Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Vi är Skandia

  • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
  • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
  • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga. Vi skapar trygghet för generationer.

Om oss

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 1,8 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar. 

Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Skandia i Sverige

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
106 55 Stockholm
Org.nr: 516406-0948

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
106 55 Stockholm
org.nr 502017-3083

Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
106 55 Stockholm
org.nr 516401-9738

Skandia Fonder AB
c/o Skandia, Bolagsjuridik
106 55 Stockholm
org.nr 556317-2310

Skandia Investment Management AB
106 55 Stockholm
org.nr 556606-6832

Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
Box 14, 101 20 Stockholm
org.nr 556217-8300

Skandikon Administration Aktiebolag
Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
org.nr 556023-4782

Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 Stockholm
org.nr 556467-1641

Långsiktighet, transparens & hållbarhet

Vi vet att långsiktighet och förebyggande arbete lönar sig, både mänskligt och ekonomiskt. Ett konkret exempel är att vi har avskaffat bonus för alla ledande chefer. Vi tar också ansvar för att göra kloka investeringar.

På finansmarknaden i dag är det ofta fokus på kvartalsresultat, det vill Skandia vara en motvikt mot. Därför placerar vi också i tillgångar som ger utdelning på sikt, t.ex. i cancervård, vindkraft, onoterade bolag och fastigheter. På så sätt skapas avkastning samtidigt som vi bidrar till att bygga Sverige.

Mer om hur vi arbetar med långsiktighet, transparens & hållbarhet

Ömsesidigt & finansiellt starkt bolag

Vi är kundägda – vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2019 fördelades hela 24 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia