Gå till innehåll

Utmärkelser

Vi älskar att få beröm för vårt arbete, för då vet vi att vi är på rätt väg. Men allra viktigast är förstås att våra kunder gillar det vi gör. Här är några av de senaste utmärkelserna vi fått.

Årets hållbara aktör inom investeringar 2020

Vi har blivit utnämnda till Årets hållbara aktör inom investeringar 2020, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: Årets hållbara aktör har under en lång tid varit en ledande aktör inom hållbara investeringar och förbättrar sig ständigt. Bolaget har ett framstående hållbarhetsarbete med djupgående analyser och proaktiva dialoger såväl inom den traditionella förvaltningen, som fondförsäkringen och fondförvaltningen.

Sveriges nöjdaste företagskunder – tjänstepension 2020

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. 2020 var vi på första plats på företagssidan.

Läs mer om utmärkelsen här

Årets liv­försäk­rings­­­bolag 2019

Vi har blivit utnämnda till Årets liv­försäk­rings­­­bolag 2019, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: Skandia utses till Årets liv­försäk­rings­­­bolag då de under 2019 levererat en god risk­justerad av­kastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg under samtliga kvartal tack vare sin finansiella styrka och väl­diversifierade port­följ. De har dessutom belönats med ett grönt håll­barhets­betyg.

Sveriges nöjdaste företagskunder – tjänstepension 2019

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. 2019 var vi på första plats på företagssidan.

Läs mer om utmärkelsen här

Årets livförsäkringsbolag 2018

Vi har blivit utnämnda till Årets livförsäkrings­­bolag 2018, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj, skriver Söderberg & Partners i sin motivering.

Årets branchfond 2018 – Skandia Time Global

Skandia Time Global är årets bästa fond 2018, inom kategorin branschfonder. ”En branschfond i absoluta toppen”, skriver Fondmarknaden. Vi har träffat stjärnförvaltaren bakom Skandia Time Global, Erling Thune, som pekar ut de hetaste trenderna just nu och i framtiden.

Läs mer om utmärkelsen här

Sveriges nöjdaste företagskunder – tjänstepension 2018

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. 2018 var vi på första plats på företagssidan.

Läs mer om utmärkelsen här

Årets livförsäkrings­­bolag 2017

Vi har blivit utnämnda till Årets livförsäkrings­­bolag 2017, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: "Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg."

Årets fondförsäkrings­­bolag 2017

Vi har blivit utnämnda till Årets fondförsäkrings­­bolag 2017, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: "Skandia har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2017. Bolaget har höga betyg inom både fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under året. Skandia har dessutom fått ett grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete."

Sveriges nöjdaste privatkunder – Pension- och livförsäkring 2017

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker årligen vilket pensionsbolag som har de nöjdaste kunderna. 2017 var vi på första plats på privatsidan.

Läs mer om utmärkelsen

Årets livförsäkrings­­bolag 2016

Vi har blivit utnämnda till Årets livförsäkrings­­bolag 2016, av Söderberg och Partners. Med motiveringen: "Skandia har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönas med grönt hållbarhetsbetyg."

Årets branschfond 2016 – Skandia Time Global

Skandia Time Global har utsetts till årets branschfond av Fondmarknaden med motiveringen: "I en kategori där många olika branschinslag förekommer har vi utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn och uteslutande i stora bolag i stora marknader och vars risk ligger i genomsnittet för sin kategori. Fonden har, trots större nedgångar i vissa placeringar, lyckats att erövra förstaplatsen vilket vi ser som ett starkt tecken."

Fortune’s Change the World list 2016 – Skandia ett bolag som förändrar världen

Fortune’s Change the World list 2016

Fortune Magazine Change the World List syftar till att uppmärk­samma företag som har gjort en viktig social eller miljömässig skillnad genom sin affärsidé. Det handlar om företag som tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå för att skapa affärsmöjligheter. 

Skandia intar plats 20 av 50 bolag i världen, detta som enda svenska bolag. Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa avgjorde toppnoteringen.