Gå till innehåll

Nu sänker vi avgiften på våra ideella fonder

Trenden är tydlig för svenska sparare. Våra pengar ska inte bara växa och gynna oss själva – de ska samtidigt göra gott för andra. Därför sänker vi nu avgiften på våra ideella fonder. Ett sparande som gör skillnad – med tanke på framtiden.

Mamma och barn planterar växter

När du sparar i någon av våra ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF. Varje år går 2 procent av fondernas värde till välgörande stiftelser och organisationer.

Nu sänker vi avgiften på våra ideella fonder. För Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden sänks avgiften till 0,25 procent och för Skandia Idéer för Livet är förvaltningsavgiften fortsatt noll kronor. 

Om våra ideella fonder

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden bidrar till svensk cancerforskning genom att två procent av fondens värde går till den ideella organisationen Cancerfonden. Pengar som gör att forskningen kan fortsätta att gå framåt och ger cancervården medel för att utvecklas. Tack vare forskningen har Cancerfonden medverkat till att sju av tio som idag får en cancerdiagnos överlever. Sedan starten 1988 har Skandias kunder bidragit med cirka 195 miljoner kronor till svensk cancerforskning. 

Läs mer om Skandia Cancerfonden

Skandia Idéer för Livet

Med Fonden Skandia Idéer för livet är du med och bidrar till att skapa ökad trygghet och hälsa för våra barn och unga. Ett sparande som gör det möjligt för fler barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva. Varje år går två procent av fondens värde till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet. Sedan starten 1994 har våra sparare bidragit med ca 250 miljoner kronor till Skandias stiftelse Idéer för livet.

Läs mer om fonden Idéer för livet

Skandia Världsnaturfonden

Genom Skandia Världsnaturfonden kan du bidra till en bättre värld för både djur och natur. Varje år går två procent av fondens värde till Världsnaturfonden WWF. Genom ditt sparande kan du förstärka organisationens arbete för en levande och hållbar planet. Under det gångna året har fonden bland annat möjliggjort Världsnaturfonden WWFs arbete för att rädda de svensk-norska fjällrävarna. Starten 1988 har Skandias kunder bidragit med totalt cirka 231 miljoner kr Världsnaturfonden WWF. 

Läs mer om Skandia Världsnaturfonden

 

Skandias ideella fonder

När du sparar i någon av våra ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF. Varje år går 2 % av fondernas värde till välgörande stiftelser och organisationer.

Läs mer om fonderna

 

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Fler nyheter