektivavtal

  En medarbetare som inte längre omfattas av TGL kan i vissa fall utan hälso­prövning ansöka om en fortsättnings­försäkring som motsvarar grund­beloppet och själv betala premien.

  Läs mer om vad som gäller i villkoren för respektive TGL-försäkring: utan kollektivavtal resp. med kollektivavtal.

  Villkor för Fortsättningsförsäkring 

  Ansökan om Fortsättningsförsäkring

 • Vem som är förmånstagare till medarbetarens TGL beror på avtalsområdet. Upplys gärna dina medarbetare om att sambo inte alltid är förmånstagare per automatik – i sådant fall behöver medarbetaren skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

  Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och finansförbundet/SACO – BTP2
  1. make eller registrerad partner
  2. arvsberättigade barn
  3. den försäkrades mor och far eller om någon av dem avlidit, den som lever av dem
  4. de släktingar i övrigt som har rätt att taga arv
  5. se försäkringsvillkor
  Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF/Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer
  1. make eller registrerad partner
  2. arvsberättigade barn
  3. föräldrar
  Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK
  1. make eller registrerad partner
  2. barn, barnbarn
  3. föräldrar
  Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där
  kollektivavtal finns
  1. make eller registrerad partner
  2. sambo och/eller arvsberättigade barn

  Om både sambo och arvsberättigade barn finns får sambo halva beloppet och arvsberättigade barn den andra halvan.

  Trygghetsstiftelsen (Statens trygghetsråd)
  1. make eller registrerad partner 
  2. sambo och/eller arvsberättigade barn

  Om både sambo och arvsberättigade barn finns får sambo halva beloppet och arvsberättigade barn den andra halvan.

  Sinf (Svensk industriförening) och Ledarna
  1. make eller registrerad partner
  2. sambo och/eller arvsberättigade barn

  Om både sambo och arvsberättigade barn finns får sambo halva beloppet och arvsberättigade barn den andra halvan.

  • make, registrerad partner eller sambo
  • arvsberättigade barn
  • föräldrar
 • För medarbetare på företag med kollektivavtal har TGL också en särskild makeförsäkring. Undantag: Sinf/Ledarna och Trygghetsstiftelsen.

  För övriga kollektivavtal gäller att makeförsäkring betalas ut om:

  • medarbetarens make dör och
  • makarna har barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år och
  • den avlidne maken inte omfattades av egen TGL

  Från makeförsäkringen betalar vi ut ett halvt prisbasbelopp till medarbetaren och ett prisbasbelopp till varje barn under 17 år om medarbetaren omfattas av hel förmån. Vid halv förmån betalar vi ut halva beloppet.

  I de avtal där makeförsäkring ingår jämställs registrerad partner med maka/make. I vissa fall kan även sambo omfattas av makeförsäkring.

 • Sjukdom & långtidssjukskrivning

  TGL-försäkringen gäller fortfarande om medarbetare blir sjuka eller råkar ut för en olycka så att de inte kan arbeta. Även vid aktivitets- eller sjukersättning gäller försäkringen, men som längst till månaden före 65 års ålder.

  Långtidssjuka medarbetare omfattas av TGL-försäkringen men blir premiebefriade efter 90 dagar. Efter den tiden betalar du som arbetsgivare inte längre någon premie under sjukfrånvaron. Kom ihåg att meddela oss både när medarbetare varit sjuka mer än 90 dagar och när de är åter i tjänst.  

  Föräldraledighet

  Medarbetare som är lediga med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning omfattas av TGL på samma sätt som när de arbetar.   

  Studier

  För företag som har kollektivavtal kan medarbetaren omfattas av försäkringen i upp till 24 månader och du som arbetsgivare betalar ingen premie under tiden.

  Militärtjänst

  Försäkringen gäller inte under grundutbildningen för värnpliktiga eftersom de då är försäkrade genom den statliga tjänstegrupplivförsäkringen. Däremot gäller TGL-försäkringen för de som är med i militära repetitionsövningar.

  Efterskydd

  TGL-försäkringen fortsätter att gälla en tid även om anställningen upphör före pensionsåldern. Normalt får medarbetaren ha kvar försäkringsskyddet i tre månader, men i vissa fall även längre. För fullständig information, läs mer i villkoren.

 • Medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder kan vara försäkrad i TGL-försäkringen under följande förutsättningar: 

  • Är anställd hos samma arbetsgivare som före 65
  • Arbetar minst 8 timmar per vecka
  • Uppbär inte sjukersättning

  Kom ihåg att meddela oss att medarbetaren arbetar kvar efter 65 års ålder. 

Vanliga frågor om Tjänstegrupplivförsäkring

 • Om arbetsgivaren permitterar utifrån det statliga stödet (på 20/40/60 % permittering) innebär det att över denna period kommer medarbetarna att i genomsnitt jobba minst 8h/vecka. Det spelar ingen roll om den anställde exempelvis är hemma i 6 veckor och sedan jobbar heltid i 4 veckor. Tjänstegrupplivförsäkringen gäller som vanligt.

  Det är arbetstiden före korttidspermittering som ligger till grund för storleken för eventuell utbetalning av tjänstgrupplivförsäkringen.

 • Försäkringslistan skickas för att du ska få möjlighet att kontrollera att vi har rätt information om vilka medarbetare som ska omfattas av försäkringen. I följebrevet till försäkringslistan får du också information om eventuella ändringar inför det nya försäkringsåret.

 • Du anmäler personalförändringar för tjänstegrupplivförsäkringar direkt till oss via respektive formulär:

 • Alla avier för Tjänstegrupplivförsäkring skickas per post, men du kan också hämta avierna själv genom tjänsten Skandia Företag.

 • Om företaget har bytt postadress, kontaktperson eller namn kan du ändra det genom att mejla oss på tgl@skandia.se. Ange avtals- och organisationsnummer och vilken ändring du vill göra.

 • När medarbetare fyller 65 år avslutas försäkringen automatiskt. I vissa fall kan den fortsätta gälla till och med månaden före den försäkrade fyller 70 år. För att en medarbetare som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder, ska kunna omfattas av tjänstegrupplivförsäkringen behöver arbetsgivaren intyga att personen:

  • Arbetar kvar i samma företag eller hos samma arbetsgivare som före 65 års ålder
  • Kommer fortsättningsvis att arbeta minst 8 timmar per helgfri vecka
  • Inte får sjukersättning

  Om detta är uppfyllt gör du en anmälan till oss om att medarbetaren fortsatt ska omfattas av tjänstegrupplivförsäkringen:

  Du hittar mer information i försäkringsvillkoren.

Alla frågor och svar

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.