Gå till innehåll

Utmärkelser

Vi älskar att få beröm för vårt arbete, för då vet vi att vi är på rätt väg. Men allra viktigast är förstås att våra kunder gillar det vi gör. Här är några av de senaste utmärkelserna vi fått.

Sveriges nöjdaste privatkunder – Pension- och livförsäkring 2017

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. 2017 var Skandia på första plats på privatsidan.

Läs mer om utmärkelsen

Årets livförsäkrings­­bolag 2016

Vi har blivit utnämnda till Årets livförsäkrings­­bolag 2016, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: "Skandia har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönas med grönt hållbarhetsbetyg."

Årets branschfond 2016 – Skandia Time Global

Skandia Time Global har utsetts till årets branschfond av Fondmarknaden med motiveringen: "I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken."

Fortune’s Change the World list 2016 – Skandia ett bolag som förändrar världen

Fortune’s Change the World list 2016

Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärk­samma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. 

Skandia intar plats 20 av 50 bolag i världen, detta som enda svenska bolag. Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen.

Läs mer om vår utmärkelse

Hållbar fondförsäkring 2015

Vi har fått grönt betyg i hållbar fondförsäkring 2015 av Söderberg & Partner. Tre bolag får godkänt, grönt ljus, varav Skandia är ett.

Spara i vår fondförsäkring

Årets livförsäkringsbolag 2015

Vår strävan efter stabil avkastning på lång sikt samt vårt arbete mot en mer hållbar investeringsstrategi är två framgångsfaktorer.


  • Skandia har utsetts till årets livbolag 2014 vid Insurance Awards som arrangeras av Risk & Försäkring i samarbete med IFU. Motiveringen lyder:

    ”Skandia hade branschens högsta avkastning inom tradliv under 2014. Bolaget erbjuder en diversifierad placeringsportfölj inklusive alternativa placeringar för att erbjuda en stabil avkastning på lång sikt. 2014 investerade Skandia 2 miljarder kronor tillsammans med Vattenfall i fyra nya vindkraftsparker i Sverige, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar investeringsstrategi.”

    – 2014 var ett oerhört starkt år för Skandias traditionella livförvaltning. Det är glädjande för oss att få ta emot denna utmärkelse som ett kvitto på de långsiktiga värden vi levererar till våra kunder. Att arbetet med alternativa investeringar inom kapitalförvaltningen uppmärksammas känns extra positivt, sa Skandias tidigare koncernchef Bengt-Åke Fagerman om priset.