Gå till innehåll
Kvinna tittar i sin mobil

Därför är tjänstepension en viktig  personalförmån

Tjänste­pension är den vanligaste och mest värdefulla personal­­­förmånen och kan stå för mer än 20 % av den totala pensionen. För medarbetare med högre inkomster kan det röra sig om ännu mer. Men tjänstepension är mer än pengar till den framtida pensionen.

1. Pengar till den framtida pensionen

Tjänstepensionen är idag A och O för alla företag som vill vara en attraktiv arbetsgivare. Eftersom pensionen från jobbet numera utgör hela 25-50 % av den totala pensionen har den blivit en av de främsta förmånerna för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

2. Trygghet här och nu

Tjänstepensionen handlar om mer än pengar till den framtida pensionen – den ger också trygghet här och nu i form av ekonomiskt skydd vid sjukskrivning. Ofta ingår sjuk­försäkring, premiebefrielse och ekonomiskt skydd för familjen. Hos oss kan du och medarbetarna också få tillgång till en hälsoförsäkring så att du och medarbetarna snabbt kan få hjälp med förebyggande insatser och undvika långvarig sjukfrånvaro.

3. Friskare medarbetare

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag – därför har vår heltäckande tjänstepension extra fokus på hälsa. Det innebär att du och medarbetarna får tillgång till en förebyggande hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den innehåller bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper medarbetarna att få rätt stöd vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress. Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 14 åren halverat medarbetarnas sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet.

Genom Skandia Tjänstepension med Hälsa kan du ge dina medarbetare riktigt bra personal­förmåner. Antingen samma trygghet som företag med kollektiv­avtal ger – eller bättre och mer flexibelt! Ni får också tillgång till våra unika sparformer med placeringar som bidrar till hållbar utveckling.

Vill du ge vissa medarbetare särskilda pensions­förmåner utöver den kollektivavtalade tjänste­pensionen? Vi har flera alternativ som kan passa även om ditt företag redan har kollektiv­avtal. 

Vad vill du göra nu?


Färglatt hjärta

Ta reda på mer

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag.

  • Heltäckande tjänstepension
  • Både för dig och medarbetare
  • Extra fokus på hälsa
Kvinna pratar i telefon vid skrivbord

Bli rätt försäkrad

Hitta rätt lösning tillsammans med en av våra uppskattade rådgivare (5,5 av 6 i betyg*).

  • Få hjälp att välja tjänstepension
  • Skaffa rätt försäkringsskydd
  • Se över avtal och riktlinjer

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2020).