Gå till innehåll

Nu ska dina pensionspengar jobba för att motverka högt blodtryck

Högt blodtryck ökar risken för flera allvarliga sjukdomar. Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning lider av högt blodtryck, men många är helt symptomfria och vet inte om det – trots att det går att behandla. Nu finansierar vi ett innovativt screening-projekt som ska bidra till förändring.

Pensionskapitalet spelar roll för att lösa planetens stora utmaningar, och ditt sparande i Skandia Liv kan bidra till en mer hållbar framtid för många – samtidigt som du säkrar din egen. Ett exempel på detta är att vi sedan några år tillbaka finansierar en obligation där vi tillsammans med Region Stockholm lyckats förebygga att personer fått diabetes.

Nu går vi in som ensam finansiär med 80 miljoner i ytterligare en innovativ hälsoobligation. Satsningen, tillsammans med Region Uppsala och SEB, löper under fem års tid och 15 000 individer ska screenas för högt blodtryck – något som är ett stort problem, ungefär en av tre vuxna i Sverige har högt blodtryck, enligt Janusinfo. Det förväntade utfallet är att 9 000 behandlingar kan initieras. Projektet beräknas ge stora kostnadsbesparingar, rädda liv och undvika allvarliga sjukdomar.  

Flera vinster – för individ och samhälle 

Efter fem år förväntas insamlade data kunna peka på hur väl insatsen faller ut. Förhoppningen är stora hälsovinster och en stor ekonomisk besparing. Sjukvården står i Sverige och globalt inför stora utmaningar. Idag går stora delar av den offentliga vårdens resurser till att vårda de som redan är sjuka. I dagsläget läggs inom vården en alltför liten del på förebyggande insatser. Hälsoobligationen är en innovativ finansiering som tillför nytt kapital till sjukvården.  

– Vi på Skandia är glada att tillsammans med Region Uppsala och SEB visa vägen för hur problem kan lösas med hjälp av gott samarbete och innovation. Vår ambition att uppnå både betydande samhällsvinster och god avkastning för våra sparare, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning. 

Insatsen passar också väl in i Skandias övriga arbete kring hälsa där prevention är något vi aktivt arbetar med hos våra försäkringstagare med lovande resultat. Enligt Skandias årliga rapport Samhällsförluster för sjukskrivningar skulle Sverige kunna spara över 24 miljarder kronor per år genom förebyggande insatser för att se till att minska inflödet av sjuka. 

Avkastning och hälsa 

Så samtidigt som du kan få avkastning på ditt sparande inom Skandia Liv kan du även bidra till att fler människor får må bättre. 

– Vi söker aktivt investeringar och vill leda marknaden till än flera lösningsinvesteringar som gör skillnad. Hälsoobligationen är ett gott exempel på ett innovativt samarbete mellan offentlig sektor och pensionskapital där våra ca 1.5 miljoner sparare bidrar till en hållbar utveckling, räddar liv och samtidigt får avkastning på sina pengar, säger Alexander Onica, chef för Ränte- och Valutaförvaltningen på Skandia. 

Grönt paraply

Skandia Liv – spara med garanti

  • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter ditt sparande och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalningen 
  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer
  • Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av eventuellt överskott i Skandias livbolag.
Varför Skandia Liv?

Ett tryggt sparande

När det svänger på börsen kan det vara skönt med ett sparande som ger en jämn utveckling över tid. Kapitalförsäkring inom Skandia Liv är ett tryggt sparande med återbäringsränta och garanti.

Ta reda på mer och börja spara

Andra läser om

Fler nyheter