Gå till innehåll
Man vid skrivbord

Ansvarsfulla banktjänster

Vi ska erbjuda enkla, transparenta och hållbara banktjänster som skapar nytta för såväl kunderna som för samhället och klimatet.

Vårt arbete med ansvarsfulla banktjänster fokuserar på vårt erbjudande till kunderna och på vår riskhantering i bankverksamheten. Vi har som målsättning att kontinuerligt stärka det hållbara värdeskapande som banktjänsterna bidrar med till kunderna och samhället i stort.  

Skandiabanken är en digital aktör utan kontor och för att minska den direkta klimatpåverkan från verksamheten fortsätter vi att styra om till en än mer digital kundkommunikation och begränsa våra tjänsteresor. 

Mer om vårt arbete med Ett hållbart Skandia.

Transparent bolånemodell och ansvarsfull kreditgivning

Vår transparenta prismodell för bolån ger kunderna ränterabatt utan att de behöver förhandla. Bolåneerbjudandet är uppbyggt så att det premierar tjänstepensionskunder men möjliggör nu också för fler kunder att få lägre ränta. Skandiabanken har ett långsiktigt perspektiv i sin bostadsutlåning där en ansvarsfull kreditgivning är ett centralt fokus. Till följd av bankens restriktiva kreditgivning är kreditförluster och kunders belåningsgrader låga. Vi bevakar såväl den egna kreditportföljen som utvecklingen på den svenska bolånemarknaden och verkar för en hållbar samhällsutveckling. 

En aktiv röst i samhällsdebatten

Vi verkar för att alla grupper i samhället ska ha tillgång till viktiga banktjänster. För att bidra till ökad finansiell inkludering arbetar vi med att kartlägga och analysera samhällstrender som har bäring på vår verksamhet. 

Våra rapporter
Plånbok och solglasögon på ett bord

Solcellsfinansiering till villaägare

Som ett led i vårt klimatarbete har vi inlett ett samarbete med Hemma, en ny hållbarhetsplattform för husägare. Den som uppgraderar huset med en hållbar energilösning via dem kommer att erbjudas finansiering och rabatterat bolån. Tillsammans med Hemma hoppas vi skapa förutsättning för fler privatpersoner att installera solceller. Ett hushåll kan, från och med den 15 april, finansiera sina solceller samtidigt som de flyttar sitt befintliga bolån till en låg bolåneränta. På så vis förbättras solcellskalkylen med en lägre totalkostnad. 

Ta reda på mer om erbjudandet

Sparande med hållbart fokus

Bankens fondutbud består av Skandias egna fonder samt fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag. Genom en ansvarsfull produktstyrning vill vi göra det lätt för kunderna att välja rätt produkt. Olika hållbarhetsmärkningar och filtreringsalternativ på vårt fondtorg ska göra det enkelt att välja ett hållbart sparande hos oss.

Mer om vårt arbete med Hållbart sparande

Mål och resultat 2020

Ambition: Erbjuda enkla och transparenta banktjänster som bidrar med positiva effekter för våra kunder, samhället och klimatet. 

Övergripande långsiktiga mål: Öka vårt erbjudande av hållbara produkter och tjänster inom bankens samtliga produktområden spara, låna och betala.

Exempel på initiativ

  • Ökad transparens och förenkling av bolånemodellen
  • Samhällsengagemang genom rapporter som belyser utmaningar på bolånemarknaden
  • Tydligare produktstyrning och anpassat sparutbud  
  • 0,02 (0,01) procent kreditförluster av totala bolånestocken  
  • 10 (5) procent hållbara fonder av totalt utbud
  • 22 (0,2) procent sparande i hållbara fonder av total volym. Ökningen mellan åren är delvis hänförlig till Skandias arbete med att ställa om våra egna fonder till fonder med hållbarhetsfokus 

Har du frågor om vårt hållbarhets­arbete?

Har du frågor eller synpunkter om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss