Gå till innehåll
Två personer bygger pyramid med klossar

Direktpension för företag

 • En flexibel pensionslösning för chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner
 • Ett alternativ eller komplement till tjänstepension
 • Enkel hantering och utbetalning

Ett löfte om pension

Direktpension är ett mer flexibelt alternativ eller komplement till vanlig tjänstepension för bland annat chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Du som omfattas av Direktpension kan läsa mer här.

Genom ett avtal kan du som arbetsgivare tillsammans med medarbetaren bestämma villkoren för pensionen. Avtalet kallas pensionsutfästelse och fungerar som ett löfte om att pensionen betalas ut direkt från företaget till medarbetaren.

Som säkerhet för pensions­utfästelsen tecknar du som arbetsgivare en kapital­försäkring som företaget kommer att äga. Kapital­försäkringen pantsätts till förmån för medarbetaren som då har rätt till hela eller en del av försäkringens värde beroende på vad som är avtalat. Det kan exempelvis vara avtalat att det belopp företaget betalar i särskild löneskatt ska dras av från försäkring­sersättningen innan resterande del används som pensionsutbetalning.

Tillsammans kommer ni överens om hur pengarna ska placeras, de alternativ som finns är:

 • Traditionell förvaltning – låta oss sköta placeringarna 
 • Fondförvaltning – spara i ett kvalitetsurval av fonder
 • Depåförvaltning – välja fritt bland alla fonder & aktier
Person flyttar kulor från en skål till en annan

Enkel hantering och utbetalning

För att göra hantering och utbetalning av Direktpension så enkel som möjligt hjälper vi till med att:

 • Betala ut pensionen direkt till mottagaren genom att använda ersättningen från den pantsatta kapital­försäkringen
 • Hantera utbetalning till både företaget och mottagaren av pensionen när endast en del av kapitalförsäkringen är pantsatt
 • Göra avdrag för att betala in preliminär inkomst­skatt till företagets skattekonto eller bankkonto
 • Skicka underlag för företagets arbetsgivar­deklaration till Skatteverket
 • Förse företaget med en månadsrapport som visar vilken information vi lämnat till Skatteverket
Färglatt hjärta

Tjänstepension & hälsa

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför har vi utöver sjukförsäkring lagt till en kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring (värde 1 950 kr/år) när du tecknar Skandia Tjänstepension med Hälsa.

Läs mer om vår tjänstepension för företag

Vanliga frågor om Direktpension

 • Vanligtvis är inbetalningarna inte avdragsgilla utan avdragsrätten gäller när pensionen betalas ut. Då betalas också en särskild löneskatt med pensions­utbetalningarna som underlag.

  Den före detta medarbetaren betalar inkomstskatt på pensionen, du som arbetsgivare behöver då göra ett preliminärt avdrag för skatten innan pensionen betalas ut. Vår utbetalningstjänst kan hjälpa dig både med avdraget och att den levereras till Skatteverket för företagets räkning.

 • Det beror på vad som är bestämt i pensions­utfästelsen. Om det finns efterlevande­skydd i försäkringen går pengarna till den före detta medarbetarens närstående, annars kan pengarna gå till företaget.

 • Insättning sker i samband med utbetalning av nettobelopp till pensions­mottagaren. Tidpunkten för insättning kan därför variera under månaden då utbetalning sker med hänvisning till försäkringens förfallodag.

Mer om direktpension

Faktablad Direktpension

Direktpension – ett bra alternativ eller komplement till tjänstepension

Kontakta oss så berättar vi mer om Direktpension – en flexibel pensionslösning att erbjuda chefer, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner på ditt företag.

Boka rådgivning

Du kan självklart vända dig till din rådgivare om du har frågor eller funderingar gällande Direktpension.